Kaupunginvaltuusto välttelee Kouvolan kuntaveron nostoa – Säästöjä peräänkuulutetaan, mutta säästökohteiden nimeäminen on vaikeaa

Elinvoiman kohentaminen korostuu nyt valtuutettujen puheissa.

kuvakaappaus

Kouvolan kaupunginvaaltusto piti maanantaina kokouksen etänä verkossa.
Kouvolan kaupunginvaaltusto piti maanantaina kokouksen etänä verkossa.

Kouvolan luottamushenkilöt eivät tartu avosylin kunnallisveron korottamiseen. Sen sijaan investointeja on tarkasteltava entistä tarkemmin.

Tämä tuli selväksi, kun kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaisessa kokouksessaan muun ohella tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja viime vuoden tilinpäätöstä.

Valtuustokokous pidettiin ensimmäistä kertaa etäkokouksena, ja puheenjohtajana toimineen Jouko Leppäsen (kok.) selkeän ohjeistuksen jälkeen kokous sujui teknisten alkukangertelujen jälkeen hyvin.

"Ei hätäillä"

Valtuuston varapuheenjohtajat kertoivat jo ennen kokousta mielipiteitään siitä, miten koronan lannistamista talousnäkymistä päästään pinnalle.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Paula Werning (sd.) suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. Kunnallisveroon hän ei vielä koskisi.

– En lähtisi sanomaan, että veroprosenttia pitää nostaa. Ensin pitää nähdä kokonaisuus ennen kuin lähdetään yksittäisiin keinoihin.

Samalla tavalla hän karttaisi perusterveydenhuoltoon liittyviä säästöjä.

– Kun panostamme perusterveydenhuoltoon, saamme säästöjä erikoissairaanhoidosta, joka on kalliimpaa.

Werning muistuttaa, että Kouvolan talous ennen koronaa oli menossa hyvin säästötavoitetta kohti. Valtion lisäbudjetissa Kouvola saa yli 16 miljoonaa euroa koronatukea, ja sen lisäksi odotetaan tietoa, miten valtio jakaa sairaanhoitopiireille varatut 200 miljoonaa. Sieltä on tulossa lisää rahaa myös Kymsotelle.

– Meillä kokonaisuus vielä hakusessa. Haluan nähdä, mitä Kymsoten kustannukset ovat.

Palveluverkkoon palataan

Werning uskoo, että keskustelu palveluverkon supistamisesta jatkuu. Hän haluaa kuitenkin, että palvelut pysyvät alueellisesti tasapuolisena, eli keskustan lisäksi myös elinvoimaisissa kylissä.

– Pelkkää keskittämistä tietylle alueelle ei voi tapahtua. Yksi Kouvolan valteista on, että meillä on mahdollisuus asua monenlaisessa ympäristössä.

Werning uskoo, että Kouvola on vahvoilla, kun etätyö koronan opettamana lisääntyy. Tämä voi tuoda uusia veronmaksajia paitsi keskustaan myös elinvoimaisiin kyliin.

Kouluverkosta Kouvola on vasta tehnyt päätöksen, ja siihen liittyy myös uusien koulurakennusten investointeja, joita Werning haluaa nopeuttaa. Koulujen rakentamisella saadaan työtä ja elinvoimaa alueelle.

Werning puolustaa myös RRT-investointia. Muutos ilmakuljetuksista rautateille tullee näkymään myös Kouvolassa, jossa Werningin mukaan on maailmanlaajuisestikin kiitelty logistiikkakeskus.

Työn kautta kestävää kehitystä

Toinen varapuheenjohtaja Markku Pakkanen (kesk.) ei pohtisi kunnallisveron korottamista ennen kuin tiedetään, siirtyykö sote-alueiden hoito kuluvan hallituskauden aikana valtiolle.

– Kunnallisen veroprosentin nostaminen ei voi olla ensimmäinen konsti.

Pakkasen mukaan Kouvola nousee työtulojen myötä. Uusien yritysten saamisessa erityisesti Kinnon rooli on tärkeä.

– Työn tekemisen kautta rakennetaan kestävä kehitys.

Pakkasen mukaan isoissa investoinneissa tulisi nyt pohtia, voiko niitä siirtää eteenpäin tulevaisuuteen. Pieniä rakennusinvestointeja Pakkasen sen sijaan haluaa nopeuttaa.

Palvelumaksuja pitää miettiä

Kouluinvestointien lisäksi Pakkanen käynnistäisi myös kevyen liikenteen rakentamiseen liittyviä hankkeita.

Lakisääteisissä palveluissa Pakkanen ei säästäisi, mutta hän uskoo muiden palvelujen joutuvan suurennuslasin alle.

– Palveluja täytyy kuitenkin olla. Emme voi lakkauttaa palveluja ja kuvitella, että tänne muuttaisi sen jälkeen lapsiperheet asumaan.

Jyrkkien karsimisratkaisujen sijaan Pakkanen pohtisi, voisiko käyttömaksuja esimerkiksi jäähalleissa vielä nostaa tai jakaa entistä enemmän käyttäjäseurojen vastuulle. Uimahallien kohtalot hän ratkaisisi vasta siinä vaiheessa, kun kunkin uimahallin iso remontti tulee ajankohtaiseksi.

