Lautaro, Kukkuranmäki tai Jokela — Valkealan uudella päiväkodilla on kolme tonttivaihtoehtoa

Valkealan ensimmäisen yksityisen päiväkodin hinnaksi tulee Svenska Lekskolanin arvion mukaan 2,5 miljoonaa euroa.

Katja Juurikko

Uuteen yksityiseen päiväkotiin siirtyy Pikkuveturin päiväkoti kirkonkylältä ja osa Jokelan päiväkodin ryhmistä.

Valkealaan ensi vuoden elokuuksi valmistuvalla päiväkodilla on tällä hetkellä kolme eri tonttivaihtoehtoa. Yksityisen päiväkodin rakennuttavan Svenska Lekskolanin hallitus pohtii parhaillaan tonttivaihtoehtoja. Tarjolla olevat tontit ovat Kauppamiehentiellä Jokelassa, Kukkuranpolulla Kukkuranmäessä ja Keksitiellä Lautarossa.

— Paikan pitäisi olla sellainen, että se on perheiden helposti saavutettavissa, Svenska Lekskolanin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Forsell sanoo.

Muita valintakriteereitä ovat hänen mukaansa pihan toiminnallisuus sekä hyvät ja turvalliset ulkoilumaastot. Myös tontin hinta otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.

— Lisäksi toivomme, että rakennuksessa on mahdollisuus ympäristöystävällisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin.

Lautaro sai kannatusta

Juha Rika

Vanhempien mielipidettä kysyttiin viime tiistaina Valkealan kuntaillassa. Paikalla olleiden vanhempien mielestä Lautaro puoltaa paikkaansa, koska asuntoalueella ei ole ennestään päiväkotia. Ennen päätöstä yhdistyksen hallitus tutkii myös lapsiperheiden määriä ja asuinpaikkoja sekä väestönkehitysennusteita Valkealan eri alueilla.

— Ravikylästä tai Tornionmäestä päiväkotiin ei ole pitkä matka. Myös näiden alueen lapsiperheet otetaan huomioon.

Yhdistyksen hallitus pohtii tontin paikkaa ensi viikolla. Sen jälkeen alkaa päiväkodin yksityiskohtaisempi suunnittelu. Yhdistys painottaa rakentajaa valitessaan paikallisuutta ja puurakentamisen etuja terveellisen sisäilman ja miellyttävän akustiikan takia. Forsellin mukaan päiväkodin lopullisen hinnan ratkaisevat rakenne- ja tilaratkaisut.

— Hinta asettuu 2,5 miljoonan tuntumaan, hän sanoo.

Yhdistys tekee rakentajan kanssa pitkäaikaisen vuokra- tai leasingsopimuksen. Myöhemmin rakennus on mahdollista lunastaa yhdistyksen omistukseen. Forsellin mukaan rakennusmateriaaleja valittaessa otetaan huomioon rakennuksen laajentamismahdollisuus myöhemmin.

Päiväkotiin tulee 84 paikkaa. Sen koko tulee olemaan Forsellin arvion mukaan noin 800—1 000 neliötä.

Valkealaan tuleva päiväkoti on Svenska Lekskolanin toinen. Sen nykyinen päiväkoti Kuusankoskella on ruotsinkielinen. Valkealaan avattavan päiväkodin arvot ja lähtökohdat ovat samat sillä erolla, että päiväkodissa käytettävä kieli on suomi. Lapsille tarjotaan päiväkodissa mahdollisuus kielikylpyihin. Vierasta kieltä opetetaan enintään 25-prosenttisesti, Forsell sanoo.