Rakennuslupahakemukset voi jättää Kouvolassa jatkossa verkon kautta

Rakennusvalvonta pannaan kaupungissa uuteen uskoon: kehittämisuunnitelmassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä.

Lukas Pearsall

Kouvolalainen Esa Töyrylä allekirjoittaa rakennusvalvontaraportin tulokset. Hän sanoo, että alkuvaiheissa oli viivästyksiä saada toivomukset hyväksytyiksi. Rakentamisvaiheessa taas ei ollut ongelmia. Arkistokuva on tämän vuoden tammikuulta. Talo valmistui viime kesänä.
Kouvolalainen Esa Töyrylä allekirjoittaa rakennusvalvontaraportin tulokset. Hän sanoo, että alkuvaiheissa oli viivästyksiä saada toivomukset hyväksytyiksi. Rakentamisvaiheessa taas ei ollut ongelmia. Arkistokuva on tämän vuoden tammikuulta. Talo valmistui viime kesänä.

Kouvolassa voi jättää sähköisen rakennuslupahakemuksen joulukuun alusta alkaen.
Rakennusvalvonnassa asioinnin asteittainen uudistaminen sähköiseksi alkaa rakennusluvista. Sähköisen asioinnin lisäämisellä tavoitellaan nykyistä enemmän asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehostamista.
Muita keinoja päästä nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan ovat lupakäytäntöjen yhtenäistäminen, liiteasiakirjojen saatavuuden helpottaminen ja puhelinpalvelun parantaminen.

Kouvola aloitti rakennusvalvonnan kehittämisen vuosi sitten. Kimmokkeena oli asiakkailta tullut palaute. Kaupunki teetti ulkopuolisen arvion FCG Konsultointi Oy:llä siitä, mitä kehittämiskohteita rakennusvalvonnan toiminnassa on.
Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli kertoo, että asiakaskyselyyn vastasi kaikkiaan 329 henkilöä. Rakennusvalvonnasta lupia vuosina 2014–2016 hakeneille asiakkaille lähetettiin verkkokysely. Kysely oli auki kaupungin nettisivuilla myös muille kiinnostuneille.
— Eniten kritiikkiä tuli siitä yhteydenoton alkuvaiheista. Se on Kouvolan rakennusvalvonnalle kaikista kriittisin vaihe, kun asiakas ottaa yhteyttä ja tulee esittelemään suunnitelmiaan. Lupapäätösvaiheessa kriittisyys vähenee.

FCG Konsultoinnin raportin mukaan yhteydenotosta, hakemuksen laatimisesta ja vireille saattamisesta annettiin melko huonoja tai erittäin huonoja arvioita lähes yhtä paljon kuin myönteisiä arvioita. Näkemykset jakautuivat siis kutakuinkin kahtia.
Lupapäätösvaihe koettiin yleisesti myönteisenä. Eniten kritiikkiä sai arvioidun tai luvatun käsittelyajan venyminen. Rakentamisvaiheessa kriittiset näkemykset olivat vähissä.

Tylli sanoo, että rakennusvalvonnan vahvuudet ovat rakentamisen ohjaamisessa ja valvomisessa.
Kouvolan rakennusvalvonnan rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien käsittelyajat olivat hieman verrokkikaupunkien keskiarvoa pidempiä. Verrokkeina olivat Lappeenranta, Mikkeli, Pori ja Hämeenlinna.
— Kouvolassa lupahakemusten määrä on suurempi kuin verrokkikaupungeissa, joten käsittelyaikojen venyminen hieman keskiarvosta näkyy ehkä senkin takia, Tylli tulkitsee.

Hämeenlinnan käsittelyajat poikkesivat linjasta: kun rakennusluvan käsittelyaika oli viime vuonna Kouvolassa keskimäärin 37 päivää, oli se Hämeenlinnassa 25 päivää.
— Hämeenlinnan toiminta on tosi tehokasta muihin verrattuna. Meidän täytyy selvittää, voisimmeko oppia heiltä jotain.

Se on Kouvolan rakennusvalvonnalle kaikista kriittisin vaihe, kun asiakas ottaa yhteyttä ja tulee esittelemään suunnitelmiaan.

Luetuimmat