Halpa energia ja raaka-aineet eivät lisää hyvinvointia ikuisesti, sanoo tutkija — eikä fossiilisia polttoaineita voi korvata ilman ydinvoimaa

Jussi Lopperi

Aki Suokko vieraili keskiviikkona Kouvolassa.

Halpaan energiaan ja raaka-aineisiin perustuva talouskasvu ei voi jatkua ikuisesti. Siksi tarvitaan muita keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen, sanoo talouskasvua, hyvinvointia ja ilmastonmuutosta tarkastelevan kirjan kirjoittanut Aki Suokko. Suokko vieraili Kouvolassa keskiviikkona puhumassa aiheesta.

Hän oli Kouvolassa Kohtuus Kymenlaaksossa -verkoston kutsumana.

Suokko on kirjoittanut Rauli Partasen kanssa kirjan Energian aika — avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY).

Siinä kirjoittajat tutkivat energian ja luonnonvarojen osuutta talouskasvuun ja tilanteen muutosta ja pohtivat tulevaa.

— Usein mietitään, miten taloudellinen toiminta vaikuttaa luonnonvaroihin ja ympäristöön, mutta ei toisinpäin. Luonnonvarojen heikentymisen mahdollisia vaikutuksia talouteen ei osata edes kysyä, Suokko sanoo.

Asialla on merkitystä, sillä länsimainen talousjärjestelmä on rakennettu jatkuvan kasvun varaan. Kasvu taas on rakentunut paljolti halvan energian ja raaka-aineiden hintojen laskemisen varaan.

Kiinan kaupungistuminen on 2000-luvulla jo muuttanut raaka-aineiden hintojen trendin nousevaksi.

— Ei voida olettaa, että hinnat tulevaisuudessa vain laskevat ja laskevat, mutta ikuinen talouskasvu ei toteudu, ellei niin käy.

Myös esimerkiksi öljyn pumppaamiseen itseensä kulutetaan nykyisin enemmän energiaa kuin aiemmin, kun käyttöön on jouduttu ottamaan aiempaa pienempiä esiintymiä. Energian käytön tehostaminen ei ole riittänyt pysäyttämään tarvittavien energiamäärien kasvua.

Tähän asti, isossa kuvassa, talouskasvu on luonut hyvinvointia. Kun raaka-aineet kallistuvat ja ympäristö köyhtyy, se tie alkaa olla kuljettu.

Ehkä suurin uhka hyvinvoinnille on ilmastonmuutos, sekä elinolosuhteiden että talouden kannalta.

Ympyrä sulkeutuu: siksi kaiken A ja O on se, miten ihmiskunnan tarvitsema energia tulevaisuudessa tuotetaan, Suokko sanoo.

— Puhtaiden energiamuotojen käyttö on kasvanut hieman, mutta ei kovin paljoa. Kivihiilen kulutus on kasvanut edelleen kaiken aikaa. Fossiiliset polttoaineet eivät ole korvattavissa ilman ydinvoimaa.

Tapani Olkku

Tapani Olkku

Luetuimmat