Summansuon turvelupa nurin — hallinto-oikeus palautti kouvolalaista PJ-Turve Oy:tä koskevan asian uudelleen käsittelyyn

Oikeuden mielestä uutta päätöstä tehtäessä on huomioitava myös Summanjoen merkitys vaelluskalojen lisääntymiselle.

Inka Lähteenaro

Summansuon turvetuotannolla voi olla haitallisia vaikutuksia Summanjoen kuntoon. Jokea on kunnostettu vaelluskalojen nousua varten. Arkistokuva.
Summansuon turvetuotannolla voi olla haitallisia vaikutuksia Summanjoen kuntoon. Jokea on kunnostettu vaelluskalojen nousua varten. Arkistokuva.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto joutuu käsittelemään uudelleen Summansuolle Kannusjärvelle myönnetyn turpeenottoluvan. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut aluehallintoviraston aikaisemman lupapäätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsittelyyn.

Oikeuden mukaan suon luonnontilaisuuden arvioinnin perusteena olleet selvitykset ovat olleet niin puutteellisia, ettei niiden perusteella ole mahdollista arvioida Summansuon luonnonarvojen merkitystä ympäristölain edellyttämällä tavalla.

Uutta päätöstä tehtäessä aluehallintoviraston pitää oikeuden mukaan myös arvioida mikä merkitys on ensimmäisen päätöksen jälkeen saadulla Summanjoen kalastoa koskevalla selvityksellä, jonka perusteella Summanjoen tila muun muassa vaelluskalojen elinympäristönä on parantunut.

Lupa myönnetti vuonna 2015

Aluehallintovirasto myönsi vuonna 2015 kouvolalaiselle PJ-Turve Oy:lle luvan turvetuotantoon 14 hehtaarin kokoisella alueella. Tuolloin aluehallintovirasto perusteli lupapäätöstään sillä, ettei suon läheinen Summanjoki lukeudu turvetuotannolle herkkiin alueisiin eikä tärkeimpiin vaelluskalareitteihin.

Ennen lupapäätöstä Haminan silloinen ympäristölautakunta suhtautui lausunnossaan nihkeästi turvetuotannon aloittamiseen Summansuolla. Lautakunnan tuolloin antaman lausunnon mukaan Summanjoen kuormitusta ei tulisi lisätä edes vähäisissä määrin, koska jokea yritetään kunnostaa jalokalojen nousu- ja lisääntymisvesistöksi.

Oikeuden mukaan suon luonnontilaisuuden arvioinnin perusteena olleet selvitykset ovat olleet niin puutteellisia, ettei niiden perusteella ole mahdollista arvioida Summansuon luonnonarvojen merkitystä ympäristölain edellyttämällä tavalla.

Aluehallintoviraston myönnettyä turveluvan, ei lautakunta enää nähnyt tarpeelliseksi hakea päätökseen muutosta.

Päätöksestä sen sijaan valittivat Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalueet, Summankylän osakaskunta, Haminan seudun Vihreät, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut.
Valitusten keskeinen peruste oli, että turvetuotanto heikentää Summanjoen veden laatua eikä Summansuo myöskään luontoarvojensa takia sovellu turvetuotantoon.