Utin jääkärirykmentissä vaihtuu komentaja — Upseerit aloittavat tehtävissään vapunpäivänä

Eversti Jukka Aihtia.
Eversti Jukka Aihtia.

Eversti Jukka Aihtia on määrätty Utin jääkärirykmentin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa Maisteriosaston johtajana.

Aihtia on aiemmin palvellut muun muassa koulutuspäällikkönä Maavoimien esikunnassa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Everstiluutnantti Jussi Kosonen on määrätty Utin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Erikoisjääkäripataljoonan komentajana Utin jääkärirykmentissä.

Everstiluutnantti Jari Kielenniva on määrätty Erikoisjääkäripataljoonan komentajaksi Utin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä Turvallisuuskomitean sihteeristössä Puolustusministeriössä.

Aihtia ja muut upseerit aloittavat tehtävissään vapunpäivänä.