Koulujen kasvun pelätään lisäävän koulupsykologien työtaakkaa Kouvolassa — Kouvolan Sanomien kyselyyn vastanneet opettajat eivät usko tukihenkilöstön määrän kasvuun

Enemmistö opettajista uskoo kielivalikoiman ja valinnaisaineiden tarjonnan paranevan.

Katja Juurikko

Opettajien mukaan oulupsykologit ja koulukuraattorit voivat olla isossa koulussa paremmin läsnä, mutta jos heidän määränsä pysyy entisellään, tilanne ei välttämättä parane.
Opettajien mukaan oulupsykologit ja koulukuraattorit voivat olla isossa koulussa paremmin läsnä, mutta jos heidän määränsä pysyy entisellään, tilanne ei välttämättä parane.

Kouvolan Sanomien kyselyyn vastanneet peruskoulunopettajat suhtautuvat epäilevästi oletukseen, että koulupsykologien ja koulukuraattorien palvelujen saatavuus paranisi koulujen kasvaessa. Sen sijaan valtaosa heistä uskoo, että Kouvolan kouluverkkopäätös parantaa koulujen kielivalikoimaa ja valinnaisaineiden tarjontaa.

Kouvolassa työskenteleville peruskoulunopettajille marraskuun lopulla lähetettyyn kyselyyn vastasi 82 opettajaa. Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti marraskuun puolivälissä, että Kouvolassa on tulevaisuudessa 20 peruskoulua nykyisten 34:n sijaan.

Kiertäminen koulujen välillä vähenee

Vastaajista noin 43 prosenttia uskoo tukipalvelujen paranemiseen uudessa kouluverkossa. 57 prosenttia ei ole vakuuttunut.

Kommenteissa opettajat kirjoittavat isompien koulujen tuovan isompia haasteita. Siksi tilanne ei heidän mukaansa parane, ellei koulupsykologien ja kuraattorien määrä kasva samassa suhteessa oppilaiden määrän kanssa. Jotkut vastaajat ennakoivat tukihenkilöstön työtaakan kasvavan, mikä voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei työlle saa enää tekijöitä.

Toisaalta tukihenkilöille odotetaan jäävän nykyistä enemmän aikaa oppilaiden tapaamiseen, kun kiertäminen koulujen välillä vähenee. Nykyisin heidän vastuullaan on useita kouluja, eivätkä he välttämättä ehdi pienimpiin kuin joka toinen viikko.

Opintoryhmien muodostaminen helpottuu

Peräti 84 prosenttia ajattelee suppeamman kouluverkon parantavan kielivalikoimaa ja valinnaisaineiden tarjontaa. Vastakkaista mieltä on 16 prosenttia.

Yleisimmin tarjonnan paranemista perustellaan sillä, että isossa koulussa on helppoa saada kokoon riittävä määrä oppilaita opetusryhmän perustamiseksi. Esimerkiksi harvinaisempien kielien lukijoita on isommassa oppilasjoukossa todennäköisesti enemmän kuin pienessä. Kynnys kielen valintaan voi madaltua, kun oppitunteja varten ei tarvitse matkustaa toiseen kouluun.

Epäilijät arvelevat Kouvolan yleisen säästölinjan johtavan siihen, ettei koulujen tuntikehys eli viikoittainen oppituntien määrä tule riittämään kovin laajaan valinnaisuuteen.

Kouvolan Sanomat lähetti verkossa toteutetun kyselyn Kouvolassa työskenteleville noin 600 peruskoulunopettajalle. Vastausaika oli 26.11.—4.12. Vastauksia tuli 82.

Poimintoja vastauksista

— Isossa koulussa ainevalikoima on laajempi. Opettajat voivat erikoistua kovinkin pieneen asiaan, jos siihen löytyy intohimoa. Pienemmissä yksiköissä on yhtä lahjakkaat opettajat, mutta repertuaari on tietenkin pienempi.

— Tietysti jossain harvinaisessa kielessä voi olla parempi tarjonta. Tärkeintä olisi koulussa keskittyä siihen, että perusasiat ovat kunnossa (kirjat, opetusryhmien koot ym.). Näillä lupauksilla viedään keskustelu pois asian ytimestä.

— Toki suuremmassa yksikössä on mahdollista muodostua enemmän ryhmiä. En kuitenkaan pidä tätä niin tärkeänä, että se kumoaisi suurista yksiköistä aiheutuvat haitat.

— Kuraattorit ja psykologit ovat täystyöllistettyjä nytkin, ei yhden henkilön työaika lisäänny organisaatiomuutoksilla. Mieluummin palavereita vähemmälle ja paperityötä myös ja enemmän aikaa lapsille.

— Isoissa kouluissa on isot ongelmatkin, eli täytyy varautua siihen, että suuressa koulussa voi olla tarvetta useammallekin kuraattorille tai psykologille/koulu. Koulun koko ei ratkaise, vaan opetukseen ja tukipalveluihin annettu tuntiresurssi.

— Isoissa kouluissa asiantuntijat ovat useammin tavattavissa, joten äkillisiinkin tilanteisiin pystytään reagoimaan helpommin.