Alakyläläiset eivät halua Kymijoen ulkoilureittiä alueelleen, kaupunki turvautuu tarvittaessa pakkoon — Kaupunki: "Tiehoitokunta ei suostu allekirjoittamaan minkäänlaista sopimusta"

Kaupungilla ja tiehoitokunnalla ei ole vieläkään sopimusta Alakylän yksityisteiden käytöstä. Kylän asukkaat pelkäävät, että autoja ja taukoja pitäviä liikkujia on pahimmillaan talojen pihoissa.

Sonja Ovaskainen

Kymijoen ulkoilureitti kulkee Alakylässä peltojen ja vanhan kyläidyllin halki. Kaupungin ja tiehoitokunnan neuvottelut teiden käyttöoikeudesta eivät ole vielä johtaneet sopimukseen.

Kymijoen ulkoilureittiin suhtaudutaan erittäin suurella varauksella Kouvolan Alakylässä. Niin suurella varauksella, että kaupunki ja tiehoitokunta vääntävät edelleen kättä käyttöoikeussopimuksesta.

Alakylän yksityistien tiehoitokunnan puheenjohtaja Keijo Mauno sanoo, että tieverkon maanomistaja- tai asukasosakkaista kukaan ei ole ilmoittanut kannattavansa reittihanketta.

Edellisessä kokouksessa maaliskuussa paikalla oli Maunon mukaan 12 osanottajaa. Kaupungin tarjoama toinen sopimusluonnos ei saanut kannatusta.

Jatkoneuvotteluja ei ole sovittu

Kymijoen ulkoilureitin yleissuunnitelma on nähtävillä ja kommentoitavissa heinä—elokuussa Kouvolan kaupungin nettisivuilla sekä kaupungin tekniikka- ja ympäristötalossa Kuusankoskella.

Kymijoen ulkoilureitti on 25 kilometriä pitkä kevyen liikenteen yhteys jokimaisemassa.

Kun suunnitelma on nähtävillä, on se herättänyt Maunon mukaan epäilyjä siitä, että tiehoitokunta olisi tehnyt sopimuksen kaupungin kanssa.

Mauno sanoo, että kaupungilta ei ole tullut kutsua jatkoneuvotteluihin. Hän arvelee, että sellainen tulee todennäköisesti sen jälkeen, kun nähtävilläoloaika päättyy.

Alakylän yksityistien tieverkosta Joenrannantie ja Peltokyläntie kuuluvat Kymijoen ulkoilureittiin. Mauno uskoo, että myös Lauttarannantie ja Sotatie ovat ahkerassa käytössä.

— Onhan täällä paljon liikkujia tälläkin hetkellä. Ennen ei ole kuitenkaan ollut tällaista määräystä, että ulkoilureitti tehdään tänne.

Neuvotteluryhmää ei syntynyt

Tiehoitokunnan ääntä rajoittaa se, että Mauno on tällä hetkellä ainoa jäsen. Tiehoitokunnan sihteeri erosi omasta pyynnöstään maaliskuisessa vuosikokouksessa.

Mauno esitti kokouksessa tiekunnan edustajaksi neuvotteluryhmää, jossa hän itse ei olisi välttämättä mukana. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu.

— Se on suomalainen kansallispiirre. Kun asiassa pitäisi olla mukana omalla nimellä, väistäminen tapahtuu. Olisi tärkeää, että kaupungin edustaja tulisi seuraavaan kokoukseen vastaamaan kysymyksiin.

Roskaaminen ja pysäköintipaikat huolettavat

Alakyläläisiä huolettavia asioita ovat muiden muassa roskaaminen ja pysäköinti- sekä taukopaikkojen sijainti.

Maunon mukaan kylän asukkaat pelkäävät, että autoja ja taukoja pitäviä liikkujia on pahimmillaan talojen pihoissa.

Mauno kertoo, että kaupungin ensimmäisessä sopimustarjouksessa ei ollut mitään mainintaa reitin käyttämisestä maksettavasta korvauksesta.

— Toinen sopimustarjous meni siinä mielessä parempaan suuntaan, että meiltä kysyttiin ehdotusta vuosikorvauksesta. Maaliskuussa kukaan ei halunnut kuitenkaan lähteä näillä tiedoilla ehdottamaan mitään summaa.

Hän pitää sopimusta epätodennäköisenä ja jonkinlaisia kaupungin pakkotoimia todennäköisenä.

— Eihän sitä ole kuulutettu vielä missään, mutta sensuuntaisia puheenvuoroja alkoi kuulua.

”Vastustukseen ei ole järkiperusteita”

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti sanoo, että Alakylän yksityistien tiehoitokunta ei suostu allekirjoittamaan minkäänlaista sopimusta.

— Vastustukseen ei ole järkiperusteita. En osaa sanoa, miksi siellä ei sopimusta suostuta tekemään. Muut tienhoitokunnat eivät ole vaatineet reitistä mitään korvausta.

Suoknuuti sanoo ymmärtävänsä esimerkiksi alakyläläisten vaatimukset siitä, että alueelle ei saa tulla väliaikaisia eikä pysyviä pysäköintialueita.

— Eikä sinne ole sellaisia tulossakaan.

Jos sopimukseen ei päästä, kaupungille ei jää Suoknuutin mukaan muuta mahdollisuutta kuin hakea ulkoilureittitoimitusta. Tällöin Maanmittauslaitos määrittelee korvaukset teiden käytöstä.

— Ulkoilureittitoimitus on huomattavasti kevyempi menettely kuin lunastusmenettely. Menettelyssä määritellään korvausten lisäksi muun muassa reitin kulku, millä edellytyksillä reittiä saa käyttää ja millaisia toimintoja reitillä saa olla.

Maankäyttöinsinööri Timo Lavi sanoo, että neuvotteluja on tarkoitus jatkaa.

— Meille on ollut epäselvää, mikä asia on vastustuksen ydin. Sopuratkaisua haemme edelleen, pakko on vihoviimeinen keino.

Luetuimmat