Puolet Kouvolan koulutaksikyydeistä kilpailutetaan uudelleen — Hinta ratkaisee, mutta myös autojen päästöt vaikuttavat

Noin 1 600 oppilasta käyttää koulukuljetuksia Kouvolassa.

Jussi Lopperi

Kouvolassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat voivat kiivetä kaupungin kustantamaan koulukyytiin, jos matka on yli kolme kilometriä. Muilla raja on viisi kilometriä.
Kouvolassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat voivat kiivetä kaupungin kustantamaan koulukyytiin, jos matka on yli kolme kilometriä. Muilla raja on viisi kilometriä.

Kouvolan koulutaksikuljetukset on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen 26 alueella, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Uudet sopimukset tulevat kattamaan noin puolet kaupungin koulutaksikyydeistä.

Alueiden nykyisten liikennöitsijöiden sopimukset ovat päättymässä 5.6.2019. Kesäkuun alussa sopimukset ovat olleet voimassa neljä vuotta. Alkuperäisiä kahden vuoden sopimuksia jatkettiin kahdella optiovuodella.

Tällä hetkellä kilpailutukseen menevien alueiden kuljetuksista vastaa 15 liikennöitsijää. Kaupungin joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen ei osaa arvioida, tuleeko määrä muuttumaan.

— Se riippuu ihan siitä, millaisia tarjouksia kaupunki saa ja keitä tarjouskilpailuun osallistuu. Tarvittavien kuljetusten määrän ei toistaiseksi odoteta muuttuvan merkittävästi nykyisestä.

Tarjouskilpailun voittajien kanssa tehdään sopimukset aikavälille 5.8.2019—5.6.2021. Sopimuksiin sisältyvät optiot sopimuskauden jatkamisesta 1—2 vuodella. Liikennöitsijät saattavat saada päiväsaikaan hoitaakseen myös muita kuin koulukuljetuksia, esimerkiksi asiointitaksiajoja.

— Kilpailutuksessa painotetaan edullisinta hintaa, mutta myös ympäristö- ja ilmastoarvot otetaan huomioon muun muassa autojen ikään ja päästöihin liittyen, Pakkanen sanoo.

Ympäristöseikkojen merkitys kilpailutuksessa on 10 prosenttia.

Tarjouspyynnössä edellytetään muun muassa, että kaikissa tarjoajan autoissa on alkolukko, kuljettajien rikostaustat selvitetään ja kuljettajat suoriutuvat palvelusta suomen kielellä.

26:n uudelleen kilpailutettavan alueen lisäksi tarjouspyyntöön on tarkoitus sisällyttää 2 uutta kohdetta, joista toinen on muodostettu kuljetusteknisistä syistä ja toiseen suuntautuu satunnaisia ajoja.

Kuljetusten hankinnan arvoksi arvioidaan sopimuskausi ja optiovuodet mukaan lukien yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta käsittelee kilpailuttamista kokouksessaan ensi keskiviikkona. Tarjouspyyntö aiotaan marraskuun loppuun mennessä.

Koulukuljetuksia käyttää Kouvolassa 1 592 oppilasta. Heistä 603 taittaa koulumatkansa taksilla ja 677 linja-autolla. Molempia kuljetusmuotoja käyttää 312 oppilasta. Voimassa olevia sopimuksia on 23 liikennöitsijän kanssa.