Kouvolan poliitikot päättävät omista palkkioistaan

Kouvolassa ei ole muutettu luottamushenkilöiden palkkioita vuoden 2009 jälkeen. Puheenjohtajien palkkioita korotettiin vuoden 2013 alusta.

Lukas Pearsall

Kouvolan uusi kaupunginvaltuusto kokoontui viime syyskuussa toista kertaa kuntavaalien jälkeen.
Kouvolan uusi kaupunginvaltuusto kokoontui viime syyskuussa toista kertaa kuntavaalien jälkeen.

Miksi keväällä valitut uudet kaupunginvaltuutetut ovat juuri nyt päättämässä omista palkkioistaan?

Tämä johtuu edellisen kaupunginhallituksen elokuussa 2015 tekemästä päätöksestä. Sen mukaan luottamushenkilöiden päätoimisuudesta ja osa-aikaisuudesta sovitaan vasta 2017 kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa.

Samaan ajankohtaan lykättiin myös luottamushenkilöiden palkkioista sopiminen. Lähtökohdaksi päätettiin ottaa 50 000—100 000 asukkaan kokoisten kaupunkien palkkiotaso.


Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle mahdollisuus osa-aikaisuuteen

Hallintojohtaja Katja Tommiska on valmistellut uuden hallintosäännön luonnoksen. Siihen on kirjattu, että valtuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisesti. Silloin hän saisi kuukausipalkkion.

— Hallintosäännön pitää mahdollistaa molemmat tilanteet: puheenjohtaja on osa-aikaisena tai ei ole.

Jos nykytilanne jatkuu, valtuuston puheenjohtajalle maksetaan 5 500 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euron vuosipalkkio.

Jos valtuutetut hyväksyvät osa-aikaisuuden, puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota eikä erillispalkkiota. Erillispalkkiota voi saada muun muassa erilaisista edustustehtävistä ja vaikkapa kaupunginjohtajan koolle kutsumasta kokouksesta.


Kuukausipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkio

Kuukausi- tai vuosipalkkion lisäksi valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja on oikeutettu kokouspalkkioon, joka on nykyään 180 euroa. Kolmannen tunnin jälkeen palkkioon tulee 50 prosentin eli 90 euron korotus. Kokouspalkkio on silloin yhteensä 270 euroa.

Luonnoksessa puheenjohtajan kokouspalkkio olisi 210 euroa. Neljännestä tunnista alkaen hän saisi 105 euron lisäpalkkion eli yhteensä 315 euroa.

Tommiska on kirjannut luonnokseen, että kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan toiminnasta päätoimisena tai osa-aikaisena. Hänen mukaansa luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden kesken on puhuttu koko valmistelun ajan pelkästään osa-aikaisuuden mahdollistamisesta.

— Olen itse lisäyksen kirjoittanut ja tehnyt valmistelussa virheen, kun tekstissä on päätoiminen-sana mainittu. Tämä on syytä vielä tarkistaa.


Puolikkaasta työajasta ehdotetaan 3 400 euron palkkiota


Luonnoksen mukaan osa-aikaisen kaupunginhallituksen tai valtuuston puheenjohtajan palkkio olisi 3 400 euroa kuukaudessa ja työaika 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta. Palkkiosääntöön on myös kirjattu, että ”muulla tavalla osa-aikaisen puheenjohtajan palkkio on laskennallinen osuus 6 800 euron kuukausipalkkiosta”.

Tarkoittaako tämä, että puheenjohtaja voisi toimia esimerkiksi 90 prosentin työajalla ja palkkiolla?

— Itse olen ymmärtänyt keskustelun, että palkkion maksimi olisi puolet 6 800 eurosta. Se voisi olla vähemmänkin kuin 50 prosenttia. Ymmärtääkseni kokoaikaisesta puheenjohtajuudesta ei ole käyty keskustelua, Tommiska sanoo.

Työajan seurannasta ei vielä linjausta

Tommiskan mukaan ole vielä sovittu, miten osa-aikaisen puheenjohtajan työaikaa seurattaisiin.

— Tämä käydään vielä läpi. On hyvä selvittää, millaisia työajan seurannan mahdollisuuksia meillä on. Puheenjohtajuus ei ole kaupungin virka eikä toimi.

Kouvola ei ole muuttanut luottamushenkilöiden kokouspalkkioita vuoden 2009 jälkeen. Puheenjohtajien palkkioita on korotettu vuoden 2013 alusta.


Kouvola maksaa korvauksia ansionmenetyksestä

Kouvola voi maksaa luottamushenkilölle korvausta ansionmenetyksestä, jos hän on työajallaan palkatta luottamustehtävässä. Korvausta maksetaan enintään 32 euroa tunnilta. Korvausta voi saada myös esimerkiksi sijaisen palkkaamisesta tai lastenhoidon järjestämisestä.

Jos poliitikon työnantaja maksaa luottamustehtävien ajalta palkkaa, kaupunki voi pyydettäessä maksaa ansionmenetyskorvauksen työnantajalle.

Vuonna 2014 silloinen hallintojohtaja Jari Niemelä arvioi, että kaupunki maksaa valtuuston kokouksesta yleensä noin 500 euroa ansionmenetyskorvauksia.


Matkakorvauksen saa oman auton käytön mukaan

Lisäksi kaupunki maksaa luottamushenkilöille matkakorvauksia oman kaupungin alueella pidettyyn kokoukseen kulkemisesta. Korvaus maksetaan oman auton ajokilometrien mukaan.

— Päivärahoja emme ole maksaneet luottamushenkilöille kotimaan emmekä ulkomaan seminaareissa. Emme myöskään erillistä ateriakorvausta, koska seminaareissa on yleensä tarjottu lounas, hallintojohtaja Katja Tommiska sanoo.