Hinkismäkeen tulevan lumenkaatopaikan maastokatselmus keräsi kymmeniä ihmisiä — Vastustajan mielestä tilaisuus oli pitänyt järjestää jo pari vuotta sitten

Lumenkaatopaikan siirtäminen Hinkismäkeen on sidottu Kymenlaaksontien jatkeen rakentamiseen, josta ei ole vielä päätöstä.

Katja Juurikko

Uusi lumenkaatopaikka on tarkoitus rakentaa Hinkismäellä olevan kuntopolun sisälle. Kuva viime lokakuulta.
Uusi lumenkaatopaikka on tarkoitus rakentaa Hinkismäellä olevan kuntopolun sisälle. Kuva viime lokakuulta.

Useita kymmeniä kiinnostuneita osallistui tiistaina maastokatselmukseen, joka järjestettiin Hinkismäellä alueella, jonne Kouvolan lumenkaatopaikka on tarkoitus siirtää.

Lumenkaatopaikka on herättänyt huolta Kasarminmäen alueen asukkaissa, jotka ovat pelänneet teiden turvallisuuden ja ulkoilumaastojen puolesta. Sitä on vastustettu verkkoadressilla ja kaupungille toimitetulla vetoomuksella.

Uusi alue on kooltaan 2,1 hehtaaria, ja sen paikka on nykyisen kuntopolun sisällä. Paikkaa on perusteltu sen sijainnilla lähellä keskustaa, koska suurin osa kuormattavasta lumesta tulee keskustan alueelta. Lumenkaatopaikka halutaan siirtää nykyisestä sijainnistaan Marjoniemessä, jotta se ei aiheuta ylimääräistä vesikuormitusta tulevan Ratamokeskuksen lähelle.

Lunta on tarkoitus kuljettaa kuorma-autoilla Kuusaantieltä rakennettavaa katuyhteyttä pitkin. Suunnitelmassa Hinkismäen ulkoilureitin linjausta muutetaan niin, ettei se risteä kuorma-autojen käyttämän reitin kanssa.

Kouvolan kaupungin suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo kertoo, että tiistain tilaisuudessa käytiin varsinkin alkuvaiheessa melko tiukkasanaista keskustelua.

— Lunta ei kuljeteta asuntoalueen läpi, ja liikennettä tulee olemaan tiellä vähän, arviolta 200 lumikuormaa vuorokaudessa. Lumenkaatopaikan rakentaminen on myös sidottu Kymenlaaksontien jatkeen rakentamiseen, josta ei ole vielä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen päätöstä. Välitöntä tarvetta siirtämiseen ei siis vielä ole.

Kimmon mukaan valtaosa tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja kommenteista koski lumenkaatopaikan sijaintia. Sen paikka on kuitenkin jo vahvistettu hyväksytyssä asemakaavassa. Kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Lumenkaatopaikan toimintojen ja kulkuyhteyksien varsinainen suunnittelu on tarkoitus aloittaa kesälomien jälkeen. Valmis suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin siihen voi ottaa kantaa.

Lumenkaatopaikan näkyvänä vastustajana esiintynyt Esa Manninen oli tyytymätön tilaisuuteen. Hänen mielestään se olisi pitänyt järjestää jo vuosien 2016 ja 2017 taitteessa ennen kuin kaavoitusta alettiin valmistella.

— Suurin huolenaiheeni on Hinkismäen pilaaminen miespolviksi eteenpäin. Olen myös huolestunut asuntoni arvon pudotuksesta ja siitä, kuinka moni on vaarassa jäädä kuormurin alle, kun reitti avataan. Tuo pätkä ei voi olla kokonaan aidattuna kuin DDR:ssä.

Manninen ei ole vielä päättänyt, mihin toimiin aikoo ryhtyä. Hän on aiemmin väläyttänyt mahdollisuutta viedä asia hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eikä ole sulkenut tätä vaihtoehtoa pois.

Uusimmat uutiset