Hinkismäen lumenkaatopaikan vastustajat jättivät vetoomuksen kaupungille — Hanke aiotaan tarvittaessa viedä hallinto-oikeuteen

Lumenkaatopaikasta järjestetään asukastilaisuus, jossa yksityiskohdista voi keskustella asiantuntijoiden kanssa.

Jussi Lopperi

Koiriaan Hinkismäen maisemissa ulkoiluttava Esa Manninen pelkää muun muassa lumen mukana kulkeutuvan rikkinäisiä pulloja, joihin koirat voisivat loukata tassunsa.
Koiriaan Hinkismäen maisemissa ulkoiluttava Esa Manninen pelkää muun muassa lumen mukana kulkeutuvan rikkinäisiä pulloja, joihin koirat voisivat loukata tassunsa.

Kouvolan lumenkaatopaikan siirtämisestä huolestuneet Kasarminmäen alueen asukkaat toimittivat keskiviikkona vetoomuksen Kouvolan tekniselle johtajalle Hannu Tyllille. Asialliseen sävyyn käydyssä keskustelussa Esa Manninen, Arto Puolakka ja Rauno Sakara kertoivat, millaisia seurauksia he pelkäävät siirrolla olevan asuinympäristönsä kannalta.

Kaupungin tarkoituksena on luopua Tanttarissa sijaitsevasta lumenkaatopaikasta alkavan talven jälkeen. Hinkismäen kaavassa uudeksi paikaksi on valittu 2,5 hehtaarin alue, johon laskelmien mukaan mahtuu noin 120 000 kuutiota lunta. Uusi lumenkaatopaikka on kaavassa Kasarminmäen ulkoilureitin eli Hinkismäen ladun sisäpuolella.

Manninen on laatinut Adressit.com-palveluun lumenkaatopaikkaa vastustavan adressin, joka oli keskiviikkoaamupäivään mennessä kerännyt 92 allekirjoitusta. Adressissa ja Tyllille annetussa vetoomuksessa ennakoidaan lumenkaatopaikan aiheuttavan ympäristöhaittoja lumen mukana tulevien roskien ja epäpuhtauksien sekä lunta kuljettavan raskaan liikenteen vuoksi.

Asukkaat pelkäävät talojensa arvon alenevan ja harmittelevat ulkoilumaastojen menetystä. Adressissa hanketta kutsutaan suorasukaisesti ympäristörikokseksi.

Manninen totesi ennen Tyllin tapaamista, että asukkaat ovat valmiit viemään hankkeen hallinto-oikeuteen ympäristölakeihin vedoten, mikäli lumenkaatopaikan sijoitusta ei saa muutettua muulla tavoin.

Tylli huomautti vetoomuksen tuojia kuultuaan, että Hinkismäen alueen kaavamuutosta on valmisteltu jo viiden vuoden ajan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2017 uuden asemakaavan, johon myös lumenkaatopaikka sisältyy. Useat ulkoilureitin säilymisestä huolestuneet henkilöt olivat valtuuston pöytäkirjan mukaan käyneet katsomassa kaavaehdotusta sen julkisen nähtävilläolon aikana, mutta muistutuksia ei ollut jätetty.

— Suurin kustannus lumien aurauksessa tulee kuljetuksista, joten lumenkaatopaikan on oltava sillä alueella, jolta suurin osa lumesta kerätään. Sen on oltava samalla valuma-alueella kuin Tanttarin paikan. Kun rajataan pois pohjavesialueet ja arvokkaat luontokohteet, paljon muita vaihtoehtoja ei jää, Tylli perusteli Hinkismäen alueen valintaa.

Hän myös sanoi, että Hinkismäkeen jää lumenkaatopaikan tulon jälkeenkin runsaasti virkistyskäyttöön sopivia alueita, ja vakuutti, ettei asukkaille ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta haittaa.

Vetoomuksen ja adressiin allekirjoittajat haluavat kaupungin etsivän nopealla aikataululla uuden lumenkaatopaikan. Tylli ei keskiviikkona antanut lupauksia. Vetoomuksen tuojien kanssa sovittiin kuitenkin kaupungin järjestävän asukastilaisuuden, jossa hankkeeseen liittyvistä yksityiskohdista on mahdollista keskustella asiantuntijoiden kanssa.

Uusimmat uutiset