Kouvola on myöntämässä avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen noin 136 000 euroa

Kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta haettiin avustuksia lähes 264 000 eurolla.

Katja Juurikko

Kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnetään avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen.
Kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnetään avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen.

Kouvolan kaupunki on myöntämässä perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastostaan avustuksia tänä vuonna yhteensä reilulla 136 000 eurolla. Rahastosta haettiin avustuksia liki 264 000 eurolla.

Hakemuksia tuli 51. Rahaa on saamassa 38 hakijaa.

Kaupungin omien yksiköiden toimintaan ollaan myöntämässä reilut 85 000 euroa. Paikalliset yhdistykset ovat saamassa reilut 51 000 euroa. Avustuksia on haettu muun muassa erityisryhmien sekä lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritapahtumiin, retkiin ja juhliin.

Kaupunginhallitus päättää rahaston tämän vuoden käyttösuunnitelmasta eli avustusten myöntämisestä maanantaisessa kokouksessaan.

Viime vuonna avustuksia myönnettiin reilulla 75 000 eurolla

Kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto on toiminut vuoden 2019 alusta alkaen.

Rahastosta myönnetään avustuksia hyvinvointia edistävään toimintaan. Avustuksilla halutaan lisätä ensisijaisesti niiden henkilöryhmien hyvinvointia, joilla on vaikeuksia päästä osallistumaan hyvinvointia lisääviin tapahtumiin muuten.

Viime vuonna rahastosta myönnettiin avustuksia reilulla 75 000 eurolla. Kaupungin yksiköiden järjestämään toimintaan suunnattiin reilut 49 000 euroa. Paikallisille yhdistyksille myönnettiin reilut 26 000 euroa.

Avustuksia käytettiin muun muassa vammaisten lasten liikunnan tukemiseen, lasten kesäkerhoihin sekä kulttuurikasvatukseen ja -tapahtumiin.

Perintö- ja testamenttilahjoituksia tuli kuusi

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston pääoma oli viime vuoden lopussa yhteensä reilut 676 000 euroa. Rahastoon on viime vuoden aikana kirjautunut myynti-, vuokra- ja korkotuottoa reilut 1 000 euroa.

Perintö- ja testamenttilahjoituksia kaupunki sai viime vuonna kuusi kappaletta. Niiden arvo oli yhteensä noin 223 700 euroa.

Valtionperintönä, testamentilla tai lahjoituksena saatuja varoja käytetään luovuttajan määräämään tai sitä mahdollisimman hyvin vastaavaan tarkoitukseen.

Uusimmat uutiset