Kouvola aikoo siirtää jalkakäytävien talvikunnossapidon tontinomistajille – Kaksi tietä jäämässä kaupungin vastuulle

Muutoksella kaupunki hakee 100 000 euron säästöjä.

Harri Teitto

Muutoksen myötä tontinomistajien vastuulle kuuluisi myös tontille johtavan kulkutien kunnossapito.
Muutoksen myötä tontinomistajien vastuulle kuuluisi myös tontille johtavan kulkutien kunnossapito.

Kouvolan kaupunki haluaa siirtää vastuun jalkakäytävien talvikunnossapidosta tontinomistajille. Tekninen lautakunta päättää ensi tiistaina, asettaako se ehdotuksen julkisesti nähtäville kahden viikon ajaksi.

Lautakunta päättää jalkakäytävien talvikunnossapidon muutoksesta vasta kuultuaan asiasta annetut mielipiteet.

Jos esitys lopullisesti hyväksytään, tontinomistajien vastuulle kuuluisivat muun muassa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjuminen sekä viereisen katuojan ja sadevesikourun pitäminen lumettomana ja jäättömänä. Muutos tulisi voimaan 1. lokakuuta 2020.

Pientalovaltaiset alueet jäämässä kaupungin hoidettavaksi

Muutoksen ulkopuolelle olisivat jäämässä pientalovaltaiset alueet, joiden jalkakäytävät ovat koneellisesti hoidettavissa.

Kaupungininsinööri Anne Ahtiaisen mukaan rajauksen taustalla on se, että muissa vertailukunnissa on päädytty tällaiseen ratkaisuun.

— On mietitty, että onko kohtuutonta pistää koko kadunvarressa oleva jalkakäytävä pientalojen omistajien hoidettavaksi. Kerrostaloissa jalkakäytäviä hoitavat kuitenkin kiinteistöyhtiöt.

Kaupunki määrittelee pientalovaltaiseksi alueeksi kadun, jonka jalkakäytävän koko pituudesta yli puolet on pientalojen kohdalla. Kouvolassa kyseisiä alueita olisivat Hirveläntie Voikkaalla ja Vilppulantie Korialla.

Näillä kaduilla jalkakäytävää on yhteensä noin 400 metriä, jotka kaupunki hoitaisi verovaroin.

Ahtiaisen mukaan muutos ei koske kevyen liikenteen väyliä, joissa pyörätie ja jalkakäytävä on yhdistetty.

Jussi Lopperi

Kaupunki suunnittelee jalkakäytävien talvikunnossapidon siirtämistä tontinomistajille. Hirveläntie Voikkaalla jäisi kuitenkin kaupungin vastuulle. Kuva on otettu kohdasta, jossa kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Tällaisten osuuksien kunnossapito kuuluu kaupungin vastuulle muillakin kaduilla.
Kaupunki suunnittelee jalkakäytävien talvikunnossapidon siirtämistä tontinomistajille. Hirveläntie Voikkaalla jäisi kuitenkin kaupungin vastuulle. Kuva on otettu kohdasta, jossa kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Tällaisten osuuksien kunnossapito kuuluu kaupungin vastuulle muillakin kaduilla.

Suurin osa talvikunnossapidosta on hoidettu ostopalveluina

Muutoksen taustalla on kaupungin huono taloustilanne, joka vaatii ei-lakisääteisten palveluiden vähentämistä.

Talvikunnossapito on tehty tähän asti Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla kaupungin omana työnä. Muilla alueilla työt on hoidettu ostopalveluina. Asumisen ja ympäristön toimiala hakee muutoksella 100 000 euron ja 0,3 henkilötyövuoden säästöjä.

Kouvolan kaupunki on hoitanut jalkakäytäviä koko kaupungissa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen tontinomistajien vastuulla olleita jalkakäytäviä on ollut Kuusankoskella ja Myllykoskella.

Jalkakäytävien talvikunnossapidon muutos on osa Kouvolan kaupungin isoa säästöpakettia. Kaupunki yrittää tasapainottaa talouttaan 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Pysyvien säästöjen lisäksi kaupunki etsii keinoja lisätä tuloja.

Luetuimmat