Kouvola ei noudata tasa-arvolakia, Kinnon hallituksessa pelkkiä miehiä — kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan sukupuolikysymys ei ole noussut esille

Kouvolan kaupungin omistaman Kouvola Innovation Oy:n Kinnon kaikki hallituksen jäsenet ovat miehiä. Tasa-arvolain mukaan kuntayhtiöiden hallituksissa tulee olla sekä naisia että miehiä, jollei poikkeukselle ole erityistä syytä.

— Koska olisi sellainen tilanne, että on joku erityinen syy? Kynnys osoittaa se on mielestäni verraten korkea, Itä-Suomen yliopiston osa-aikainen yritysoikeuden professori Janne Ruohonen sanoo.

— Lähtökohta on, että tasa-arvo koskee myös kuntayhtiöiden hallituksia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hallituksessa tulisi olla molempia sukupuolia, hän jatkaa.

Jos hallituksessa olisi vaikka vain yksi naisjäsen, Kouvola noudattaisi lakia.

Kaupunki omistaa Kinnon sataprosenttisesti.

Paikat poliittisin perustein

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittelee jäsenehdokkaat Kinnon yhtiökokoukselle. Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell esitteli jaostolle hallituksen jäsenet alkukesästä. Forsellin mukaan hän itse ei huomannut, ettei tasa-arvolaki hallituksen kokoonpanossa toteudu. Hän sanoo nyt olevansa asiasta tietoinen.

— Tästä täytyy keskustella, kun ryhmäpuheenjohtajat kokoontuvat.

Forsell kertoo yrittäneensä viestiä päättäjille jo keväällä, että Kinnoon olisi hyvä saada asiantuntijahallitus, esimerkiksi yrityselämän edustajista.

Kuntien yhtiöiden hallitukset ovat usein niin sanottuja poliittisia hallituksia, eli paikat jaetaan poliittisin perustein.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan Harri Helmisen (sd.) mukaan Kinnon hallitukseen haettiin mahdollisimman osaavia henkilöitä. Helminen on myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

— Meidän täytyy käydä asia läpi ja katsoa, miten poliittisella tasolla halutaan edetä. Mahdolliset muutokset ovat yhtiökokousasioita.

Konsernijaoston tehtävä on konsernivalvonta. Lisäksi se valmistelee omistajapolitiikan linjauksia, konserniohjauksen periaatteita ja tytäryhteisöille asetettavia tavoitteita.

Sukupuolikysymys ei noussut esiin

Helmisen mukaan sukupuolikysymys ei noussut esille, kun jaosto päätti Kinnon hallitukseen esitettävistä henkilöistä.

— Sukupuolijakauma ei ole noussut missään vaiheessa esille. Täytyy tarkastella tasa-arvolakia.

Samaa muistelee Jani Heikari (kok.). Hän on konsernijaoston varapuheenjohtaja.

— Itselläni ei tullut mieleen mitään tästä asiasta, kun yhtiöedustajien esittämisestä päätettiin. Muistaakseni sukupuolijako ei herättänyt minkäänlaista keskustelua kokouksessa.

Tämän vuoden tammikuussa korkein hallinto-oikeus kumosi Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja Varkauden kaupunginhallituksen päätökset koskien henkilöiden nimeämistä kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallituksiin. Kaupunginhallitus ei noudattanut tasa-arvolakia, kun se valitsi jäseniä yhtiöiden hallituksiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tasa-arvolain tasapuolisuussääntö koskee kuntaenemmistöisiä yhtiöitä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Kaupunginhallitus ei ollut myöskään esittänyt, että jäseniksi ei olisi ollut saatavissa riittävästi yhtiöiden toimialoihin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten edustuksesta olisi täyttynyt.

Näin ollen kaupunginhallituksen päätös oli lainvastainen.

Myös edellinen taloustyöryhmä oli lain vastainen

Kuluvan vuoden syyskuussa Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi, että Kouvolan kaupunginhallituksen taloustyöryhmä oli tasa-arvolain vastainen. Työryhmä toimi edellisellä valtuustokaudella. Uusi kaupunginvaltuusto valittiin huhtikuussa 2017.

Taloustyöryhmän kaikki jäsenet olivat miehiä.

Myös kokoomuksen kuntapoliitikko Pekka Korpivaara kirjoittaa blogissaan, ettei Kinnossa toteudu tasa-arvo. Korpivaara on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Kouvola Innovation Oy:n hallitus vuodesta 2017

Mika Perttunen, kasvuvalmentaja, aluepäällikkö, puheenjohtaja

Antti Koivisto, myyntipäällikkö, varapuheenjohtaja

Eero Mattila, varatuomari, yrittäjä

Aimo Rautiainen, poliisi (eläkeläinen)

Miika Räsänen, aluepäällikkö

Kari Taskinen, metsänhoitaja, senioriyrittäjä

Anssi Paasivirta, rakennemuutosjohtaja (emeritus), hallituksen asiantuntijajäsen

Aapo Mentula

Satumiia Masalin

Satumiia Masalin