Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kolmen päällikön lomautusaikataulusta

Fotolia

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kolmesta viranhaltijalomautuksen aikataulusta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kolmesta viranhaltijalomautuksen aikataulusta.

Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan viime viikolla kolmen viranhaltijan lomautusajankohdasta.

Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piirainen on lomautettuna ajalla 29.5.–1.6.2020 ja 24.6.–10.7.2020. Llomautuksen kesto on yhteensä 21 kalenteripäivää.

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto on lomautettuna 6.5.–11.5.2020 ja 29.6.–13.7.2020. Lomautuksen kesto on yhteensä 21 kalenteripäivää.

Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer on lomautettuna 13.5.–19.5.2020 ja 23.6.–6.7.2020. Lomautuksen kesto on yhteensä 21 kalenteripäivää.

Lautakunta delegoi kasvatus- ja opetusjohtajalle päätösvallan muuttaa tarvittaessa mainittujen lomautusten ajankohtia.

Kouvolan kaupunki lomauttaa tänä vuonna kaupungin palveluksessa olevan henkilöstönsä pääsääntöisesti kolmen viikon ajaksi.