Kouvola vähentää yläkoulun viikkotunteja säästösyistä

Perusopetuksen vähimmäistuntimääräksi on määritetty 29 vuosiviikkotuntia 7. ja 8. luokalla. Kouvolassa tunteja on 30.

Katja Juurikko

Kouvola vähentää yläkoulun viikkotunteja säästösyistä

Kouvolassa aiotaan vähentää perusopetuksen tuntijako valtakunnalliseen minimiin. Syynä on kaupungin säästökuuri. Tuntijaon pienentäminen on yksi Perlacon oy:n raportissa esitetyistä mahdollisista säästökeinoista. Tällä hetkellä Kouvolan tuntijako ylittää valtakunnallisen minimin kahdella vuosiviikkotunnilla.

Perusopetuksen vähimmäistuntimääräksi on määritetty 29 vuosiviikkotuntia seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. Kouvolassa 7.–9. luokkien vuosiviikkotuntimäärä on ollut 30 tuntia vuodesta 2014 lähtien. Uudessa esityksessä 7.–8.-luokkalaisilla olisi 29 tuntia ja 9.-luokkalaisilla 30 tuntia viikossa.

Ehdotuksessa 7. luokalta siirretään taide- ja taitoaineiden valinnainen käsityö 8. luokalle, 8. ja 9. luokalta vähennetään kummaltakin yksi tunti valinnaisuutta ja 8. ja 9. luokan englannin tuntimäärät vaihdetaan toisinpäin. Tämä vaatii muutoksen myös opetussuunnitelman kieliohjelmaan, joka hyväksyttiin syksyllä 2019.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee muutosta kokouksessaan keskiviikkona. Tuntijakomuutos aiotaan toteuttaa siirtymävaiheittain. Seitsemännen luokan oppilaat siirtyisivät uuden tuntijaon mukaiseen opiskeluun 1.8.2020. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat noudattavat nykyistä tuntijakoa perusopetuksen loppuun asti, jotta opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet täyttyvät.