Kymenlaakson raidepilotti toteutuu — Pilotilla halutaan kehittää alueen joukkoliikennettä

Kansanedustaja Markku Pakkanen iloitsee hankkeen toteutumisesta ja odottaa sen tukevan Kotkan ja Kouvolan välistä työmatkaliikennettä.

Moises Garibay

— Nopeat ja toimivat rautatieyhteydet luovat raideliikenteestä yhä vetovoimaisemman vaihtoehdon yksityisautoilulle ja laajentavat kymenlaaksolaisten työssäkäyntimahdollisuuksia, toteaa kansanedustaja Markku Pakkanen.
— Nopeat ja toimivat rautatieyhteydet luovat raideliikenteestä yhä vetovoimaisemman vaihtoehdon yksityisautoilulle ja laajentavat kymenlaaksolaisten työssäkäyntimahdollisuuksia, toteaa kansanedustaja Markku Pakkanen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hankkeet.

Ministeriö perustelee valintojaan sillä, että hankkeet ovat toimivia osia alueellista junaliikennettä ja olemassa olevia matkaketjuja, minkä lisäksi alueella on valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen lyhyellä aikavälillä.

Valintaan vaikutti myös alueen kysyntäpotentiaali ja hankkeen tekninen toteutettavuus. Valitut hankkeet ovat myös liikennöintikokonaisuuksia, joilla on mahdollista kehittää ja kasvattaa alueen nykyistä joukkoliikennettä myös pitkällä tähtäimellä.

— Kymenlaakson sisäinen junaliikenne Kouvolan ja Kotkan välillä ei ole tukenut parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkien välistä työmatkaliikennettä raiteitse ja on hienoa, että raidepilotti nyt toteutuu, iloitsee Keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen.

Alueellinen rautatieliikenne kehittyy

Rautatieliikenteessä on tulossa isoja muutoksia.

— Niihin kuuluu muun muassa rautateiden henkilöliikennepalvelujen avaaminen. Ajatuksena on myös kehittää alueellista junaliikennettä vastaamaan paremmin alueiden tarpeita. Päämääränä on, että junaliikenne on toimiva osa valtakunnallista ja alueellista julkisen liikenteen kokonaisuutta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

— Nopeat ja toimivat rautatieyhteydet luovat raideliikenteestä yhä vetovoimaisemman vaihtoehdon yksityisautoilulle ja laajentavat kymenlaaksolaisten työssäkäyntimahdollisuuksia. Junalla matkustaminen on myös hyvä vaihtoehto luonnon kannalta, toteaa Pakkanen.

Lopulliset pilottikohteen selville kevään aikana

Varsinaista junaliikennepilottien toteuttamista ryhdytään valmistelemaan jatkosuunnitteluun valittujen alueiden kanssa välittömästi. Myös Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy osallistuvat suunnittelutyöhön.

Valittujen pilottien jatkosuunnittelu ja sen perusteella tehtävät päätökset lopullisista pilottikohteista tehdään keväällä 2019. Mahdollisten pilottihankkeiden olisi tarkoitus käynnistyä joulukuussa 2019.

Alueellisten junapilottien hakemuksia saapui ministeriöön 11 kappaletta.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut