Päivystysvastuun Poksissa ottavan Medipulssin vastuulääkäri Johannes Kärkkäinen tutustui maanantaina sairaalaan – Kovaa kasvavan yrityksen liikevoittoprosentti oli viime vuonna yli 56

Medipulssi oli viime vuonna liikevaihtoaan nopeimmin kasvattanut alan yritys. Kymsoten päivystyksen ylilääkäri Kimmo Salmio sanoo, että kaikki näyttää erittäin hyvältä jo tällä hetkellä. Uusi sopimus alkaa viimeistään maaliskuun alussa.

Katja Juurikko

Medipulssin vastaavaksi lääkäriksi Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen tuleva Johannes Kärkkäinen vieraili Poksissa maanantaina.
Medipulssin vastaavaksi lääkäriksi Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen tuleva Johannes Kärkkäinen vieraili Poksissa maanantaina.

Päivystysvastuun Pohjois-Kymen sairaalassa Poksissa pian ottava Medipulssi on kovaa kasvava yritys. Medipulssi ponkaisi viime vuonna käytännössä tyhjästä miljoonan euron liikevaihtoon.

Pienellä yrityksellä on jatkossa iso vastuu saada tarpeeksi lääkäreitä täyttämään sairaalan päivystysvuorot.

Tilanne näyttää tässä vaiheessa varsin valoisalta. Vastuulääkäriksi Poksiin tuleva Johannes Kärkkäinen sanoo, että päivystyslääkäreitä on ollut varsin hyvin tarjolla.

– On ollut ihana tilanne siinä mielessä, että on ollut ihmisiä, jotka ovat halunneet tulla töihin Kouvolaan, hän sanoo lääkäreiden rekrytoinnista päivystykseen.

Kokonaisvastuu päivystyksestä säilyy kuntayhtymällä. Toimintaa kehitetään yhdessä Medipulssin kanssa Kymsoten johdon alla.

Toiminta vauhtiin viime vuonna

Kymsoten ensihoidon ylilääkäri Petri Loikas kertoo, että Medipulssi on jo toiminut Kymenlaaksossa. Yritys on varsin nuori, perustettu 2016. Käytännössä yrityksen toiminta alkoi viime vuonna.

Loikas on luottavainen asioiden laadukkaaseen hoitamiseen.

– Kaikessa ulkoistetussa toiminnassa on tietysti riskinsä. Meillä on kuitenkin näkemys, että toiminta saadaan kokoon niillä laatusitoumuksilla, jotka olivat tarjouspyynnössä.

Loikaksen arvion mukaan Medipulssi tuo Pohjois-Kymen sairaalaan sekä kokonaan uusia että täällä jo työskennelleitä lääkäreitä.

Isojen kanssa isoja ongelmia

Kymsoten päivystyksen ylilääkäri Kimmo Salmio arvioi, että pienehkö yritys voi olla käänteissään isoa yritystä nopeampi ja joustavampi. Salmion mukaan isojen yritysten kanssa on ollut isoja ongelmia vuorojen täyttämisessä.

– Olen aika luottavaisin mielin. Ainoa riski on, saako Medipulssi tarpeeksi työntekijöitä vuoroihin. Jo nyt näyttää siltä, että he saavat listoja paremmin täyteen kuin isot yritykset aiemmin.

Salmio jatkaa, että yrityksillä voi olla paremmat lääkärien rekrytointimahdollisuudet kuin jäykällä kuntayhtymällä.

– Noin 20 päivystyslääkärillä voidaan pärjätä. Todennäköisesti he tarvitsevat kuitenkin hieman enemmän. Se riippuu lähinnä siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä vuoroja lääkärit tekevät.

Katja Juurikko

Johannes Kärkkäinen kuvaa tulevaa Poksin päivystysurakkaa monipuoliseksi ja isoksi hankkeeksi. Medipulssi ottaa päivystysvastuun viimeistään maaliskuun alussa.
Johannes Kärkkäinen kuvaa tulevaa Poksin päivystysurakkaa monipuoliseksi ja isoksi hankkeeksi. Medipulssi ottaa päivystysvastuun viimeistään maaliskuun alussa.

Päätös viime perjantaina

Medipulssi oy alkaa tuottaa Poksin päivystyspalveluja viimeistään maaliskuun alussa.

Asia ratkesi viime perjantaina, kun sote-kuntayhtymä Kymsoten hallitus päätti valita Medipulssin päivystyksen lääkärityövoiman palveluntuottajaksi. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Medipulssin lisäksi vain Mehiläinen Terveyspalvelut oy.

Vastuulääkäriksi Poksin päivystykseen tuleva Johannes Kärkkäinen oli maanantaina tutustumassa tulevaan työympäristöönsä.

– Monipuolinen ja iso hanke on tulossa.

Kärkkäinen on samalla Mediclimbin hallituksen puheenjohtaja. Mediclimb ja Medipulssi hakivat Kouvolan päivystysurakkaa ryhmittymänä.

Kolmen lääkärin perustama yritys

Medipulssi on kolmen lääkärin perustama yritys, joka tarjoaa lääkärivuokrausta ja rekrytointipalvelua eri puolilla Suomea. Yritys työllistää lääkäreitä, lääketieteen kandidaatteja ja farmaseutteja.

– Työskentelemme myös itse yrityksen välittäminä lääkäreinä eri päivystyspisteissä. Pyrimme tällä tavalla saamaan ajankohtaista tietoa työskentelyolosuhteista, Medipulssi kertoo kotisivuillaan.

Yrityksen toimitusjohtaja on Mohamud Hussein Mohamedin. Toimitusjohtajan sijaisena toimii Abdulsamet Simsek ja hallituksen kolmantena jäsenenä Mohamed Yahya. Kaikki ovat asuneet pitkään Suomessa.

Alan kovin liikevaihdon kasvu

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman sote-alan toimialaraportin mukaan Medipulssi oli viime vuonna alan yrityksistä kaikista suurin liikevaihdon kasvattaja. Kymenlaakson keskussairaalan eli Koksin päivystyspalveluja jatkossa tuottava Medimatkat oli saman listan kolmantena.

Poksin päivystyksen jatkossa tuottavan Medipulssin liikevaihto oli viime vuonna hieman yli miljoona euroa. Tilikauden tulos oli reilut 460 000 euroa.

Yrityksen nettisivuilla todetaan, että "liiallinen voiton tavoittelu ei ole meidän päämäärämme".

Katja Juurikko

Medipulssi tarvinnee Poksiin ylilääkäri Kimmo Salmion arvion mukaan noin 20 päivystyslääkäriä, todennäköisesti hieman enemmän. Lääkärien määrä riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä vuoroja he tekevät.
Medipulssi tarvinnee Poksiin ylilääkäri Kimmo Salmion arvion mukaan noin 20 päivystyslääkäriä, todennäköisesti hieman enemmän. Lääkärien määrä riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä vuoroja he tekevät.

Kaksivuotinen sopimuskausi

Sekä Kymenlaakson keskussairaalan että Pohjois-Kymen sairaalan päivystyslääkäripalveluiden tuottajaksi valikoitui vielä varsin pieni – tosin kovaa kasvava – yritys.

Medimatkat on Medipulssin tapaan aloittanut vastikään toimintansa.

Medipulssi ja Medimatkat voittivat tarjouskilpailun "kokonaistaloudellisesti edullisimmalla" tarjouksella. Sopimuskausi on kaksivuotinen, jonka jälkeen sopimuksia voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevina.

Päivystyksen lääkärityövoiman hankinta maksaa ennakkoarvion mukaan 7 miljoonaa euroa vuodessa.

Kymsote osoittaa työvuorot

Päivystyspalvelujen järjestäjänä ja tilaajana Kymsote osoittaa palvelun tuottajalle työvuorot.

Yrityksen täytyy annetut työvuorot sopimuksen mukaan täyttää. Laadunvalvonta on sekä Kymsotella että yrityksellä. Kymsote ostaa Medipulssilta 3–4 eripituista päivystyslääkärivuoroa päivittäin,

Lääkäripalvelujen hankintahinta on uuden sopimuksen mukaan 165 euroa tunnilta. Aiemmin Kymsote on maksanut tunnista eri tuottajille 101–195 euroa.

Kymsotella on muutamia omia vakituisia päivystyslääkäreitä. Lisäksi on muutamia, jotka ovat Kymsotessa töissä ja käyvät päivystämässä keikkatöissä.

Kello 8.51: Juttua täydennetty.