Rakennusjärjestys vaatii päivitystä

Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys on päivitettävä pikimmiten. Viimeisen kahden vuoden aikana maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu rivakalla otteella. Kunnille ja kaupungeille on mahdollistettu entistä vahvempi rooli oman alueen kehittämiseen, kun päätösvaltaa maankäytön ja rakentamisen osalta on lakimuutoksilla siirretty niille. Muun muassa seuraavia muutoksia on jo tehty: Kunta voi myöntää poikkeusluvat ranta-alueille rakentamiseksi kaavasta poiketen tai käyttötarkoituksen muutokseksi asemakaava-alueella.

Myös ELY-keskusten rooli muuttui, niiden toiminta on neuvoa-antava ja samalla niiden valitusoikeutta rajattiin. Lainmuutokset mahdollistavat nopeamman rakentamisen aloittamisen.

Kouvola

Kouvola ei saa museoida itseään. Muuttuva lainsäädäntö mahdollistaa Kouvolan reagoimaan nopeammin muuttuviin rakennustarpeisiin ja täydennysrakentamiseen. Yleiskaavaa voidaan käyttää laajemmin rakennusluvan perusteena haja-asutusalueella. Yleiskaavaa voidaan käyttää rakentamista ohjaavana kaavana myös vilkkaamman rakentamisen kyläalueilla.

Lisäksi kylien täydennysrakentaminen ranta-alueilla helpottuu. Kouvolassa on tuhansia vapaa-ajan asuntoja ja jatkossa kaupunki voi rakennusjärjestyksellään määrätä itse alueista, joilla vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi ilman poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Olemassa olevaan asuntoon tai maaseutuyritykseen voi talousrakennuksen rakentaa helpommin.

Kouvolan rakennusjärjestys on vuodelta 2010. Nyt on tullut aika käydä se huolellisesti läpi ja tehdä siitä mahdollisimman asukasystävällinen. Kohtuuttomat vaatimukset rakennuspuolella aiheuttaa ainoastaan pysähtyneisyyttä. Laadittaviin kaavoihin ei tule sisällyttää yksityiskohtaisuutta, jotta joustoa jää erilaisille ratkaisuille ja lupavaiheessa voidaan suorittaa harkintaa.

Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan rakennusjärjestyksen päivittämistä. Kaupungin on myös huolehdittava virkamiesten, luottamushenkilöiden ja yrittäjien koulutuksesta ja ohjauksesta, miten uutta maankäyttö-ja rakentamislaki sovelletaan. Viimeistään nyt on otettava kaikki keinot käyttöön, millä vahvistamme kaupungin elinvoimaa ja houkuttelevuutta rakentamiseen.

Mirja Lonka, Liisa Varjola, Jenny Hasu, Maija Lehtomäki, Kirsi Seppälä, Markku Pakkanen, Kimmo Jokiranta, Topi Seppälä ja Janne Wall, Keskustan valtuutettuja, Kouvola