Inkeroisten tehtaan vastuuhenkilöille sakkoja työturvallisuusrikoksesta — Sormensa leikkurissa vammauttanut työntekijä toimi vastoin ohjeita, mutta valvonta ei oikeuden mukaan ollut riittävää

Stora Enso Ingerois oy tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon.

Harri Teitto

Inkeroisten tehtaan vastuuhenkilöille sakkoja työturvallisuusrikoksesta — Sormensa leikkurissa vammauttanut työntekijä toimi vastoin ohjeita, mutta valvonta ei oikeuden mukaan ollut riittävää

Stora Enso Ingerois oy tuomittiin yhteisösakkoon ja kolme yhtiössä työskennellyttä henkilöä päiväsakkoihin työturvallisuusrikoksesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa perjantaina.

Syynä oli Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaalla lokakuussa 2016 sattunut työtapaturma. Työntekijän käsi oli jäänyt arkkileikkurin kuljetustelojen väliin ja hänen sormensa oli vammautunut. Työntekijä oli poistanut käsin pahvisilppua leikkurista, kun kone oli ollut käynnissä ryömintänopeudella.

Vastaajina olivat tehtaan tuotantopäällikkö, käyttöinsinööri ja entinen tehtaanjohtaja. Kaikki olivat kiistäneet työsuojelurikoksen perusteettomana.

Vaara-alueelle pääsyä ei estetty teknisillä keinoilla

Arkkileikkurin vaarallisuus oli ollut tiedossa ainakin vuonna 2014 tehdystä riskienarvioinnista lähtien. Vaara-alueelle pääsyä ei kuitenkaan ollut estetty teknisillä keinoilla, vaan luotettu siihen, että työntekijöille annettu ohjeistus riitti ehkäisemään tapaturmia. Vaaratekijä oli poistettu teknisesti onnettomuuden jälkeen keväällä 2017. Käräjäoikeus katsoi, että vaara olisi alun perin pitänyt estää teknisillä toimilla eikä ohjeistuksella.

Työntekijöitä oli kielletty puhdistamasta leikkureita niiden ollessa käynnissä. Alueella oli myös leikkurien nieluista varoittavia kylttejä.

Loukkaantunut työntekijä kertoi poistaneensa pahvisilppua käsin pysäyttämättä konetta, jotta olisi säästänyt aikaa. Ohjeiden mukaan kone on pysäytettävä silppua poistettaessa, mutta sen uudelleen käynnistäminen kestää kauan. Työntekijä vetosi aikapaineisiin, joita koituu vaatimuksesta merkitä pysäytykset ja niiden syyt päiväkirjaan. Lisäksi käynnistämisen yhteydessä koneeseen saattaa kertyä lisää silppua.

Työturvallisuuden valvonta riittämätöntä

Käräjäoikeus kuuli todistajina useita tehtaan työntekijöitä ja esimiehiä. Kertomusten perusteella silpun poistaminen käsin koneen ollessa ryömintänopeudella oli melko yleinen tapa. Esimiehet kertoivat, etteivät olleet tienneet asiasta.

Kertomusten perusteella esimies oli käynyt kussakin työpisteessä pääsääntöisesti kaksi kertaa kahdeksan tunnin työvuoron aikana. Hän oli viipynyt siellä 10—15 minuuttia kerrallaan.

Oikeus katsoi kaikkien vastaajien syyllistyneen työturvallisuusrikokseen huolimattomuudesta. Entisen tehtaanjohtajan katsottiin olleen vastuussa riittämättömästä työturvallisuuden valvonnasta, joka oli mahdollistanut koneiden käyttämisen ohjeiden vastaisesti.

Tuotantopäällikön ja käyttöinsinöörin katsottiin olleen vastuussa siitä, ettei vaarallisiksi todettuja leikkureita ollut suojattu teknisillä toimilla.

Oikeuden mukaan vastaajat tai yhtiö eivät kuitenkaan suhtaudu työturvallisuuteen piittaamattomasti. Yhtiössä tehty työturvallisuustyö on vähentänyt tapaturmia merkittävästi.

Kaikille vastaajille tuomittiin 15 päiväsakkoa. Entiselle tehtaanjohtajalle kertyy maksettavaa 930 euroa, tuotantopäällikölle 1 515 euroa ja käyttöinsinöörille 810 euroa. Yhtiölle määrättiin 20 000 euron yhteisösakko. Syyttäjän vaatimus oli ollut 100 000 euroa. Vastaajien on lisäksi korvattava valtiolle yhteisvastuullisesti 258,20 euroa todistelukustannuksia.

Tuomio ei ole lainvoimainen.