Kouvolalaiset ovat tyytyväisimpiä katuvalaistukseen ja tyytymättömimpiä asuinkatujen kuntoon, ilmenee tuoreesta kyselystä – Kaikilla osa-alueilla ei ylletty kaupungin asettamiin tavoitteisiin

Lähes 400 kouvolalaista vastasi kyselytutkimukseen ja kertoi mielipiteensä yhdyskuntateknisistä palveluista.

Markku Lintula

Arkistokuvassa Kymen Lukon katuvalaistusta muutaman vuoden takaa.
Arkistokuvassa Kymen Lukon katuvalaistusta muutaman vuoden takaa.

Inkeroisissa ja Anjalassa asuvat kouvolalaiset ovat tyytyväisimpiä kotikaupunkinsa yhdyskuntateknisten palveluiden tasoon.

Tieto käy ilmi FCG-konsulttitoimiston toteuttamasta kyselystä, johon vastasi kaikkiaan 386 kouvolalaista. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa. Kyselyn vastausprosentti laski jonkin verran vuoden takaisesta, jolloin kyselyyn vastasi 36 prosenttia kyselyn saaneista samalla otoskoolla.

Asukkailta kysyttiin heidän mielipidettään kaduista, puistoista, jätehuollosta, katuvalaistuksesta, vesi- ja viemärihuollosta, liikuntapaikoista sekä palo- ja pelastustoimesta. Nämä kohteet saivat kouvolalaisilta keskiarvon 3,49.

Alle 3:n jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista asiaan.

Inkeroisissa ja Anjalassa tyytyväisimmät asukkaat

Taajamien asukkaista tyytyväisimpiä ovat Inkeroisten ja Anjalan asukkaat. He antoivat kaupungin yhdyskuntateknisille palveluille arvosaksi 3,6.

Jätehuolto sai arvosanaksi 4,12. Eniten vastaajat arvostivat paperin keruupisteiden sijaintia, joka sai hyvät pisteet 4,38.

Kouvolan keskustan katuvalaistuksen keskiarvoksi tuli 4,21 pistettä. Huonoimman arvosanan, 2,81, sai asuinkatujen kunto.

Parhaat pisteet katuvalaistuksessa nappasi Valkealan keskusta, joka sai vastaajilta pisteet 4,39. Vähiten pisteitä ropisi Kuusankosken taajaman katuvalaistukselle, vain vaatimattomat 2,66.

Kaupunki asettanut tavoitetason

Pisteitä ei lasketa turhan päiten, sillä kaupungin tekninen lautakunta on asettanut tavoitemittareita, jotka toiminnan tason tulisi saavuttaa. Jalankulku- ja pyöräteiden osalta tavoitearvo on 3,22. Kyselyyn vastanneet eivät olleet aivan samaa mieltä, sillä he antoivat jalankulku- ja pyöräteille arvosanaksi 3,12.

Paikoitellen tavoitearvot saavutettiin. Keskustaan johtavien pääkatujen kunnossa tavoitearvoksi oli määritelty 3,17. Kuntalaiset antoivat pääkatujen kunnolle arvosanaksi 3,25.

Kouvolan keskustan puistot sen sijaan eivät yltäneet 4,19 pisteen tavoitearvoonsa. Asukkaat antoivat keskustan puistoille 3,96 pistettä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset