Kouvola aikoo aloittaa ranta-alueiden kaavoituksen suunnittelun — Ympärivuotisia asuinrakennuspaikkoja voisi tulla enimmillään 2000—3000

Lautakunta päättää ensi viikolla Pyhäjärven ja Lappalanjärven välisen alueen rantaosayleiskaavan vireille tulosta. Alueelle voisi tulla kymmeniä uusia lomarakennuspaikkoja.

Kalervo Lång

Lappalanjärven rantojen kaavoituksen aloitus on ensi viikolla teknisen lautakunnan käsittelyssä. Kaava mahdollistaa uusien rakennuslupien myöntämisen. Arkistokuva maaliskuulta 2016.
Lappalanjärven rantojen kaavoituksen aloitus on ensi viikolla teknisen lautakunnan käsittelyssä. Kaava mahdollistaa uusien rakennuslupien myöntämisen. Arkistokuva maaliskuulta 2016.

Kouvola päättää pian keinoista, joilla kaupunki voi lisätä vakituista ranta-asutusta loma-asutusalueille. Ranta-asumisen toivotaan houkuttelevan Kouvolaan uusia asukkaita.

Esimerkiksi Kymijoen varressa Inkeroisten ja Korian välillä on jo rantaosayleiskaavan muutos vireillä, mikä mahdollistaa pysyvän asumisen lisäämisen ranta-alueille.

Teoriassa ranta-alueille voisi muuttaa 10 000 asukasta. — Marko Luukkonen

Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen sanoo, että Kouvola voisi nykylainsäädännön mukaan lisätä pysyviä, ympärivuotisia asuinrakennuspaikkoja karkean arvion mukaan enimmillään 2 000—3 000.

— Teoriassa ranta-alueille voisi muuttaa 10 000 asukasta. Näin tuskin käytännössä tapahtuu. Vaikka kaavoja muutettaisiin, mahdollisuuden hyödyntäminen riippuu aina tontin- tai mökinomistajan omasta tarpeesta.

Tällä hetkellä kaupungin ranta-alueiden vajaasta 8 000 rakennuspaikasta noin 1 000 on pysyviä asuinrakennuspaikkoja. Näistä vähän yli puolet eli reilut 500 on nykyään asumiskäytössä.

Pysyvää ranta-asutusta kyläalueille

Tekninen lautakunta käsittelee ensi tiistaina vakituisen ranta-asutuksen kaavoituksen suunnittelu- ja arviointiperiaatteita. Jatkossa periaatteita on tarkoitus käyttää ohjeena, kun kaupunki määrittää rakennusjärjestystä ja laatii yleiskaavoja.

Lautakunta linjaa, haluaako kaupunki kaavoituksella lisätä pysyvää ranta-asutusta muun muassa nykyisille kyläalueille tai niiden liepeille. Tällaisia alueita on esimerkiksi Verlassa, Kaipiaisissa, Jaalan kirkonkylällä ja Vuohijärvellä sekä Sippolan—Hirvelän-alueella.

Siellä uudisrakennukset voivat hyödyntää olemassa olevia tie- ja vesihuoltoverkkoja.

Ranta-asutus Kouvola 1.jpgRanta-asutus Kouvola 2.jpg

— Jos tiivistä asumista on ollut jo aiemmin, kaupungin on suhteellisen edullista järjestää myös palveluita.

Kaupungin teettämän vaikutusarvioinnin mukaan esimerkiksi koululaisten kuljetuksia voidaan kylissä keskittää ja osa järjestää linja-autoilla. Myös kotihoidon ajomatkat ikääntyneiden koteihin eivät kasva liian pitkiksi.

Kaupunki ei suosita jokaisen rannan kaavoitusta pysyvään asutukseen

Lisäksi kaupunki esittää, että ranta-asutuksen kaavoittamista niin sanotuille edullisuusvyöhykkeille selvitetään. Alueet sijaitsevat suhteellisen lähellä olemassa olevia tie- ja vesihuoltoverkostoja.

Tällaisia alueita on esimerkiksi Rapojärven pohjoisosissa ja Kymijoen varressa Kuusaanlammen pohjoispuolella, Lappalanjärven, Pyhäjärven ja Sompasen ympäristössä.

Selvitysten perusteella kaupunki ei suosita pysyvää asutusta kaikille rannoille, koska teiden ja vesihuollon järjestäminen on kallista, samoin palveluiden järjestäminen. Luukkosen mukaan täydennysrakentaminen tuo kuntalouteen tuloja, mutta haja-aluerakentaminen lisää menoja.

— Kaupungin ei ehdoin tahdoin kannata suunnata asutusta ensisijaisesti loma-asumiseen soveltuville alueille. Jos valintoja pitää tehdä, kannattaa kaavoittaa asutusta taloudellisesti järkeville alueille. Lisäasutus toisi elinvoimaa jo nykyään orastavan elinvoiman alueille, kuten kyliin.

Suunnittelualueella 60 kilometriä rantaviivaa

Kouvolan kaupunki aloittaa Pyhäjärven ja Lappalanjärven välisen alueen rantojen käytön suunnittelun. Tarkoitus on ohjata alueen rantarakentamista.

Kaavoitusinsinööri Topi Suomalaisen mukaan alueelle on todennäköisesti tulossa joitakin kymmeniä uusia lomarakennuspaikkoja. Kaavasuunnittelussa selviää, voiko mökkitontteja muuttaa pysyviksi asunnoiksi.

Kaavoitus alkaa Kouvola.jpg

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kymijoen varsi Pilkanmaalta Pyhäjärven Salonsaareen, Sompasen kaakkoisosa, Kymijoen varsi Kuusaanlammen pohjoispuolelta, Harjujoki ja Lappalanjärven länsiosat. Alueen pinta-ala on 33 neliökilometriä. Rantaviivaa on 60 kilometriä.

Jatkossa rakennuslupia myönnetään kaavan perusteella ilman nykyisiä poikkeuslupia, Suomalainen sanoo.

Tekninen lautakunta päättää ensi tiistaina rantaosayleiskaavatyön aloittamisesta. Suomalaisen mukaan rantaviivakilometriä kohden kaavoitetaan kuusi tonttia.

— Alueella on jo runsaasti loma-asuntoja. Kaavassa todetaan, saako joku yksityisistä maanomistajista lisää rakennuspaikkoja.

Kouvolan kaupungille ei ole tulossa alueelta omarantaisia omakotitontteja myytäväksi.

Kaupungin on tarkoitus laatia kaava vuosina 2019—2021.

Uusimmat uutiset