”Kouvolan asema rautatiekeskuksena on turvattu jatkossakin” — Rapistunut rataverkko on raideliikenteen suurin uhka

Raideammattilaisten liitossa pelätään, että henkilöliikenteen avaamisessa kilpailulle syntyy uusi monopoli. Huolta aiheuttaa lisäksi rautatieverkoston surkea kunto.

Jyri Turunen

Raideammattilaiset haluavat varmistaa henkilöstön työehdot ja kaluston turvallisuuden, kun raideliikenne avautuu kilpailulle. Syyskokouksessa Kouvolassa rautatiealan kuulumisia kertoivat pääluottamusmies Esko Takala (vas.) ja liiton hallituksen puheenjohtaja Teppo Järnstedt.

Kouvolan asema rautatiekeskuksena on turvattu, mutta samalla muutoksiin pitää osata vastata.

Näin sanoo monia rautatiealan ammatteja edustavan Raideammattilaiset JHL ry:n pääluottamusmies Esko Takala.

Takalan mukaan Kouvolassa on tarkkailtava muuttuvaa toimintaympäristöä tarkasti.

— Kaupungin tuki on tässä asiassa tärkeää.

Takala pitää yritystä siirtää Finrailin raideliikenteen ohjauskeskus Kouvolasta Lahteen viranomaisten virhearviointina, jonka taustalla oli onnistunut lobbaus.

— Kun faktat lyötiin pöytään, piti asiaa tarkastella uudelleen. Uuden ohjauskeskuksen rakentaminen olisi tullut kalliiksi.

Kilpailutuskysymyksen lopputulos siedettävä

Pitkään jatkunut epätietoisuus rautatieliikenteen tulevaisuudesta hälveni viime kesänä.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä pääsivät yhteisymmärrykseen rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen edistämisestä. Tarkoitus on avata Etelä-Suomen taajamaliikenne kilpailulle vuonna 2022.

Raideammattilaisten liiton tuore puheenjohtaja Teppo Järnstedt pitää kilpailutuskysymyksessä saatua lopputulosta siedettävänä, vaikka rautatiealan nykytila ja lähitulevaisuus säilyvät haasteellisina.

— On hyvä, että epätietoisuus poistuu ja kilpailun avaamisen kanssa mennään maltillisesti. Lopputulosta edelsi monta erilaista vaihetta. Kävimme asiasta monia keskusteluja muiden tahojen kanssa.

Uusi monopoli ja henkilöstön asema uhkakuvia

Järnstedtin mukaan Raideammattilaisten suuri huolenaihe on se, että kilpailun avaamisen seurauksena raideliikenteeseen syntyy uusi monopoli.

Hän sanoo, että kilpailutuksen jälkeen on jossain vaiheessa syytä tarkastella, miten sopimusmalli käytännössä toimii.

— Käyttöoikeussopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että sen kautta kilpailutuksen voittanut toimija saa yksinoikeuden raideliikenteeseen. On vielä mahdotonta arvioida, miten sopimus tulee käytännössä toimimaan.

Järnstedt muistuttaa, että tälläkin hetkellä Etelä-Suomen taajamaliikenne on Liikenneministeriön rahoittamaa ostoliikennettä.

— Kilpailutuksella ministeriö pyrkii selvittämään, onko hintalappua mahdollista alentaa. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että raideliikenteen palvelutaso säilyy.

Liiton uhkakuvat liittyvät Järnstedtin mukaan henkilöstön asemaan ja liikennöinnin turvallisuuteen.

— Kilpailutuksen kautta ei saa alkaa polkea työntekijöiden työehtoja. Tavoitteena olevat kustannussäästöt on haettava muualta. Samoin kaluston kunnossapidon on oltava turvallisella tasolla.

Raiteilla tikittää yli miljardin pommi

Sekä Järnstedtin että Takalan mukaan kilpailun avaamistakin suurempi huoli rautateillä liittyy pahasti rapistuneeseen raideverkostoon.

Miesten mielestä tilanne on ollut jo pitkään lähes kestämätön. Järnstedtin mukaan rautateille on kertynyt korjausvelkaa noin 1,1 miljardia euroa ja sen paikkaamiseen tarvitaan kiireellisesti lisärahoitusta.

— Raideverkoston kunto on surkea. Se on heikentynyt koko 2000-luvun ajan. Rahaa pitäisi laittaa mieluummin olemassa olevan verkoston kunnostamiseen kuin uusien ratahankkeiden suunnitteluun, Takala sanoo.

Raideverkoston kunto on surkea. Se on heikentynyt koko 2000-luvun ajan. — Esko Takala

Kouvolan haikailemaan Itärata-hankkeeseen Järnstedt ei ammattiliiton edusmiehenä halua ottaa kantaa.

Kuten ei mihinkään muuhunkaan yksittäiseen ratahankkeeseen, joita hänen mukaansa on viime aikoina pulpahdellut siellä ja täällä.

— Uusia ratahankkeita pohdittaessa on mietittävä tarkkaan, ovatko ne kansantaloudellisesti tuottavia, avaavatko ne liikenteen pullonkauloja ja tuovatko ne lisää kapasiteettia raideliikenteeseen.

Raideammattilaiset JHL ry:n hallitus ja valtuusto kokoontuivat Kouvolaan syyskokoukseen tällä viikolla.

Uusimmat uutiset