Kouvolan alueen kuntouttava työtoiminta kilpailutukseen — Osa asiakkaista on jumiutunut palveluun eikä halua lähteä eteenpäin esimerkiksi koulutukseen tai työkokeiluun

Kymsote hankkii noin 900 asiakkaalle kuntouttavaa työtoimintaa viideksi vuodeksi 25 miljoonalla eurolla.

Moises Garibay

Kouvolan kaupungin sopimukset kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyivät vuodenvaihteessa Kymsotelle. Arkistokuva kuntouttavaa työtoimintaa tuottavasta Parik-säätiöstä vuodelta 2015.
Kouvolan kaupungin sopimukset kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyivät vuodenvaihteessa Kymsotelle. Arkistokuva kuntouttavaa työtoimintaa tuottavasta Parik-säätiöstä vuodelta 2015.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan maakunnassa Pyhtäätä lukuun ottamatta. Kymsoten työelämäpalvelujen palvelupäällikkö Niina Holm-Richardson arvioi, että kuntayhtymä saa tarjouspyyntönsä hiottua tämän viikon puoliväliin mennessä.

Kymenlaaksossa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu noin 900 asiakasta kuukaudessa.

Ongelmana on ollut, että asiakkaat välillä jumiutuvat kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin. — Niina Holm-Richardson

— Kouvolassa asiakkaita on tällä hetkellä 325 ja Kotkassa 350. Meillä on Kouvolassa 40—50 paikkaa, jonne voimme ohjata heitä, työelämäpalvelujen palveluesimies Elina Mäkelä sanoo.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa pitkäaikaistyöttömän, vaikeasti työllistyvän tai osatyökykyisen työllistymismahdollisuuksia.

— Tarkoitus on parantaa ihmisen elämänhallintaa ja saada työttömyyttä kuriin. Tästä hyötyisivät kaikki, niin asiakkaat kuin yhteiskuntakin, Mäkelä sanoo.

Asiakkaille tasaveroiset palvelut ja tuottajille yhdenmukaiset korvaukset

Holm-Richardsonin mukaan kuntayhtymä hakee kilpailutuksella vaikuttavuutta eli sitä, että asiakkaat siirtyvät kuntouttavasta työtoiminnasta esimerkiksi koulutukseen, palkkatukitöihin tai työkokeiluun.

— Ongelmana on ollut, että asiakkaat välillä jumiutuvat kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin. Tämä ei ole ainoastaan palveluntuottajan ongelma, vaan asiakkaista on mukava olla kuntotuttavassa työtoiminnassa. He eivät välttämättä halua lähteä eteenpäin.

Kilpailutuksen toinen tavoite on se, että Kymsoten asiakkaat saavat tasaveroiset ja yhdenmukaiset palvelut. Lisäksi on tarkoitus maksaa samasta palvelusta yhdenmukainen korvaus kaikille palveluntuottajille

— Palvelujen ja maksujen kirjo on tällä hetkellä valtava, Holm-Richardson sanoo.

Aiemmat kuntien tekemät kuntouttavan työtoiminnan sopimukset siirtyivät vuodenvaihteessa entisin ehdoin Kymsoteen.

Kouvolassa ostoja 30 ulkopuoliselta palveluntuottajalta

Kymsote pyrkii Holm-Richardsonin mukaan tekemään kilpailutuksesta kevyen.

— Periaatteessa kaikki kynnelle kykenevät voivat osallistua kilpailutukseen. Tiedän, että nimenomaan asiakkaat tarvitsevat hyvin räätälöityjä palveluja. Haluamme mukaan sekä isoja että pieniä toimijoita.

Kymsoten alueella kuntouttavaa työtoimintaa on aiemmin kilpailutettu Kotkassa ja Haminassa. Voimassa olevat sopimukset päättyvät elokuun lopussa.

— Kouvolassa ei ole aiemmin kilpailutettu, vaan kaupunki on tehnyt suorat hankintasopimukset eri toimijoiden kanssa, Mäkelä kertoo.

Hänen mukaansa Kymsote ostaa Kouvolassa palvelua noin 30 ulkopuoliselta palveluntuottajalta, esimerkiksi yhdistyksiltä ja seurakunnalta. Lisäksi asiakkaat osallistuvat kuntouttavaan työtoimintaan Kouvolan kaupungin ja Kymsoten eri yksiköissä.

Kuntayhtymä aikoo solmia valittujen palveluntuottajien kanssa uudet puitesopimukset 2019 syyskuun alusta alkaen vuoden 2022 elokuun loppuun. Lisäksi kuntayhtymä voi jatkaa sopimusta ilman tarjouskilpailua kahdella yhden vuoden optiokaudella.

Viisivuotisen hankinnan kokonaisarvoksi on ennakoitu 25 miljoonaa euroa.

Fakta: Kolmenlaista kuntouttavaa työtoimintaa

Kymsote kilpailuttaa Kouvolan, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntouttavan työtoiminnan. Hankittava työtoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta.

1. Osallisuutta vahvistava ja asiakkaan elämänhallintaa sekä työkykyä ylläpitävä tai edistävä yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta.

2. Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta työhön tai koulutukseen suuntaaville asiakkaille.

3. Ryhmämuotoinen ja koulutuksellinen kuntouttava työtoiminta.