Kouvolan kaupungin hankintojen paikallisuusastetta pyritään nostamaan vuoteen 2030 mennessä 60 prosenttiin — Kivikausi on Kouvolan julkisissa hankinnoissa pian historiaa

Kaupungilla on kovat tavoitteet hankintojen paikallisuusasteen nostamiseksi. Tiistain hankintaseminaarissa päättäjät ja yrittäjät tapasivat toisiaan.

Jussi Lopperi

Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo, että monet kunnat pelkäävät kilpailuttamista mahdollisten valitusten takia.

Kouvolan kaupunki hankki tuotteita ja palveluja vuonna 2016 paikallisilta 87 miljoonalla eurolla.

Kun ostolaskut olivat tuolloin yhteensä 221,7 miljoonaa euroa, oli paikallisilta ostettujen julkisten hankintojen osuus reilut 39 prosenttia.

Ostoja tehtiin yhteensä 4 095:ltä palveluiden tai tuotteiden toimittajalta. Kouvolalaisia toimittajia oli 1 287, eli 31,4 prosenttia.

Paikallisten suhteellinen osuus on euroissa kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien. Kasvua on ollut neljässä vuodessa 2,6 prosenttiyksikköä.

Sen sijaan paikallisten palveluiden tai tuotteiden toimittajien määrä on laskenut: kun vuonna 2013 paikallisia toimittajia oli 1 492, oli määrä vuonna 2016 yli 200 pienempi: 1 287.

Kunnissa elää pelko valituksista

Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo, että hankinnoissa on tultu pitkä tie oikeaan suuntaan.

Grekin sanoo, että kuntien halua hoitaa itse julkiset hankinnat rajoittaa pelko valituksista.

— Kun suuret hankintayksiköt ovat pystyssä, asia on poissa kuntien mielestä ja muistista.

Grekin arvioi kuitenkin, että kivikausi on ohi julkisissa hankinnoissa. Hän viittaa samalla Kouvolan kiisteltyyn hankintaan, jossa keskustan kävelykadun kivet tulivat Kiinasta.

Kovat tavoitteet paikallisuuden lisäämisessä

Viime vuoden maaliskuussa Kouvolan hankinta-asiamiehenä aloittanut Marita Melkko sanoo, että kaupungin hankintojen paikallisuusastetta pyritään nostamaan vuoteen 2030 mennessä 60 prosenttiin.

Kouvolan kaupunkistrategian mukaan kaupungin työpaikkojen määrä nousee 45 700:aan ja yritysilmapiirissä kaupunki nousee viiden parhaan joukkoon.

Yhteiseksi tavoitteeksi on määritelty paikallisten yritysten tukeminen siten, että ne pääsevät osallisiksi kaupungin hankintoihin.

Tiistaina Kouvolassa järjestetyssä hankintaseminaarissa pureuduttiin ajankohtaisiin hankinta-asioihin. Paikalla oli vajaat sata yrittäjää, hankinta-asiantuntijaa ja päättäjää.

Vajaan vuoden hankinta-asiamiehenä työskennellyt Melkko sanoo, että hankintaneuvontaa on tarjottu yrityksille yli 370 kertaa. Hankkeen kautta on vaikutettu 200 yritykseen.

Liittoutuminen on yksi vaihtoehto

Yksi julkisten hankintojen ongelma on ollut hankintalain uudet kynnysarvot. Toisin sanoen esimerkiksi kunnat voivat ostaa entistä suurempia hankintoja ilman kilpailutusta.

Myös tarjouspyyntöjen ehdot ovat monille yrityksille liian tiukkoja. Tarjouspyynnössä voidaan vaatia yritykseltä esimerkiksi tietyn rajan yli menevää liikevaihtoa.

— Tarjouspyynnöt ovat yksi kehittämisen kohde. Kaupungin hankkeet ovat yleensä isoja. Tavoitteena on jatkuva vuoropuhelu julkisten hankkijoiden ja paikallisten yrittäjien kesken, Melkko kertoo.

Melkon mukaan pienten yritysten yksi keino päästä mukaan isoihin tarjouspyyntöihin on liittoutuminen.

— Yritykset voivat vastata tarjouspyyntöihin ryhmittymänä. Sitä ei ole vielä paljon tapahtunut, koska asiasta ei tiedetä vielä tarpeeksi. Yrittäjillä täytyy tietysti olla tällaisessa liittoutumassa kova luottamus toisiinsa.
Melkko muistuttaa, että hankintalaki ei anna suoria keinoja ja mahdollisuuksia paikallisten yritysten suosimiseen.

"Kilpailutus toimii pääsääntöisesti niin kuin pitääkin"

Kouvolan Data Groupissa julkisten hankintojen tarjouspyynnöt käsittelee Jukka Kontinen.

Hän sanoo, että kaupungin julkisten hankintojen kilpailutus toimii pääsääntöisesti niin kuin pitääkin.

— Kaupunki on iso organisaatio, eikä siellä ole aina viimeistä asiantuntemusta muotoilla tarjouspyyntöä. Joskus on käyty vuoropuhelua, että tällaisella tarjouspyynnöllä ei saada välttämättä sellaista palvelua tai tuotetta, jota halutaan.

Kontisen mukaan ainakaan it-alalla hankintalain uudet kynnysarvot eivät ole Kouvolassa näkyneet.

— Kouvolalla oli jo aiemmin vaadittua tiukemmat sisäiset rajat, eli kaupunki kilpailutti paljon pienempiä urakoita kuin mitä olisi ollut tarve.

Kontinen kiitteleekin kaupunkia halusta kilpailuttaa ja puhua vahvasti paikallisten yritysten puolesta.

— Uskon kuitenkin, että eri alojen erilaisista hankinnoista on erilaisia kokemuksia´kuin meillä it-puolella.

Kontinen sanoo, että rohkeus osallistua tarjouskilpailuun on menestyksen ensimmäinen askel.

— Jos on muutaman kerran tarjottu ja ei ole voitettu, voidaan helposti kyllästyä ja jäädä jupisemaan. Tärkeintä on tietysti täyttää tarjouspyynnön ehdot. Ihan turha on lähteä, jos ei täytä vaatimuksia.