Katso tästä, miten Kouvolan kaupungin työntekijöiden lomautukset iskevät palveluihin – Lomautussuunnitelmat nuijittiin pöytään kahdessa lautakunnassa ilman muutoksia

Vain Urheilupuiston uimahallille esitettiin aukioloa myös kesäkuussa. Ehdotus ei saanut kokouksessa kannatusta.

Moises Garibay

Kouvolan kaikki kirjastot ovat suljettuina kesällä reilun kolmen viikon ajan. Arkistokuva on Kouvolan pääkirjastosta.
Kouvolan kaikki kirjastot ovat suljettuina kesällä reilun kolmen viikon ajan. Arkistokuva on Kouvolan pääkirjastosta.

Kouvolan kaupungin kahden toimialan – kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin – lomautukset nuijittiin pöytään kahdessa lautakunnassa keskiviikkoiltana.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo, että asuminen ja ympäristö -toimialan lomautukset ovat lautakuntakäsittelyssä ensi ja sitä seuraavalla viikolla: teknisessä lautakunnassa 4. helmikuuta, rakennus- ja ympäristölautakunnassa 5. helmikuuta ja maaseutulautakunnassa 12. helmikuuta.

Konsernipalvelujen vuoro on 17. helmikuuta, jolloin muun muassa kaupungin johdon lomautussuunnitelmat ovat kaupunginhallituksen pöydällä.

Lomautuksilla tavoitellaan 5,5 miljoonan euron säästöjä. Karhu arvioi, että tämä tavoite saavutetaan.

– Lomautukset näyttäytyvät kaupungin eri palveluissa eri tavoin ja niiden vaikutukset ovat myös erilaisia. Tietenkin kaikki se, mikä kohdistuu lapsiin ja nuoriin, aiheuttaa paljon haasteita. Henkilöstön lomauttaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa vaatii erityisen huolellista suunnittelua.

Karhu jatkaa, että kun lomautuksia edellisen kerran toteutettiin vuonna 2013, kaupungin henkilöstöresurssit olivat vielä aivan toista luokkaa kuin tällä hetkellä.

– Tämän jälkeen on jo käyty useammat yt-neuvottelut ja eläkepoistumaa on hyödynnetty paljon.

Liikunnan ja kulttuurin lomautukset

Liikunta

Liikuntapalveluissa lomautetaan kaikkiaan 71 työntekijää. Lomautukset jakautuvat huhti–lokakuulle.

Lomautusten kesto on kolme viikkoa. Tuntipalkkaisilla liikuntapaikkojen hoitajilla lomautusajaksi on määritelty 15 työpäivää. Määräaikaiset työntekijät ovat lomautusten ulkopuolella.

Lautakunnan päätöksessä huomautetaan, että lomautussuunnitelmaa on muutettava tarpeen mukaan lomautuksen aikanakin, jos asiakasturvallisuus vaarantuu tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen. Lomautussuunnitelman muutoksista päättää asianomaisen palvelun päällikkö, tämän poissaollessa sijainen tai yksikönjohtaja.

Valtaosa liikuntapalvelujen lomautuksista on kaavailtu kesäkuun kolmelle ensimmäiselle viikolle.

Jussi Lopperi

Uimahallit ovat kesällä suljettuina kymmenen viikon ajan. Lomautukset selittävät 3 viikkoa, vuosilomat 4-5 viikkoa ja vuosihuoltoaika 2 viikkoa. Arkistokuva on Kuusankosken uimahallista.
Uimahallit ovat kesällä suljettuina kymmenen viikon ajan. Lomautukset selittävät 3 viikkoa, vuosilomat 4-5 viikkoa ja vuosihuoltoaika 2 viikkoa. Arkistokuva on Kuusankosken uimahallista.

Uimahallit ovat suljettuina kymmenen viikkoa kesä–elokuussa. Myös jäähallit ovat kiinni kymmenen viikkoa huhti- ja elokuun välisenä aikana.

Lautakunnan kokouksessa Jukka Silén (kok.) teki muutosehdotuksen, jonka mukaan Urheilupuiston uimahalli pidettäisiin auki kesäkuussa. Silén perusteli esitystään kesäkuun lopussa järjestettävillä SM-kilpailuilla, joihin osallistuville Kouvolan Uimareille pitäisi turvata yksi laadukas harjoittelupaikka. Kilpailut järjestetään Helsingissä. Kouvolan Uimareiden pitäisi myös pystyä järjestämään kaupungin ainoat uimakoulut entiseen tapaan.