–  Ratkaisu on tehtävä silloin, kun rakennuksen elinkaari tulee tiensä päähän.

Pakkasen mukaan kaupungin on jatkettava jo aloittamallaan henkilöstölinjalla, eli kolmannes vapautuvista viroista jätetään käyttämättä.

– Meidän on pitkällä aikavälillä edelleen vähennettävä henkilöstömäärää.

Toisin sanoen pitää taipua leikkauksiin, jotka ovat omalle ryhmälle tärkeitä. — Vesa Vainio

Kuokka maahan nopeasti

Valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Juha Huhtala (vihr.) uskoo, että Kouvolassa on vielä rönsyjä, joita pitää pystyä karsimaan. Esimerkiksi uima- ja jäähallit pitää ottaa nyt kriittiseen tarkasteluun.

– Meillä ei ole lakisääteistä tarvetta neljään uimahalliin ja kolmeen jäähalliin.

Henkilöstöä Kouvolassa ei ole Huhtalan mielestä yhtään liikaa. Hän muistuttaa, että kaupunki on vähentänyt kymmenessä vuodessa melkein 500 työpaikkaa.

Jo päätetyt kouluinvestoinnit Huhtala käynnistäisi mahdollisimman nopeasti, sillä niillä saataisiin lisää työtä paikallisille yrittäjille.

– Niiden osalta nopeasti kuokka maahan.

Veroprosentti on laiska ratkaisu

Kymsoten kustannusten nousu mietityttää Huhtalaa, sillä kuntamaksujen nousulle ei näy loppua. Tämän vuoksi tarvitaan rohkeaa omistajaohjausta.

Kunnallisveroa hän ei nostaisi kymmenystäkään, sillä se leikkaisi vain kouvolalaisten ostovoimaa.

– Veroprosentti nosto on laiskaa politiikan tekoa ja loputon suo. Sillä paikataan vain tekemättömiä päätöksiä.

Huhtalan mukaan nykyisen valtuuston pitää kääntää kaikki kivet kulujen vähentämiseksi ja talouden korjaamiseksi. Uudelle valtuustolle ei saa jättää perinnöksi vaikeita päätöksiä.

Ei yli omien varojen

Kaupunginvaltuuston kokouksessa Kouvolan taloudellisia tulevaisuushaasteita sivuttiin etenkin tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointikertomusta käsiteltäessä.

Matti Lindholm (kok.) muistutti ryhmäpuheenvuorossaan, että kaupungin ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tilipäätösennuste on lähes 19 miljoonaa euroa miinuksella.

– Valtion tukipaketti auttaa jonkin verran, mutta selvää on, että kaupungin omia toimia tarvitaan ripeästi. Emme voi jatkaa yli varojen elämistä ja verojen korottamista, Lindholm vakuutti.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro muistutti, että talouden tasapainottaminen on jäljellä olevan valtuustokauden ylivoimaisesti tärkein tehtävä.

Vähemmän, paremmin

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Sari Hyytiäinen vakuutti, että palveluverkossa kannattaa keskittyä runsauden sijasta vähempään niin, että se tehdään hyvin.

– Yli varojen elämisen on loputtava.

Mika Byman (vas.) vakuutti ryhmäpuheenvuorossaan, että sopeuttamistoimien lykkäämiseen ei ole varaa.

– Meille päättäjille tulee tiukka syksy.

Säästöjen sijaan moni valtuustossa toivoo elinvoiman kasvattamiseen. Jari Lindström (sin.) haluaisi tavoitteisiin selkeitä mittareita, joiden avulla seuraaminen perustuisi numerotietoon.

– Jos mittari sakkaa, siihen pitää puuttua heti.

Lindströmin mukaan etätöiden lisääntyessä Kouvolan kannattaisi kannustaa erityisesti yksinyrittäjiä, joiden määrä on 2000-luvulla kasvanut 55 prosenttiyksikköä.

Epämukavuusalueelle

Kouvolan nopeasti kasvaneet investointimenot puhuttivat valtuustoa. Risto Kuisman (sd.) mukaan monetkaan tehdyistä investoinneista eivät ole olleet tuottavia.

– Kouvolan taloudellinen tilanne on häpeällisen huono, eivätkä kaikki investoinnit ole olleet aivan tarpeellisia.

Sinikka Rouvari (kok.) kannusti valtuustoa talouden oikomisessa rohkeisiin toimiin puheiden lisäksi.

– Meillä on edelleen osin tämä kuuden kunnan palveluverkko. Sitä meidän on mietittävä hyvin kriittisesti.

Vesa Vainio (kd.) muistutti ryhmäpuheenvuorossaan, että ilman ripeitä toimia Kouvola on pian kriisikunta. Hänen mukaansa nyt tarvitaan porukkahenkeä pikkuasioista riitelyn sijaan. Epämukavuusalueellekin on mentävä jokaisessa poliittisessa ryhmässä.

– Toisin sanoen pitää taipua leikkauksiin, jotka ovat omalle ryhmälle tärkeitä.