Oikaisu: Kymsote aikoo tarjota terveyspalveluja myös Elimäellä viitenä päivänä viikossa — Lue tästä poimintoja, missä ja miten sote-palveluita on jatkossa tarjolla Kouvolassa

Kymsoten hallitus käsittelee palveluverkkoa perjantaina 22. marraskuuta.

Jussi Lopperi

Elimäen terveysasemasta tulee ensi vuonna Elimäen sote-palvelupiste. Hoitaja- ja lääkärivastaanotot jatkavat entiseen malliin.
Elimäen terveysasemasta tulee ensi vuonna Elimäen sote-palvelupiste. Hoitaja- ja lääkärivastaanotot jatkavat entiseen malliin.

Toisin kuin Kouvolan Sanomien verkossa väitettiin keskiviikkona 20.11., Elimäellä on tarkoitus tarjota hoitaja- ja lääkäripalveluita jatkossakin viitenä päivänä viikossa.

Virheellinen tieto palvelujen leikkaamisesta perustui väärinkäsitykseen, jossa osapuolina olivat vs. johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja toimittaja.

Kymsoten toimitusjohtajan Annikki Niirasen mukaan Elimäellä työskentelevän lääkärin lakisääteisten poissaolojen aikoina elimäkeläiset potilaat ohjataan Keltakankaalle. Järjestely ei siten muutu nykyisestä.

Mäntymaan mukaan Elimäen tilannetta voidaan joutua arvioimaan uudelleen, mikäli lääkärityövoiman saatavuus jatkuu heikkona.

— Sama koskee muitakin palvelupisteitä.

Hallitus käsittelee perjantaina

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote on karsimassa ja uudistamassa palveluverkkoaan. Tämä tietää muutoksia palvelujen saatavuuteen Kouvolan lisäksi koko Kymenlaaksossa.

Peruslähtökohta on pienten palvelupisteiden yhdistäminen isommiksi kokonaisuuksiksi. Kymsoten näkökulma on, että palvelujen saatavuus paranee, kun toimipiste on avoinna joka päivä eikä esimerkiksi muutaman kerran viikossa.

Kymsote on valmistellut suunnitelman toteuttamista rinta rinnan ensi vuoden talousarvion valmistelun kanssa.

Kymsoten hallitus käsittelee palveluverkkoesitystä perjantaina 22. marraskuuta ja yhtymävaltuusto 29. marraskuuta.

Kouvolan Sanomat on koonnut esimerkkejä siitä, miten ja missä Kymsote aikoo palvelut tulevaisuudessa järjestää Kouvolan alueella.

Ytimenä Ratamo

Tulevaisuuden sote-keskusmalli on käsite, joka muodostuu sote-keskuksiksi nimitetyistä kiinteistä palvelupisteistä sekä niitä tukevista digitaalisista, etä- ja liikkuvista palveluista.

Tavoitteena on, että noin 30 prosenttia käynneistä korvautuu erilaisilla sähköisillä palveluilla jo lähivuosina.

Kouvolan laajan palvelun sote-keskus on Ratamo. Kymsoten laskujen mukaan Kouvolan keskustaan vuonna 2022 nousevaan Ratamoon on sujuvat kulkuyhteydet kunnan kaikista osista.

Ratamon palvelut on suunniteltu kaupungin koko väestölle.

Ratamon palvelut on suunniteltu kaupungin koko väestölle. Peruspalvelujen lisäksi sinne tulee keskitettyjä palveluja, kuten kotisairaala, geriatrinen poliklinikka, perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, avokuntoutus, näytteenotto, oikomishoidot sekä palliatiivinen poliklinikka ja palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osasto.

Ratamoon keskitetään myös muun muassa apuvälinekeskus, sosiaali- ja kriisipäivystys, työelämäpalvelut sekä sosiaalihuollon taloudellinen tuki.

Kouvolan muut sote-keskukset — Kuusankoski, Valkeala, Keltakangas ja Koria — sekä sote-palvelupisteet — Elimäki ja Jaala — tukevat Ratamoa. Niissä tarjonta on suppeampi.

Palveluvalikoima keskuksittain

Keltakankaan, Kuusankosken ja Valkealan sote-keskuksiin Kymsote on suunnitellut seuraavanlaista palveluvalikoimaa:

Terveyspalvelut viitenä päivänä viikossa: hoitaja- ja lääkärivastaanotto, näytteenotto, suun terveydenhoito, kuntoutus, fysioterapian suoravastaanotto, erikoishoitajan vastaanotto, mielenterveys- ja päihdevastaanotto (tai sopimuksen mukaan).

Terveyspalvelut sopimuksen mukaan: mielenterveys- ja päihdevastaanotto (tai viitenä päivänä viikossa), erityistyöntekijät.

Sosiaalipalvelut viitenä päivänä viikossa: aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, ikääntyneiden perustason asiakasohjaus.

Sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan: vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, perhekeskusten jalkautuvat palvelut.

Viikonloppu- tai iltavastaanotoista Kymsotella ei vielä ole yksilöityjä suunnitelmia.

Korian sote-keskukseen suunnitellut palvelut:

Terveyspalvelut viitenä päivänä viikossa: hoitaja- ja lääkärivastaanotto, mielenterveys- ja päihdevastaanotto (tai sopimuksen mukaan).

Terveyspalvelut kahtena päivänä viikossa: näytteenotto.

Terveyspalvelut sopimuksen mukaan: mielenterveys- ja päihdevastaanotto (tai viitenä päivänä viikossa), erityistyöntekijät, kuntoutus.

Terveyspalvelut liikkuvana: suun terveydenhoito.

Sosiaalipalvelut viitenä päivänä viikossa: ikääntyneiden perustason asiakasohjaus.

Sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan: aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, perhekeskusten jalkautuvat palvelut.

Elimäen sote-palvelupisteeseen suunnitellut palvelut:

Terveyspalvelut viitenä päivänä viikossa: Hoitaja- ja lääkärivastaanotto, näytteenotto. Lääkärin poissaollessa elimäkeläiset ohjataan Keltakankaalle.

Terveyspalvelut tarpeen mukaan: mielenterveys- ja päihdevastaanotto, erityistyöntekijät, kuntoutus.

Terveyspalvelut liikkuvana: suun terveydenhoito.

Sosiaalipalvelut viitenä päivänä viikossa: ikääntyneiden perustason asiakasohjaus.

Sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan: aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, perhekeskusten jalkautuvat palvelut.

Jaalan sotepalvelupisteeseen suunnitellut terveyspalvelut:

Hoitajavastaanotto kahtena päivänä viikossa.

Lääkärivastaanotto yhtenä päivänä viikossa. Muina päivinä jaalalaiset ohjataan Kuusankoskelle.

Näytteenotto kahtena päivänä viikossa.

Suun terveydenhoito Kuusankoskella ja Voikkaalla sekä liikkuvana palveluna.

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto, erityistyöntekijät ja kuntoutus sopimuksen mukaan.

Jaalan sotepalvelupisteeseen suunnitellut sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalvelut viitenä päivänä viikossa: ikääntyneiden perustason asiakasohjaus.

Sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan: Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, perhekeskusten jalkautuvat palvelut.

Muutoksia jo ensi vuonna

Sote-keskusten verkkoon on tarkoitus alkaa tehdä muutoksia jo ensi vuodesta alkaen.

Kymsote esittää, että Valkealassa varaudutaan perusvastaanottopalvelujen tuottamiseen Kuusankoskella ja Ratamossa, kunhan Ratamo valmistuu.

Myös Korian terveysaseman tiloista esitetään luovuttavan Ratamon valmistuttua. Muutokset käynnistetään kuitenkin jo ensi vuoden aikana siten, että korialaiset alkavat käydä hammashoidossa Voikkaalla ja keskustassa.

Elimäen kirkonkylän asukkaiden suun terveydenhoito siirtyy Keltakankaalle. Hammashoitoa annetaan elimäkeläisille myös palvelubussissa.

Elimäen terveysaseman tiloista aiotaan luopua, ja palvelut järjestetään korvaavissa tiloissa. Jaalan terveysasema muuttaa nykyistä pienempiin tiloihin Jaalan palvelukeskukseen. Tilat remontoidaan ensin.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset