UPM katsoo kortit piippukiistassa loppuun asti — Yhtiö hakee päätöstä ylemmältä oikeusasteelta saadakseen purkuluvan Kymintehtaan piipulle

UPM on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta kumotakseen hallinto-oikeudessa kaatuneen yhtiön valituksen.

Moises Garibay

Kymintehtaan vanha piippu kohoaa vanhojen tehdasrakennusten yläpuolelle 122,5 metrin korkeuteen.
Kymintehtaan vanha piippu kohoaa vanhojen tehdasrakennusten yläpuolelle 122,5 metrin korkeuteen.

UPM jatkaa taisteluaan piipun saamiseksi maan tasalle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä, jolla kiellettiin rakennusten purkaminen.

Yhtiö katsoo kortit loppuun asti päästäkseen tavoitteeseensa tunteita herättävässä piipun säilyttämiskiistassa. UPM on hakenut valituslupaa 4. heinäkuuta korkeimmasta hallinto-oikeudesta Kymintehtaan savupiipun purkamisen estävän päätöksen kumoamiseksi.

Oikeuden kirjaamon mukaan arvio valitusluvan käsittelyajasta on 8—9 kuukautta.

Hallinto-oikeus päätti aiemmin, että lupaa piipun purkamiselle ei voi myöntää. Päätöstä perusteltiin sillä, että kysymys suojelusta on ensin ratkaistava ja selvitettävä alueelle laadittavalla asemakaavalla.

"Piipussa ei ole vielä mitään probleemaa"

Alueen asemakaava on vuodelta 1975. Tuolloin maankäyttö- ja rakennuslaki ei velvoittanut rakennetun ympäristön perinne- ja kauneusarvojen säilyttämistä kaavaa laadittaessa. Tähän perustuen alueen rakennusten suojelua ei tutkittu.

Oikeuden mukaan piipun ja sen ohessa olevien rakennusten kunto ei ole sellainen, että ympäristö- ja perinnearvot olisi kokonaan menetetty.

Kouvolan rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen sanoo piipun olevan hyvässä kunnossa.

— Piipussa ei ole vielä mitään probleemaa. Se tutkittiin purkulupahakemuksen yhteydessä dronella noin metrin etäisyydeltä. Siinä ole sellaisia vaurioita, jotka aiheuttaisivat purkamispäätöksen sen huonokuntoisuuden takia.

UPM haki vuonna 2016 purkulupaa piipulle, entiselle höyryvoimalaitokselle, toimistorakennukselle ja tuhkasiilolle. Rakennus- ja ympäristölautakunta torppasi purkuluvan vuoden 2017 huhtikuussa äänin 4—3 .