Kouvolan kaupunginhallitus: Kaupunki voi maksaa liikuntapäällikölle 420 euroa suuremman kuukausipalkan kuin liikuntapaikkapäällikölle

Kaupungin mukaan päälliköiden toimenkuvat eroavat toisistaan ja heillä on eri työehtosopimukset.

Lukas Pearsall

Kouvolan liikuntapäällikön tehtäviin kuuluu tulevaisuuden liikuntapaikkaverkoston suunnittelu. Tällä hetkellä suunnittelu koskee uimahalleja. Arkistokuva Kuusankosken uimahallista vuodelta 2016.
Kouvolan liikuntapäällikön tehtäviin kuuluu tulevaisuuden liikuntapaikkaverkoston suunnittelu. Tällä hetkellä suunnittelu koskee uimahalleja. Arkistokuva Kuusankosken uimahallista vuodelta 2016.

Kouvolan kaupunginhallitus ratkaisi maanantai-iltana palkkaerimielisyyden: kaupunki voi maksaa liikuntapaikkapäällikölle 420 euroa vähemmän palkkaa kuukaudessa kuin liikuntapäällikölle.

Kaupunki perustelee erilaista palkkausta erilaisilla työehtosopimuksilla ja toisistaan eroavilla toimenkuvilla. Kaupunginhallitus hyväksyi kannanoton maanantai-iltana yksimielisesti.

Palkkakiistan taustalla on Kouvolaan vuoden alussa perustettu uusi liikuntapäällikön virka. Liikuntapäälliköksi palkatun tehtäväkohtainen palkka on 4 000 euroa kuukaudessa. Vastaavasti liikuntapaikkapäällikön tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3 580 euroa.


Pääluottamusmies vaati liikuntapaikkapäällikölle yhdenvertaista kohtelua

Ammattijärjestö Jytyn pääluottamusmiehen mielestä liikuntapaikkapäällikön palkkauksessa ei ole huomioitu yhdenvertaista kohtelua samankaltaisessa tehtävässä. Pääluottamusmies vaatii liikuntapaikkapäällikön palkan korottamista samalle tasolle liikuntapäällikön palkan kanssa.

Liikuntapäällikön palkannut aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka kertoi viime viikolla, että päälliköiden tehtävät ovat erilaiset: Liikuntapäällikkö vastaa koko liikuntapolitiikan ja liikuntapaikkaverkoston suunnittelusta. Esimerkiksi tällä hetkellä suunnittelu koskee uimahalliverkkoa. Liikuntapaikkapäällikkö vastaa ulkoalueista ja liikuntatiloista.

Päälliköillä on eri työehtosopimukset. Liikuntapäällikkö kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Liikuntapaikkapäällikkö kuuluu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin.

Työnantajan mielestä sopimuksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, vaan vertailu tehdään sopimusalan sisällä samassa vaativuustasossa olevien kesken.