Tuleva moottoripyörävero aiheuttaa harmaita hiuksia motoristeille

Kimmo Seppälä

Motobox Sahala Oy:n edustajan Teemu Hietamiehen mukaan veron seurauksia ei ole harkittu loppuun asti.
Motobox Sahala Oy:n edustajan Teemu Hietamiehen mukaan veron seurauksia ei ole harkittu loppuun asti.

Suomen motoristit ry (Smoto) vastustaa tulevaa moottoripyöräveroa. Smoto on suorittanut kattavan kyselytutkimuksen tulevan moottoripyöräverotuksen vaikutuksista. Smoton mukaan verotukselle ei ole kestäviä taloudellisia perusteita.

— Veroa ei tulisi saattaa voimaan. Sille ei ole annettu minkäänlaisia perusteita, painottaa Smoton johtava asiantuntija Aki Lumiaho.

Kaavailtu moottoripyöristä kerättävä vuosittainen vero ei voi Smoto:n mukaan saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Hallituksen arvioiden mukaan verosta tulisi saavuttaa yhdessä veneveron kanssa 50 miljoonan euron taloudellinen hyöty. Moottoripyöräveron odotetaan tuottavan yli puolet tästä summasta. Lumiahon mukaan nettomääräisesti laskettuna verotulot eivät millään yllä tavoitellulle tasolle.

Verolla arvioidaan olevan myös negatiivinen vaikutus moottoripyöräalan elinkeinoihin, matkailuun ja polttoainemyyntiin, ja erityisesti näistä kerättäviin arvonlisä- ja polttoaineveroihin.

Smoto:n tekemään kyselytutkimukseen viitaten Lumiaho sanoo verotuksen seurannaisvaikutusten aiheuttavan lopulta valtiolle negatiivisen verotuloksen.

— Vähintään 300 työpaikkaa tulee katoamaan alalta ja jopa kaksi kolmasosaa moottoripyöristä tullaan poistamaan liikennekäytöstä, Lumiaho varoittaa.

Jesse Vanhala