Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää valitusta perusteettomana — A.G. Streng valitti kiinteistöllään Valkealassa olevasta Kouvolan veden pumppaamosta

1960-luvulla rakennettu pumppaamo on tarkoitus uusia.

Johannes Wiehn

A.G. Strengin kiinteistöltä on näkymä Jokelankoskelle. Yhtiön mukaan pumppaamo rumentaa maisemaa.
A.G. Strengin kiinteistöltä on näkymä Jokelankoskelle. Yhtiön mukaan pumppaamo rumentaa maisemaa.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi keskiviikkona lausunnon, joka annetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle vastaukseksi A. G. Streng oy:n valitukseen.

Valkealassa Sairaalantiellä toimiva yhtiö A. G. Streng on valittanut hallinto-oikeuteen lautakunnan päätöksestä, jolla annettiin Kouvolan Vedelle lupa jätevesiverkoston pumppaamon ja viemärilinjaston sijoittamiseen yhtiön kiinteistölle.
Kiinteistöllä on 1960-luvulla rakennettu betonirakenteinen pumppaamo. Sen laitteisto on tarkoitus uusia ja lisätä pumppaamoon aktiivihiilisuodatin hajuhaittojen poistoon. Lisäksi pumppaamolle rakennetaan uusi huoltotie.

A. G. Strengin mukaan pumppaamo aiheuttaa jo nykyisellään kohtuutonta haittaa kiinteistölle. Valituksessa sanotaan pumppaamon rumentavan maisemaa ja aiheuttavan hajuhaittaa. Lisäksi yhtiö katsoo suunnitellun huoltotien haittaavan kiinteistön käyttöä.

Yhtiö vaatii lautakunnan päätöksen perumista tai sen muuttamista niin, että pumppaamo sijoitetaan toiseen kohtaan kiinteistöllä.

Lautakunta esittää lausunnossaan valituksen hylkäämistä perusteettomana. Se katsoo, ettei kiinteistön nykyinen tilanne muutu mitenkään, koska pumppaamon kunnossapito on jo yli 40 vuoden ajan edellyttänyt huoltoliikennettä pumppaamolle ja viemärilinjoille. Huoltoliikenne ei lautakunnan mukaan tule lisääntymään.