Silénin ehdotus ei saanut kannatusta, ja hän jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Sisäliikuntahalleista lähes kaikki ovat suljettuina reilun kahden kuukauden ajan kesäkuun alusta alkaen. Poikkeuksena on Haanojan Haali, joka on kiinni 6.7.–9.8.

Mansikka-ahon liikuntahalli on avoinna koko kesän vain Kouvoille. Muilta käyttäjiltä halli on suljettuna 8.6.–9.8.

Kaupungin 11 ulkokentästä Keskuskenttä ja Saviniemen kenttä ovat avoinna koko ajan.

Muut kentät ovat suljettuina huhti- ja heinäkuun välisenä aikana. Kukin kenttä on suljettuna vuorollaan kolmen viikon ajan.

Kulttuuri

Kirjastot

Kouvolan kaikki kirjastot ovat suljettuina 19.6.–13.7. Tosin henkilökunnan lomautusaika alkaa virallisesti 23.6. ja päättyy 13.7. Palkkatuella työllistettyjä ei lomauteta.

Myöskään omatoimiasiointi ei ole mahdollista. Kirjastoautot eivät kulje.

Aukioloaikoja joudutaan supistamaan touko–syyskuussa muutenkin, jotta henkilöstö voi pitää vuosilomansa normaalisti.

Lomautusten arvioidaan vähentävän kirjastokäyntejä noin 42 000:lla

Kulttuuritalot

Kouvola-talo on suljettuna lomautusten takia 29.5.–18.6. Muuten talo on auki rajoitetuin kesäajoin.

Kuusankoskitalo on suljettuna pidempään: lomautusten takia 23.6.–13.7. ja kesälomien takia 14.7.–10.8.

Kaikkien työntekijöiden lomautus kestää kolme viikkoa.

Museot

Lomautukset ovat riippuvaisia Kouvola-talon lomautuksista, koska kaikki museotilat ovat siellä.

Poikilo-museot eli Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo ovat suljettuina 29.5.–18.6. Kaikkien lomautukset kestävät kolme viikkoa. Vain palkkatuella työllistetyt ovat lomautusten ulkopuolella.

Kävijämäärän ennakoidaan laskevan, ja imagohaittaa arvioidaan koituvan sekä kaupungille että Poikilo-museoille.

"Kaikki lomautukset koskettavat asiakkaita"

Kouvolan liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sanoo, että lomautuksia ei voida panna järjestykseen esimerkiksi arvioimalla mahdollisia haittoja.

– Kaikki lomautukset koskettavat asiakkaita. Se on selvä asia. Esimiehet ovat keskustelleet lomautuksista omissa yksiköissään ja antaneet oman arvionsa lomautusten ajankohdista. Toisin sanoen ylhäältä ei ole saneltu, missä kohtaa lomautukset pitäisi olla.

Toikan mukaan kesällä täytyy miettiä pakon edessä erikoisjärjestelyjä esimerkiksi urheilukentille.

– Kesällä sarjat pyörivät, joten seurojen kanssa täytyy pohtia liikuntapaikkojen aukioloasioita.

Kasvatuksen ja opetuksen lomautukset

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lomautussuunnitelman. Päätöksen mukaan lomautussuunnitelmaa on tarpeen mukaan muutettava omautuksen aikanakin, jos asiakasturvallisuus vaarantuu tai  lomautus johtaisi lain tai sopimuksen rikkomiseen. 

Lomautussuunnitelman muutoksesta päättää tällöin asianomaisen palvelun  johtaja.  

Lomautussuunnitelmien toteuttamisesta sekä turvallisuuden ja lainmukaisuuden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle.

Varhaiskasvatus

Lomautukset ovat kesällä, jolloin ei järjestetä esiopetusta. Kesälomakautena palvelun tarve vähenee.

Avointa varhaiskasvatusta ei voida järjestää kesä–elokuussa. Perhepäivähoitajien lomautuksen aikana lasten hoito on päivystävissä päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen opettajien, hoitajien ja perhepäivähoitajien lomautukset ovat kaksi viikkoa. Yksiköiden johtajilla ja päiväkotien muilla työntekijöillä lomautusaika on kolme viikkoa.

Lomautukset vaikeuttavat arkea, sillä esimerkiksi lasten kuljetusmatkat hoitoon pitenevät useilla perheillä.

Lomautukset kuormittavat lapsia, kun tuttu paikka vaihtuu toiseksi. Joillakin lapsilla voi olla useita hoitopaikkoja kesän aikana.

Perusopetus

Opettajien lomautukset ovat kahtena kokonaisuutena. Elokuun alussa 6.–10.8. ovat kaikki opettajat lomautettuina.

Elokuun lopussa alkavassa toisessa pätkässä 25.8.–2.9. lomautetaan puolet koulujen opettajista. Puolet opettajista on lomautettuna syyskuussa 15.–23.9.

Virkarehtoreiden ja luokanopettajarehtoreiden lomautusten aikana koululla on aina rehtori tai hänen sijaisensa. Virkarehtoreiden lomautukset pyritään järjestämään kesän loma-aikoina.

Koulut laativat lomautussuunnitelman, jossa on listattuna koulun henkilökunta ja kunkin lomautuksen pituus. Suunnitelmassa pitää olla myös tieto siitä, miten opetus järjestetään lomautusten aikana.

Opettajien ja opinto-ohjaajien lomautukset kestävät kaksi viikkoa. Erityisluokanopettajilla lomautukset ovat viikon pituisia.

Lukiot ja ammattiopisto

Kouvolan lukioissa opettajat ovat lomautettuina elo- ja lokakuussa: 21.–25.8. ja 8.–16.10.

Elimäen lukiossa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen lomautussuunnitelmaa.

Suunnitelmat käsitellään erikseen lukioiden henkilöstökokouksissa.

Lukioiden määräaikaiset ja elokuun alussa työnsä aloittavat opettajat ovat lomautusaikoina käytettävissä peruskoulujen opetustyössä.

Kouvolan seudun ammattiopistossa Ksaossa lähtökohtana on, että opisto on kiinni kaksi viikkoa. Toukokuussa koko opetushenkilöstö on lomautettuna. Tarkkoja päivämääriä ei suunnitelmassa vielä ole.

Ksaon duunipajan ohjaajat ovat lomautettuna viikon. Muilla lomautukset ovat 3 viikkoa.

Ammattiopiston opettajien lomautukset eivät vaikuta valmistumisaikoihin. Lomautusten aikana opiskelijan itsenäisen opiskelun osuus korostuu.

Moises Garibay

Kouvolan seudun ammattiopisto on kiinni kaksi viikkoa toukokuussa, jonka aikana opetushenkilöstö on lomautettuna.
Kouvolan seudun ammattiopisto on kiinni kaksi viikkoa toukokuussa, jonka aikana opetushenkilöstö on lomautettuna.

Muut osat

Hallinto

Toimialan johtaja ja palvelujen päälliköt ovat lomautettuina pääosin kesällä.

Kasvun tuki

Henkilöstön lomautukset suunnitellaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajilla ja suurimmalla osalla erityisohjaajista on pätevyys varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan tehtävään. Näin heitä voidaan käyttää päiväkotien lapsiryhmätyöskentelyssä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien lomautukset ovat kaksi viikkoa, erityisohjaajien puolestaan kolme viikkoa, jos kyse ei ole yksittäisen lapsen hoidon tarpeesta.

Perusopetuksen erityisopettajat ovat lomautettuina kaksi viikkoa, koulunkäynninohjaajat ja psykososiaalinen opiskeluhuolto kolme viikkoa.

Koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat lomautetaan kesälomien aikana.

Nuorisokasvatuksessa lomautukset ovat kolme viikkoa ja työpajoissa kaksi viikkoa.

Kansalaisopisto

Opettajien kolmen viikon lomautus on touko–kesäkuussa. Päätoimisista lomautus koskee kuutta opettajaa, yhtä kotitalousneuvojaa ja yhtä suunnittelijaopettajaa.

Myös hallintohenkilöstö, eli neljä koulutussihteeriä, koulutuspäällikkö ja rehtori, on lomautettuna kesällä.

Lomautusten ulkopuolella

Kasvatus ja liikunta -toimialalla lomautukset eivät iske varhaiskasvatuksen erityisohjaajiin, joiden tehtävänä on yksittäisen lapsen erityishoito.

Lomautusten ulkopuolella ovat myös kuntatason luokkamuotoinen erityisopetus, Ksaon lentokonealan perustutkinnon opettajat, Ksaon työvoimakoulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan opettajat, luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut, oppisopimussuhteessa määräaikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaiset työntekijät, jotka eivät ole vakituisen työntekijän sijaisena sekä palkkatuella työllistetyt.

Juttua on päivitetty kello 23.00. Korjattu lukion opettajien lomautuspäivät.