Itäradan ja rantaradan linjaukset syyniin — Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan, Kotkan ja Kymenlaakson liiton yhteisen kannanoton liikenne- ja viestintäministerille

Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto vaativat, että itärata- ja rantaratavaihtoehdot selvitetään yhtenäisin periaattein maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Kouvola kannattaa itärataa, Kotka ja Kymenlaakson liitto rantarataa.

Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto haluavat selvittää itärata-ja rantarata-linjaukset yhtenäisin periaattein ja koko vaikutusalueellaan. Selvitys tulee tehdä meneillään olevan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä kattavasti eri näkökulmista.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan, Kotkan ja Kymenlaakson liiton yhteisen kannanoton, joka luovutetaan myöhemmin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.).

Samalla osapuolet vaativat Itä- ja Kaakkois-Suomen, ja samalla pääkaupunkiseudun ja Pietarin välisen, nopean henkilöliikenteen raideyhteyden ottamista mukaan 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Kouvola ja Itä-Suomi itäradan kannalla

Itärata on yksi Suomen tämän hetken tärkeimmistä tarkastelussa olevista ratahankkeista. Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan ja edelleen Pietariin kulkevan ratalinjauksen mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan liikenne- ja viestintäministerin toimeksiannosta työryhmässä. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 lopussa.

Kannanoton allekirjoittaneet muistuttavat, että Kymenlaaksossa eri osapuolten näkökannat alueen raideliikenneyhteyksien kehittämisestä eroavat toisistaan. Kun Kouvola ja Itä-Suomen kaupungit kannattavat itärataa, Kotka ja Kymenlaakson liitto ovat rantaradan rakentamisen kannalla.

Siitä osapuolet ovat kuitenkin yksimielisiä, että Itä- ja Kaakkois-Suomi tulee ottaa mukaan raideliikenteen kehityssuunnaksi alueen tulevan kehityksen turvaamiseksi ja edistämiseksi.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on raideliikenteen kysyntäpotentiaalia, joka ei eri syistä pääse toteutumaan. Kaupunkien liikenteellisen saavutettavuuden parantamisella on erittäin suuri merkitys alueen elinvoiman kehittymiselle.

Raideliikenteen puutteet itäisessä Suomessa vaikuttavat kielteisesti alueiden vetovoimaan ja taloudellisiin kehittymismahdollisuuksiin, kannanotossa todetaan.

Kouvolan ympäristössä maan vilkkaimmat tavaraliikenteen rataosat

Kannanotto muistuttaa, että Suomen vilkkaimmat tavaraliikenteen rataosat ovat Kouvolan ympäristössä. Esimerkiksi Kouvolan ja Luumäen välillä tavaraa kulki yli 11 miljoonaa tonnia vuonna 2017. Luumäeltä ratayhteys jatkuu Lappeenrannan kautta Joensuuhun sekä haarautuu Vainikkalan rajanylityspaikalle.

Kouvolan ja Hamina-Kotkan sataman välillä rautateiden tavarankuljetusmäärät olivat puolestaan yli 8,3 miljoonaa tonnia. Satamaliikenteen voimakkaasta kasvusta valtaosa suuntautuu rataverkolle.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalia kehitetään kasvavien intermodaalikuljetusten ja kansainvälisten kuljetusten tarpeisiin. Intermodaalikuljetuksilla tarkoitetaan yhden kuljetusyksikön, esimerkiksi kontin, kuljettamista vähintään kahdella eri kuljetusmuodolla.

Sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali että Hamina-Kotkan satama kuuluvat Euroopan liikenteen ydinverkkoon.

Luetuimmat