Kymsoten työelämäpalvelun työntekijät kritisoivat Kouvolan aikeita hakea mukaan työllisyyden kuntakokeiluun — Kymsotessa tehdään jo kaupungin suunnittelemia toimia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi

Jos Kouvola lähtisi mukaan työllisyyden kuntakokeiluun, se lopettaisi Kymsoten monialaisen työelämäpalvelun kaupungista, palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson sanoo.

Katja Juurikko

Jos Kouvola päättää hakea kuntakokeiluun ja tulee valituksi, TE-toimiston henkilökuntaa ja Kymsoten työelämäpalvelun työntekijöitä siirtyy kokeilun ajaksi kaupungille töihin.
Jos Kouvola päättää hakea kuntakokeiluun ja tulee valituksi, TE-toimiston henkilökuntaa ja Kymsoten työelämäpalvelun työntekijöitä siirtyy kokeilun ajaksi kaupungille töihin.

Kouvolan suunnitelmat hakea hallituksen valmistelemaan työllisyyden kuntakokeiluun herättää närää Kymsoten monialaisessa työelämäpalvelussa.

Sote-kuntayhtymän työelämäpalvelun työntekijät ottivat kantaan kaupungin hakuaikeisiin yleisönosastokirjoituksellaan Kouvolan Sanomissa sunnuntaina.

Kuntakokeilun tavoitteena on parantaa muun muassa pitkään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Kaupunki on asettanut kuntakokeilulle useita tavoitteita eli työllisyyttä parantavia toimenpiteitä.

— En tiedä, toisiko kuntakokeiluun lähteminen mitään lisäarvoa, koska olemme aloittaneet Kymsotessa vasta tämän vuoden alussa monialaisen työelämäpalvelun. Toimintamallissamme tehdään juuri sitä, mitä kuntakokeilussa haetaan, palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson sanoo.

Hän ei osaa sanoa, mitä kuntakokeilussa tehtäisiin tehokkaammin, että asiakkaat saataisiin nopeammin palveluiden pariin.

— Kohderyhmänä ovat pitkään työtä hakeneet asiakkaat, joiden työllistyminen on pitkä prosessi.

Kaupunginhallitus päättää kuntakokeiluun hakemisesta kokouksessaan tänään maanantaina. Hakuaika päättyy tiistaina.

Kuntakokeilu ei toisi Kymsoten mukaan mitään uutta

Kaupungin työllisyyspäällikkö Kristiina Salo kertoi viime perjantain Kouvolan Sanomissa, että kuntakokeilun yhtenä tavoitteena on ottaa mallia sairaalapäivystyksen kiireellisyysjärjestyksestä eli triage-luokituksesta. Ajatuksena on arvioida työttömien tarpeet nopeasti ja ohjata asiakkaat oikeille jatkopolulle.

— Kymsoten monialaisessa työelämäpalvelussa asiakaslähtöistä asiakasohjauksen mallia on kehitetty ja toteutettu tämän vuoden ajan hyvin tuloksin, Kymsoten työntekijät kirjoittivat yleisönosastossa.

Kaupungin suunnitelmissa on myös muun muassa parantaa työllistymistä erilaisilla toimintamalleilla ja verkostoilla sekä oppisopimuskoulutukseen pohjaavalla miniduuni-mallilla. Lisäksi kaupunki haluaa tukea asiakkaiden kuntoutumista ja hyvinvointia.

Kymsoten työntekijöiden mukaan vastaavanlaiset toimet ovat jo käytössä monialaisessa työelämäpalvelussa.

Into tuli yllätyksenä

Niina Holm-Richardsonille kaupungin hakuaikeet eivät tulleet yllätyksenä, sillä hän on ollut mukana valmistelukokouksissa. Hänen mukaansa työelämäpalvelu on pyrkinyt tuomaan kokouksissa esiin, ettei kuntakokeiluun hakeminen olisi tällä hetkellä tarkoituksenmukaista.

— Olen yllättynyt Kouvolan vahvoista aikeista lähteä mukaan kuntakokeiluun, koska kaupunki on kuitenkin jo allekirjoittanut yhteistyösopimuksen toimintamallista, joka koskee vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden tuettua työllistämistä, hän sanoo.

Tätä monialaista mallia on kehitetty pitkin kuluvaa vuotta. Holm-Richardsonin mukaan asiakasta pyritään auttamaan mallin avulla kokonaisvaltaisesti kohti työelämää.

— Poistamme ensin työllistymisen esteitä sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Monilla pitkään työttöminä olleilla on muun muassa päihde- ja mielenterveysongelmia.

Työntekijöiden siirtely edestakaisin ei tarkoituksenmukaista

Jos Kouvola lähtisi kuntakokeiluun, Holm-Richardsonin mukaan monialainen työelämäpalvelu loppuisi Kouvolasta.

— Silloinhan Kouvolan kaupunki ottaisi päävastuun meidän ja TE-toimiston vastuulla olevista asiakkaista, hän sanoo.

Kristiina Salon mukaan kuntakokeilussa kaupungin työnjohdon alaisuuteen siirtyisi TE-toimiston tehtäviä ja henkilökuntaa sekä Kymsoten työllistämispalvelujen henkilökuntaa.

— Kouvolan kaupunki on antanut sote-palvelujen järjestämisvastuun Kymsotelle vuoden alusta alkaen ja työntekijöitä on siirtynyt kaupungilta Kymsoteen. Nyt työntekijöitä siirtyisi takaisin kuntaan. En tiedä, kuinka tarkoituksenmukaista tällainen siirtely on.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset