Kouvola on nyt talousahdingossaan selkä seinää vasten — Lisäsäästöesitys kuristaa Kouvolan käyttömenoja miljoonia euroja vuodessa

Kaupunginjohtaja Marita Toikan lisäsäästöesitykset hakevat rajuja leikkauksia kolmen eri toimialan käyttömenoihin.

Lumikki Haaja

Kouvolan kaupungintalossa on viimeksi kuluneiden viikkojen aikana mietitty kuumeisesti sitä, miten käyttömenoja saataisiin puristettua entistä pienemmiksi.
Kouvolan kaupungintalossa on viimeksi kuluneiden viikkojen aikana mietitty kuumeisesti sitä, miten käyttömenoja saataisiin puristettua entistä pienemmiksi.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää palveluverkkoon jo ensi vuodeksi 1,8 miljoonan lisäsäästöjä. Lautakuntien palveluverkkoselvityksissä ehdotettiin aikaisemmin 1,5 miljoonan euron säästöjä.

Toikka hakee miljoonien lisäsäästöjä myös tuleville vuosille. Kaupungin taloustilanne on kestämätön, eikä sitä saada pelkästään jo aikaisemmin tehdyillä säästöillä kuriin. Toikka esittää ensi vuodeksi 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta. Sillä kerättäisiin 5 miljoonaa euroa.

— Veronkorotusratkaisuilla emme pelasta kaupungin taloutta, Toikka sanoo.

Kouvolan nettomenot ovat kuntaliitoksen jälkeen kasvaneet vajaat sata miljoonaa euroa. Samaan aikaan väestö on vähentynyt. Toikan mukaan kaupungin kulurakennetta pitää sopeuttaa reilut 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos palveluverkon supistaminen hyväksytään Toikan lisävähennyksillä, Kouvolan vuosikulut vähenevät yli 20 miljoonaa euroa nykyisestä. Jo ensi vuonna säästetään henkilökuluissa 11 miljoonaa euroa. Sen jälkeen vuosittainen säästö henkilöstömenoissa olisi vajaat 8 miljoonaa euroa nykyiseen verrattuna.

Lumikki Haaja

Marita Toikka leikkaa lisäsäästöesityksissään eniten kasvatus- ja opetustoimesta.
Marita Toikka leikkaa lisäsäästöesityksissään eniten kasvatus- ja opetustoimesta.

Palveluverkon lisäksi kuluja on tarkoitus vähentää myös avustuksista sekä Kinnosta, jonka rahoitusta pienennetään noin miljoona euroa vuodessa.

Jos Kouvola hyväksyy Toikan uudet taloustoimenpiteet, kaupungin näkemyksen mukaan talous saadaan tasapainoon vuonna 2021. Sen jälkeen alkaa syntyä ylijäämää.

Venepaikat puoleen entisestä

Jos kaupunginjohtajan esitys menee läpi, Kouvolan leikkipaikoista, puistoista ja venepaikoista haetaan lisäsäästöjä ensi vuodelle 200 000 euroa. Jo aikaisemmin on suunniteltu leikattavaksi saman verran. Yhteensä säästötavoitetta on siis 400 000 euroa ensi vuodelle. Seuraavina vuosina säästöt nousevat miljoonan tietämille.

Leikkipaikkojen lukumäärä vähennetään 142:sta 112:een.

Kun 40 prosenttia kaupungin puistoista pudotetaan heikommalle huolenpidolle, säästetään vuositasolla noin 200 000 euroa. Kouvolassa on kaikkiaan 212 hehtaaria puistoja.

Kouvolassa on noin 700 venepaikkaa, mutta varausaste on reilut 50 prosenttia. Tavoitteeksi on asetettu, että venepaikkoja olisi jatkossa 350.

Lumikki Haaja

Hannu Tyllin mukaan venepaikkojen puolittamisella säästetään ennen kaikkea investointimenoja, kun huonokuntoisia laitureita ei tarvitse rakentaa uusiksi.
Hannu Tyllin mukaan venepaikkojen puolittamisella säästetään ennen kaikkea investointimenoja, kun huonokuntoisia laitureita ei tarvitse rakentaa uusiksi.

— Tavoitteena on sovittaa venepaikkatarjontaa kysyntää vastaavalle tasolle, tekninen johtaja Hannu Tylli kertoo.

Kaupungin mukaan osa nykyisten laitureiden ylläpidosta voidaan ulkoistaa. Ainakin Vekaranjärven venepaikoista, Jokelan venelaiturista ja Valkealan kirkonkylän venelaiturit poistuvat.

—Suurin säästö saadaan, kun jo tällä hetkellä hyvin heikkokuntoisia venepaikkoja ei tarvitse lähteä kunnostamaan.

Poistettavien venepaikkojen kunnostamis- ja uusimiskustannuksissa säästetään näin 0,8—1,2, miljoonaa euroa. Vuotuiset kunnossapitokustannukset vähenevät 30 000 euroa.

Jatkossa tarkastellaan vielä matonpesupaikkojen ja koirapuistojen lukumäärää. Myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta voidaan säästää.

Ilmainen joukkokuljetus

Kaupunginjohtajan lisäesitys tuo kasvatus- ja opetustoimeen kaksinkertaiset säästötavoitteet. Tällä hetkellä Kouvolassa toimii 34 koulua. Jo aikaisemmin päätettiin koulujen lukumääräksi 20, nyt tavoitteeksi tulee 17 koulua.

— Ensi syksynä esitetään poistettavaksi Anjalan, Tehtaanmäen koulu, Ummeljoen koulu, Pilkanmaan koulu ja Kaipiaisten koulu. Henkilöstö- ja kiinteistösäästöt viiden koulun osalta ovat vuositasolla parin miljoonan luokkaa, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoo.

Kaupunginjohtajan ja lautakuntaesitysten säästöt toisivat jo ensi vuonna 2,2 miljoonan säästöt käyttömenoissa. Vuonna 2021 säästöä kertyisi 5,5 miljoonaa. Säästöä kertyisi joka vuosi hiukan edellistä enemmän, ja vuonna 2029 vuosittainen koulusäästö nykyiseen verrattuna olisi kasvatuksessa ja opetuksessa vajaat 9 miljoonaa euroa.

Lumikki Haaja

Veikko Niemi uskoo, että kouluvähennyksissä ei tarvitse turvautua vakituisen henkilökunnan irtisanomisiin.
Veikko Niemi uskoo, että kouluvähennyksissä ei tarvitse turvautua vakituisen henkilökunnan irtisanomisiin.

Elimäen ja Valkealan lukion lopettamisella käyttömenoja vähennettäisiin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.

—Lukiolaiset mahtuvat kyllä Kouvolan ja Kuusankosken lukioihin. Viiden vuoden päästä niissä on jo väljää, Niemi sanoo.

Marita Toikka esittää ensi vuoden elokuusta maksutonta joukkoliikennettä toisen asteen opiskelijoille. Tämä maksaisi kaupungille 211 000—250 000 euroa vuodessa.

Kouluverkon supistamisen suurimmat säästöt saataisiin vähentyneinä henkilökustannuksina. Vuoteen 2028 mennessä säästettäisiin yhtensä 203 henkilötyövuotta.

— Yhtään vakituista ei tarvitse irtisanoa, Niemi sanoo.

Vähennykset hoituvat eläkejärjestelyin ja määräaikaisten työsuhteiden vähentämisellä.

Kouvola tekee vielä yksityiskohtaisen päiväkotiselvityksen, jonka perusteella tarkastellaan kriittisesti pienten päiväkotien jatko. Muumilaakson päiväkodista on jo tehty lakkautuspäätös, ja Ummeljoen päiväkoti on seurannassa.

Ulkoliikuntapaikat vähenevät

Liikunta- ja kulttuuritoimeen kaunpunginjohtajan esitykset tuovat ensi vuodeksi puolen miljoonan säästötavoitteen. Lisäksi vuosina 2021—2029 vuosittainen lisäsäästötavoite on 2,3—2,6 miljoonaa euroa. Aikaisemmin lautakuntien omat vuosisäästöt olivat 1,1— 2 miljoonaa euroa vuosina 2021—2029. Ensi vuodeksi säästöjä oli jo aikaisemmin viilattu 300 000 euroa.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää myös, että kesäkuusta lähtien alle 18-vuotiailta aletaan periä tilavarausmaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Jäähalleissa maksu olisi 30 euroa.

—Jää ja vesi tullaan keskittämään mahdollisimman tiiviiseen verkkoon, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sanoo.

Lumikki Haaja

Vesa Toikka kertoo, että ulkoliikuntapaikkojen lukumäärä vähenee jatkossa reilusti.
Vesa Toikka kertoo, että ulkoliikuntapaikkojen lukumäärä vähenee jatkossa reilusti.

Uusi monitoimiareena aiotaan rakentaa vuosina 2026—2028. Sinne voidaan keskittää myös jäädytettäviä tiloja pohjakerrokseen. Sinne saadaan harjoitteluaikaa Anjalan ja Valkealan jäähalleista, joiden tulevaisuus on vaakalaudalla.

Yhden hallin ylläpitokustannukset ovat puoli miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunginjohtaja Toikka sanoo, että niiden ylläpidosta neuvotellaan paikallisten seurojen kanssa. Jos kaupunki ei saa kustannusapua, voidaan ainakin yhdestä jäähallista luopua.

Kuusankosken uimahalli on tarkoitus sulkea jo vuonna 2021. Korian uimahallin vuokrasopimuksesta on esitetty luopumista ensi vuonna.

Kouvolalla on kuntoratoja ja -latuja 180 kilometriä. Tarkoitus on luopua 43 kilometrin ylläpidosta. Jäädytyksessä säästetään luopumalla osasta ulkojäistä ja retkiluisteluradasta. Myös osa nykyisistä hiekkakentistä, yleisurheilukentistä ja nurmikentistä poistuu.

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikan mukaan kulttuurilaitosten verkko pysynee entisellään. Kulttuuriavustuksia sen sijaan vähennetään vajaat reilut puoli miljoonaa euroa.