Metsäkoneenkuljettajan suurimmat tapaturmariskit ovat kompurointi koneeseen noustessa ja liukastelu maastossa — Stora Enson turvallisuustulilla Valkealassa jaettiin tietoa työturva-asioista

Mikkelintien varrella olevan hakkuutyömaan laidassa sijaitsevalle laavulle kokoontui niin metsäyhtiön ja urakoitsijoiden väkeä kuin metsänomistajia pohtimaan puunkorjuun työturvallisuusasioita.

Jussi Lopperi

Metsäkoneyrittäjä Arto Vaija on yli 30-vuotisen uransa aikana oppinut varomaan turhia työturvariskejä työssään.
Metsäkoneyrittäjä Arto Vaija on yli 30-vuotisen uransa aikana oppinut varomaan turhia työturvariskejä työssään.

Valkealalaisella metsäkoneyrittäjällä Arto Vaijalla on työn alla päätehakkuu valtatie 15:n vieressä sijaitsevalla leimikolla.

Hän on työskennellyt metsätyökoneen eli moton kuljettajana jo yli 30 vuoden ajan. Vaija tietää tarkkaan nykymetsurin työhön liittyvät turvallisuusriskit.

— Suurin riski liittyy koneen hyttiin nousemiseen ja sieltä poistumiseen. Itselläkin kerran pikkusormi murtui, kun astuin tyhjän päälle.

Kuluneet vuosikymmenet ovat Vaijan mukaan muuttaneet metsäkoneenkuljettajien suhtautumista turvallisuusasioihin. Ikäkin on tuonut sen, että turhaa akrobatiaa työmaalla tulee vältettyä, hän sanoo.

— Turvallisuusasiat metsätyömailla ovat muuttuneet parempaan päin. Kun aloittelin alalla, turvallisuusasioista ei juurikaan puhuttu.

Puunostajalla on tahto ylläpitää turvallisuutta

Saman kehityksen ovat huomanneet Stora Enso Metsän operaattori Antti Rosilainen ja metsäasiantuntija Harri Niskanen.

Miehet olivat kertomassa metsäyhtiön nykyisistä turvallisuuskäytännöistä Turvallisuustulet-tapahtumassa Mikkelintien varrella sijaitsevalla laavulla. Stora Ensolla on tällä viikolla maanlaajuinen työturvallisuuskampanja niin metsätyömailla kuin tehtailla.

— Työturvallisuus on ensisijainen asia toiminnassamme koko ketjussa aina puunhankinnasta lopputuotteen toimittamiseen.

Jussi Lopperi

Stora Enson metsäasiantuntija Harri Niskanen (vasemmalla) ja operaattori Antti Rosilainen pitävät työturvallisuusasioita tärkeimpänä asiana koko tuotantoketjussa.
Stora Enson metsäasiantuntija Harri Niskanen (vasemmalla) ja operaattori Antti Rosilainen pitävät työturvallisuusasioita tärkeimpänä asiana koko tuotantoketjussa.

Rosilainen on huomannut merkittävää parannusta turvallisuuskulttuurissa kymmenen vuoden aikana.

— Esimerkiksi kypärän käyttö on arkipäiväistynyt. Turvallisuusasioista keskustellaan ja niistä raportoidaan entistä enemmän, Rosilainen sanoo.

Metsäasiantuntijana Niskanen vastaa Stora Enson puunhankinnasta. Ostettuaan korjuuseen päätyvän leimikon hän antaa metsänomistajalle turvallisuusohjeet.

— Kun hakkuut alkavat, välitän metsänomistajalle metsäkoneenkuljettajan yhteystiedot. Hakkuutyömaalle ei missään tapauksessa saa mennä ilman, että ottaa ensin puhelimitse yhteyttä moton kuljettajaan.

Yhteystiedot löytyvät nykykäytännön mukaisesti myös hakkuutyömaan liepeille sijoitetusta kyltistä muine varoitusohjeineen. Aiemmin hakkuusta kertoi vain liikennemerkkiä muistuttava varoituskolmio.

Jussi Lopperi

Ennen.
Ennen.

Jussi Lopperi

Nyt.
Nyt.

Hakkuu-urakoitsija perehdyttää turva-asioihin

Kouvolan, Iitin, Lahden ja Orimattilan alueella Stora Enson puunhankinnan pääurakoitsijana toimii kouvolalainen Koumet oy.

Urakoitsija kantaa omalta osaltaan vastuun sekä omien työntekijöidensä että Arto Vaijan kaltaisten aliurakoitsijoidensa työturvallisuudesta, Koumetin toimitusjohtaja Jussi Laakso sanoo.

Työturvallisuudesta huolehtimisessa keskeisessä asemassa ovat luonnollisesti työntekijöiden pätevyysasiat.

— Metsätyökoneen kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyyden lisäksi työturvallisuuskortti ja ensiapukortti sekä tien läheisyydessä työskenneltäessä tieturvakortti tai radan läheisyydessä rataturvakortti.

Laakson mukaan turvallisuusasiat ovat keskeisessä roolissa kun kuljettajia perehdytetään hakkuilla työskentelyyn. Jokainen työkohde on kuitenkin erilainen, ja siksi niille tehdäänkin urakkakohtainen riskianalyysi.

Jussi Lopperi

Stora Enson tapaturmaviikon turvallisuustulille kokoontui kiinnostuneita metsänomistajista urakoitsijoihin ja metsäalan työntekijöihin. Koumet oy:n toimitusjohtaja Jussi Laakso kertoi yrityksen tekevän jokaiselle hakkuukohteelle turvallisuussuunnitelman erikseen.
Stora Enson tapaturmaviikon turvallisuustulille kokoontui kiinnostuneita metsänomistajista urakoitsijoihin ja metsäalan työntekijöihin. Koumet oy:n toimitusjohtaja Jussi Laakso kertoi yrityksen tekevän jokaiselle hakkuukohteelle turvallisuussuunnitelman erikseen.

Hän sanoo, että leimikon ostanut ja hakkuun tilannut metsäyhtiö antaa tarkat raamit työturvallisuusasioissa.

— Kun meiltä on tilattu hakkuu-urakka jollekin leimikolle, oma miehemme kiertää maaston ja kirjaa ylös mahdolliset työturvallisuuteen vaikuttavat kohdat, kuten sähkölinjat ja jyrkänteet. Haluamme tehdä asiat niin, että työntekijät pääsevät illalla ehjinä kotiin.

Metsänomistaja sai tekstiviestillä yhteystiedot

Turvallisuustulilla laavulla istuva valkealalainen metsänomistaja Ahti Sopanen on tyytyväinen metsäyhtiön ja hakkuu-urakoitsijan turvallisuuskäytäntöihin.

Jussi Lopperi

Valkealalainen  Ahti Sopanen istuu tulistelemassa omalla laavullaan. Metsänomistajan hän on tyytyväinen metsäyhtiöiden nykyisiin turvallisuuskäytäntöihin.
Valkealalainen Ahti Sopanen istuu tulistelemassa omalla laavullaan. Metsänomistajan hän on tyytyväinen metsäyhtiöiden nykyisiin turvallisuuskäytäntöihin.

Hänen laavun vieressä sijainnut leimikkonsa kaadettiin viitisen vuotta sitten, nyt paikalla kasvaa kovaa vauhtia uutta kuusikkoa.

— Hakkuiden alkaessa tuli tekstiviesti, jossa oli metsäkoneenkuljettajan puhelinnumero. Se oli hyvä juttu, koska metsänomistajana minua kiinnosti käydä välillä paikan päällä katsomassa hakkuiden etenemistä.