SuosittelemmeKouvolalaiset kauppiaat turvasivat lähilihan saannin ostamalla teurastamon

Kouvola avustaa yksityisteiden kunnossapitoa 725 000 eurolla — Avustukset vähenevät 75 000 eurolla

Viime vuonna avustuksia jäi maksamatta 75 000 euroa muun muassa hankkeiden peruuntumisen vuoksi. Nyt kokonaisbudjettia on pienennetty samalla summalla.

Harri Teitto

Kouvolassa on yksityisteitä yhteensä noin 2000 kilometriä.
Kouvolassa on yksityisteitä yhteensä noin 2000 kilometriä.

Kouvola on varannut tänä vuonna yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksien avustamiseen 725 000 euroa. Summa on 75 000 euroa pienempi kuin viime vuonna.

Maaseutulautakunta päättää avustusten jakoperusteista keskiviikkona.

Avustuksiin maksettava summa pysyy käytännössä viime vuoden tasolla, sillä viime vuodelle varatuista rahoista jäi maksamatta 75 000 euroa. Syynä oli muun muassa se, että osa perusparannushankkeista alitti kustannusarvionsa. Myös joitakin kaupungin avustamia perusparannushankkeita peruuntui kokonaan.

Viime vuoden avustuksista valtaosa, noin 600 000 euroa, maksettiin teiden kunnossapitoon 371 eri tielle. Vain kaupungin tukemia perusparannushankkeita avustettiin 110 000 eurolla ja kaupungin ja ELY-keskuksen tukemia hankkeita noin 14 000 eurolla.

Tuettuja perusparannushankkeita oli yhteensä 34.

Tämän vuoden avustuksiin vaikuttaa vuodenvaihteessa voimaan tullut yksityistielain uudistus. Lakimuutos edellyttää tiekunnat muun muassa päivittämään tiedot teiden paino- tai käyttörajoituksista entistä tarkemmin kansalliseen tie- ja katuverkkotietojärjestelmään.

Laki edellyttää myös tiekunnan perustamista tien hoitoon, mutta tämä vaatimus on ollut Kouvolan kaupungin avustuskriteereissä jo ennestään.

Kaksi avustusluokkaa

Yksityistiet jaotellaan avustuksista päätettäessä kahteen luokkaan.

Ykkösluokassa ovat sellaiset tiet, jotka ovat saaneet aiemmin ELY-keskukselta valtionavustuskelpoisuuspäätöksen.

Näiden teiden tiedot tarkistetaan neljän vuoden välein.

Kakkosluokassa ovat muut kaupungin avustuskriteerit täyttävät tiet.

Kakkosluokkaan päästäkseen tien on oltava läpikulkutie tai vähintään 500 metrin matkalla pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman toiminnon käytössä.

Tärkeiksi luokiteltuja toimintoja ovat yleiset uimarannat, yleishyödylliset kohteet ja kansallispuistojen tai luontokohteiden kaltaiset yleisesti merkittävät virkistysalueet.