Kouvolaan on tulossa uusi luonnonsuojelualue – Korvaa uhanalaisen harsosammalen elinympäristön muuttumisen Kullasvaaran logistiikka-aluetta rakentaessa

Eija Kvintus

Kouvola on perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta Anttilaan. Kuvituskuva ei liity uuteen suojelualueeseen.
Kouvola on perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta Anttilaan. Kuvituskuva ei liity uuteen suojelualueeseen.

Kouvolan kaupunki suunnittelee 2,4 hehtaarin alueen suojelemista Anttilassa. Uuden alueen myötä Kouvolan kaupungin omistamista metsistä olisi suojeltu kuusi prosenttia.

Asiasta päättää lopullisesti tekninen lautakunta.

Uudeksi luonnonsuojelualueeksi esitettävä alue sijaitsee Anttilan kylässä toisen Salpausselän rinteellä. Alueella on muun muassa Lautakorven lähteikkö, jossa kasvaa uhanalaiseksi luokiteltu harsosammal.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että alueen suojelulla on tarkoitus kompensoida Kullasvaaran logistiikka-alueen rakentamisen yhteydessä vaarantuvan lähteen tai harsosammalesiintymän muuttuminen tai tuhoutuminen.

Kaupunki ei saa uudesta suojelualueesta korvausta.

Kouvolan kaupungilla on omistuksessaan 3 900 hehtaaria metsää, josta suojelun piirissä tuleva Anttilan suojelualue mukaan laskettuna 227 hehtaaria.