Jalkakäytävien talvikunnossapito kaatumassa tontinomistajille – Kaupunki säästää 100 000 euroa

Pientaloalueilta vain kahden tien talvikunnossapito on jäämässä kaupungin harteille.

Kouvolan kaupungin aurauskaluston työt vähenevät, jos jalkakäytävien talvikunnossapito jää kiinteistöjen omistajille.
Kouvolan kaupungin aurauskaluston työt vähenevät, jos jalkakäytävien talvikunnossapito jää kiinteistöjen omistajille.

Kouvolan kaupunki hakee 100 000 euron säästöä siirtämällä jalkakäytävien talvikunnossapidon kiinteistöjen omistajille.

Ainoastaan kaksi tietä Voikkaalla ja Korialla on jäämässä kaupungin talvikunnossapitoon.

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti asiasta viime marraskuussa. Sen jälkeen lautakunta asetti päätöksen asukkaiden nähtäväksi. Mielipiteitä saivat antaa ne, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asia vaikuttaa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee ensi viikolla kokoontuva tekninen lautakunta.

Laki ei edellytä kaupungilta jalkakäytävien kunnossapitoa. Yhdistetyt jalkakäytävä- ja pyörätiet kuuluvat edelleen kaupungin kunnossapitoon.

Lokakuun alusta voimaan

Esityksen mukaan tontinomistajien vastuulle kuuluisivat muun muassa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjunta sekä viereisen katuojan ja sadevesikourun pitäminen lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta.

Jos päätös menee sellaisenaan läpi, muutos tulee voimaan lokakuun alusta.

Talvikunnossa säilyy esityksen mukaan kahdella pientalovaltaisella alueella. Ne ovat Hirveläntie Voikkaalla ja Vilppulantie Korialla. Näillä kaduilla on yhteensä noin 0,4 kilometriä jalkakäytävää.

Kaupunki on huolehtinut jalkakäytävien talvikunnossapidosta Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla pääosin omana työnä. Muilla alueilla kaupunki on ostanut palvelut.

Jos lautakunta päätyy siirtämään jalkakäytävien talvikunnossapidon kiinteistöille, siitä kertyy arvioilta 0,3 henkilötyövuoden eli noin 100 000 euron säästöt.

Luetuimmat