Saako kavereita nähdä? Voiko koronaviruksen leviäminen loppua jo ensi viikkoon mennessä? – Katso videolta, miten ylilääkäri Timo Sillanpää vastasi kouvolalaisia nuoria askarruttaviin kysymyksiin

Kymintehtaan koulun 8.-luokkalaisten uutisryhmä esitti tiukkoja kysymyksiä koronaviruksesta, etsimme asiantuntijan vastaamaan.

Linda Varoma

Lastentautien poliklinikan ylilääkäri Timo Sillanpään mukaan suomalaiset noudattavat suosituksia, jos ne perustellaan tarpeeksi hyvin.
Lastentautien poliklinikan ylilääkäri Timo Sillanpään mukaan suomalaiset noudattavat suosituksia, jos ne perustellaan tarpeeksi hyvin.

Olisiko mahdollista, että koronaviruksen leviäminen Suomessa loppuisi jo ensi viikkoon mennessä? Tätä kysyy kahdeksasluokkalainen Onni Huuskonen Kymintehtaan koulusta.

–  Vaikka se mukavalta kuulostaisikin, niin ei tule tapahtumaan. Todennäköisesti koronavirusepidemia kestää useita kuukausia, Kymsoten lastenpoliklinikan ylilääkäri Timo Sillanpää vastaa.

Kouvolan Sanomat pyysi Kymintehtaan koulun uutisryhmää kysymään nuoria askarruttavia kysymyksiä koskien koronavirusepidemiaa. Katso oheiselta videolta, mikä nuoria askarrutti ja millaisia vastauksia nuoret saivat kysymyksiin kaveriden näkemisestä, suositusten noudattamisesta ja koronavirustartuntojen määrästä Suomessa.

Näin puhut koronaviruksesta lasten kanssa

Koronavirus koskettaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria. Mannerheimin lastensuojeluliitto on koostanut ohjeet siitä, miten lasten ja nuorten kanssa voi puhua asiasta. Alla ohjeet tiivistetysti.

Lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempia ja muita lähellä olevia aikuisia vastavoimaksi ahdistaviksi koetuille uutisille.

1. Puhu lasten ja nuorten kanssa suoraan

Lapselta, joka vaikuttaa huolestuneelta, voi kysyä suoraan mitä lapsi ajattelee ja mikä häntä pelottaa. Joskus lapsen ja nuoren pelot voivat olla hyvin epärealistisia. Tunteet voivat helpottua, kun niistä saa puhua rauhassa ääneen.

2. Pura oma ahdistuksesi muiden aikuisten kanssa

Keskusteluhetkessä vanhemman on itse hyvä olla rauhallinen. Jos itseä ahdistaa, kannattaa se ensin purkaa jonkun toisen aikuisen kanssa, ettei tule siirtäneeksi omia tunteitaan lapseen.

3. Keskustele ikätasoisesti, siis miten?

Lapsen ikätaso selviää kyselemällä lapsen kokemuksia ja ajatuksia. Puhu niillä sanoilla, jotka lapsi ymmärtää.

Lasta voi vaikka pyytää toistamaan aikuisen kertoman omin sanoin.

4. Vitsailu ja leikki on myös tapa käsitellä asioita

Pienet lapset voivat käsittellä asioita vitsaillen tai leikkimällä. Se on normaalia. Lapsen leikittelyyn kannattaa kuitenkin tarttua, koska taustalla voi olla todellinen pelko ja huoli.

5. Huomioi lapsen yksilöllisyys

Jotkut lapset reagoivat herkästi ympärillä tapahtuviin asioihin. Lapsella voi olla epärealistisia kuvitelmia koronaviruksesta. On oleellista selvittää, mitä lapsi tarkalleen ottaen pelkää. Näistä peloista vanhemman on hyvä puhua.

6. Kaikki lapset ja nuoret eivät huolestu lainkaan

Toisille lapsille koronavirus voi tuntua kaukaiselta huolelta. Lapselta ei pidä vaatia tunnereaktioita, eikä pidä huolestua siitä, jos lapsi ei reagoi tapahtumiin ahdistuksella. Vanhemman tehtävä on pitää huoli siitä, että lapsi noudattaa annettuja ohjeita hygieniasta ja liikkumisesta.

7. Ota ajoissa yhteys ammattilaisiin

Lapsen tai nuoren ahdistusoireet voivat olla voimakkaita, eivätkä ne välttämättä mene pois päivien kuluessa. Tälölin on hyvä kysyä neuvoa ammattilaiselta ja pohtia yhdessä, mitä tilanteelle voisi tehdä.

8. Kerro miten tartuntaa voi ehkäistä ja hoitaa

Lapselle on hyvä kertoa, miten tartuntaa voi ehkäistä. Neuvo huolelliseen käsien pesuun ja siihen että yskitään ja aivastetaan hihaan. Konkreettinen tekeminen voi antaa hallinnan tunnetta. Ei kuitenkaan ole vaarallista, jos joskus unohtaakin käsien pesun.

9. Kerro rajoituksien tarkoituksesta

Kerro, että monet arkeen vaikuttavat rajoitukset on tarkoitettu estämään viruksen leviäminen. Kannattaa korostaa, että tilanne on väliaikainen ja joku päivä palataan normaaliin arkeen. Pitäkää arki aikatauluineen niin normaalina kuin mahdollista.

10. Vältä liikaa mediaseurantaa

Lasta tai nuorta voi ahdistaa se, että aikuinen seuraa jatkuvasti mediasta koronavirustilannetta tai puhuu siitä muiden kanssa. Lasta voi suojata sillä, ettei katso uutisia lapsen seurassa.

Luetuimmat