Kouvolan säästötalkoissa perataan kaikki mahdollinen — Lautakunnilta tulee nyt tilauksen mukaisesti liukuhihnalta säästöesityksiä ensi vuoden talousarvioon, Lue tästä kooste esityksistä

Palveluverkkoselvityksille on 6 miljoonan euron säästötavoite. Läpi käydään esimerkiksi koulut, lukiot, varhaiskasvatus, kirjastot, kansalaisopisto, venepaikat, leikkipaikat ja nuorisopalvelut.

Moises Garibay

Kesontien leikkipaikka Töröstinmäessä päätyi muistutusten jälkeen poistettavista kunnostettavien joukkoon.
Kesontien leikkipaikka Töröstinmäessä päätyi muistutusten jälkeen poistettavista kunnostettavien joukkoon.

Kaupunginhallituksen päätös 20 miljoonan euron sopeuttamistavoitteesta on alkanut näkyä, kun päätöksentekokoneisto on palannut kesälomilta.

Kaupunginhallitus velvoitti toimialat laatimaan elokuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteisiä palveluja ja avustuksia ensi vuoden talousarvion laadinnassa.

Palveluverkkoselvityksille on asetettu yhteensä 6 miljoonan euron säästötavoite, joka on tarkoitus löytää ensi vuoden talousarvioon kiinteistö- ja henkilöstökustannuksista.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli keskiviikkona niin varhaiskasvatuksen kuin nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitystä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan hakemat säästöt pyritään löytämään muun muassa kirjastojen ja kansalaisopiston toiminnoista.

Tekninen lautakunta puolestaan raapi tiistain kokouksessa säästöesityksiä niin kaupungin vene- kuin leikkipaikoista.

Venepaikat ovat yksi esimerkki yhdyskuntatekniikan tarjoamasta ei-lakisääteisestä palvelusta, jota nyt karsitaan.

Esimerkiksi peruskouluista ja lukioista omat säästösuunnitelmat on jo esitelty. Esimerkiksi lukioita jäisi Kouvolaan rankimman vaihtoehdon mukaan vain kaksi.

Peruskoulujen määrästä päätti kaupunginvaltuusto viime vuonna. Nykyisen 34 peruskoulun sijasta kouluja on tulevaisuudessa 20.

Kulttuurin palveluverkosta karsitaan

Kouvolan eri toimialat yrittävät raapia vaaditut miljoonien eurojen säästöt, mistä kukin voi.

Keskiviikkona liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti keskustakirjaston hankeselvityksen käynnistämisestä. Selvityksessä tarkastellaan mahdollisuutta siirtää Kouvolan pääkirjasto kauppakeskus Manskiin.

Lautakunnan puheenjohtaja Sinikka Rouvari (kok.) kertoi, että kirjastohanke herätti lautakunnassa runsaasti keskustelua. Helsingin Oodin tapaan Kouvolaan halutaan oma Koodi, hän sanoo.

— Päätimme, että selvitys kannattaa tehdä. Uudesta kirjastosta voisi tulla kouvolalaisten olohuone.

Kaupungin säästötavoitteisiin ja palveluverkkoselvitykseen liittyen esille on noussut ajatus Kouvolan pääkirjaston muuttamisesta kauppakeskus Manskin tiloihin.

Aiemmin kaupunki on pohtinut ikääntyneen pääkirjaston peruskorjausta, laajennusta ja uudisrakennusta.

Rouvarin mukaan päätöksen taustalla on myös se, että jos pääkirjasto siirtyisi kauppakeskukseen, vanhaan kirjastorakennukseen voisi sijoittaa esimerkiksi Porukkatalon, Hyvinvointipiste Virtaamon ja Hansakeskuksen Ikäaseman.

