LVM myönsi lisärahoitusta — Keltakankaalle rakennetaan eritasoliittymä

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt lisärahoitusta liikennehankkeisiin Kouvolan seudulle. Lisärahoitusta saivat Keltakankaan liittymän parantaminen valtatiellä 15. ja Itä-Suomen junaliikenteen kauko-ohjausjärjestelmän keskittäminen ja kehittäminen.

Keltakankaan liittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Liittymän kustannusarvio on 6,1 miljoonaa euroa.

Itä-Suomen junaliikenteen vanhentunutta ohjausjärjestelmää Kouvolassa kehitetään ja keskitetään. Hankkeen kustannusarvio on 12 miljoonaa.

Lisärahoitus otetaan vielä nimeämättömien liikenneväylien kehityshankkeista, joista hallitus on päättänyt siirtää kaikkiaan 364 miljoonaa euroa perusväylänpitoon ja yksityisteiden valtionavustuksiin vuosina 2017–2019. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Lisärahoituksesta kohdennetaan maanteille 163 miljoonaa euroa ja rautateille 101 miljoonaa euroa.

— Hallitus on myöntänyt yhteensä noin miljardin euron lisäpanostuksen korjausvelan taittamiseksi. Nyt osoitetulla perusväylänpidon lisärahoituksella vastataan asiakastarpeisiin useissa kohteissa eri puolilla Suomea. Ohjelman valmistelussa on painotettu erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, työmatkaliikenteen tarpeita ja liikenneturvallisuutta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ministeriön tiedotteessa.

Katso kaikki lisärahoituskohteet kartalta.

Juhana Nyman

Kommentoidut