Kirjastossa säästöjä haetaan myös toimintatapojen kehittämisellä. Näihin sisältyvät muun muassa verkkomaksaminen ja käteismaksuista luopuminen muualla kuin pääkirjastossa sekä kuljetusten tehostaminen. Tiloja on myös tarkoitus käyttää monipuolisemmin ja hyödyntää älyteknologiaa tulevina vuosina.
Kouvolan kansalaisopisto puolestaan pyrkii osallistumaan säästötalkoisiin nostamalla joidenkin ryhmäliikuntakurssien osallistujien vähimmäismäärää. Lisäksi kansalaisopisto pyrkii vähentämään hankintojaan ja suunnittelemaan kurssitarjonnan ja kurssien sisällön entistä paremmin.

Muumilaakso on menossa kiinni

Kouvola aikoo lakkauttaa Muumilaakson päiväkodin Valkealan Selänpäässä. Päiväkodin on tarkoitus sulkeutua 1. elokuuta 2020.

Lakkauttaminen sisältyy varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, jonka kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi keskiviikkona. Selvitys menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Palveluverkosta päättää valtuusto.

— Muumilaakson päiväkodissa olisi ensi vuonna aloittamassa vain neljä lasta. Päiväkodin toiminta ei siis ole kannattavaa, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Muumilaaksossa on yksi vakituinen työntekijä. Hän siirtyy lakkautuksen jälkeen muihin tehtäviin varhaiskasvatuspuolella.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan Henna Hovin (sd.) mukaan selänpääläisten lasten vanhempien toiveita kuullaan päivähoidon järjestämisessä.

Ummeljoen päiväkodin lapsimäärää seurataan tulevina vuosina. Jos se laskee liian alhaiseksi, päiväkoti suljetaan.

— Jos lasten määrä menee päiväkodissa lähelle kymmentä, sitä ei kannata enää pitää. Ummeljoelta on kuitenkin lyhyehkö matka Myllykoskelle ja Viialan puolelle, Kuusisto sanoo.

Ummeljoen tilannetta seurataan lähivuosina.

Vuorohoito aiotaan keskittää Kuusankosken alueella Ekholmintien päiväkotiin. Vuorohoidon ostopalvelu Mäkikylän päiväkodista lakkaisi vuonna 2020. Vuorohoitoaikoja puolestaan supistetaan Elimäen Peippolan ja Korian Lehvätien päiväkodeissa tulevina vuosina.

Jaalan Vuokkolan päiväkodin esiopetus siirtyy koulun tiloihin elokuussa 2020. Samalla luovutaan Peukaloisen tilasta. Elimäen Peippolan päiväkodin esiopetus puolestaan siirtyy Elimäen yhtenäiskouluun.

Lautakunta esittää myös Pilkanmaa–Maunukselan päiväkodin hankesuunnittelua leasingrahoituksella vuoden 2020 talousarvioon ja uuden Kaunisnurmen päiväkodin valmistelutyötä Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun suunnittelun yhteydessä.

Jos kaikki palveluverkon toimenpiteet toteutuvat, Kuusiston mukaan ensi vuonna säästöä syntyy henkilöstömenoissa ja tilavuokrissa arviolta 50 000 euroa. Muumilaakso menee kiinni vasta kesällä 2020.

— Ensi vuoden jälkeen säästöjä syntyisi vuositasolla arviolta 120 000 euroa.

142 leikkipaikasta jää jäljelle 112

Kouvolan kaupungin yleisten alueiden leikkipaikkoja on jatkossa 30 vähemmän kuin nykyisin.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä leikkipaikkaselvityksen tiistain kokouksessaan. Leikkipaikkojen määrä vähenee 142:stä 112:een.

Jäljelle jäävistä leikkipaikoista aiotaan selvityksen mukaan kunnostaa 60. Loput 52 jäävät käyttöön sellaisenaan.

Leikkipaikkojen karsiminen tuo vuosittain 60 000—70 000 euron säästöt hoitokuluissa. Purku- ja maisemointikustannukset ovat noin 210 000 euroa.
Näin purkukustannukset katetaan reilun kolmen vuoden hoitokulusäästöillä.
Leikkipaikkojen karsimisen aikataulu selviää, kun asiassa tehdään erillinen täytäntöönpanopäätös. Tavoitteena on, että vuosittain poistetaan 4—5 leikkipaikkaa.

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan myös käytöstä poistuvien leikkivälineiden luovuttamista niitä kiinnostuneille.

Käyttökelpoiset ja kunnossa olevat leikkivälineet kaupunki ottaa käyttöön omissa kohteissaan. Huonoja leikkivälineitä voidaan sen sijaan luovuttaa niistä kiinnostuneille.

Tällaisia leikkivälineitä ovat muun muassa keinuistuimet ja jousileikkivälineet. Leikkivälineet luovutetaan romutavarana, jolloin vastuu siirtyy luovutuksen saajalle.

Leikkivälineitä luovutetaan vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa tarjousten perusteella.

Nuokkareilla edessä lakkautus ja muutto

Kouvola suunnittelee Voikkaan, Haanojan ja Elimäen Puljun nuorisotilojen sulkemista ja niiden toimintojen siirtämistä toisaalle. Suunnitelma sisältyy nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitykseen, jonka kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi keskiviikkona. Asia menee seuraavaksi kaupunginhallitukseen.

Haanojan Haalin nuorisotilasta on tarkoitus luopua ensi vuoden alussa. Nuorisotilan toiminnot siirtyisivät Nuortenpaikkaan Kouvolan keskustaan. Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen Kouvolan kaupungilta sanoo, että Haanojan Haalin nuorisotilan käyttäjämääriä seurataan.

— Jos tilalla on paljon käyttäjiä, meidän pitää miettiä asia uudelleen. Käyttäjäluvut ovat kuitenkin olleet laskusuunnassa sen jälkeen, kun Nupa tuli Kouvolan keskustaan. Nuoriso on ohjautunut sinne aika lailla.

Elimäen Puljun nuorisotoiminta on tarkoitus sijoittaa Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin, mutta kasvatus- ja opetuslautakunta siirsi päätöksen ensi vuoden puolelle.

Ensi vuonna lakkautettavaksi suunnitellulle Voikkaan nuorisotilalle aiotaan etsiä tilat Hirvelän koulusta. Hirvelän koulukin on lakkautusuhan alla. Nuorisotoimintaa ollaan kuitenkin keskittämässä jatkossa Kuusankoskelle.

Piiroisen mukaan selvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä on mahdollista saada noin 300 000 euron vuosittaiset säästöt. Vuokrissa säästöä syntyisi noin 120 000 euroa ja henkilöstömenoissa noin 180 000 euroa.

Esityksen mukaan perusnuorisotyöstä vähenee kaksi henkilötyövuotta ja nuorten työpajojen puolelta yksi henkilö. Piiroisen mukaan kokonaisuudesta saatetaan vähentää vielä yksi toisiin tehtäviin siirtyvä suunnittelijan vakanssi.

Venepaikoista 20 000 euron säästö

Kouvolan tekninen lautakunta hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan venepaikkojen palveluverkkoselvityksen.

Selvitykseen liittyvä ehdotus asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi.
Ehdotuksen mukaan Vekaranjärven, Valkealan kirkonkylän ja Jokelan soutuvenepaikat ovat poistolistalla vähäisen käytön takia. Valkealan kirkonkylään aiotaan tehdä uusia soutuvenepaikkoja sen jälkeen, kun laituri on purettu.
Venepaikkojen palveluverkkoselvityksessä esitetään, että Kouvolasta vähennetään noin 200 venepaikkaa. Lisäksi esitetään Pyhäjärven Saunalahden 130 venepaikan ulkoistamista.

Noin 30 paikkaa aiotaan lisätä niille alueille, joilla varausaste on korkea.
Selvityksessä todetaan, että jos paikkoja vähennetään esityksen mukaisesti, ”arvioitu säästö tulevina vuosina lienee noin 20 000 euroa”. Lähivuosina kustannuksia on kuitenkin nykyiseen tapaan, kun rahaa menee venepaikkojen purkamiseen.

Yhteiskuntatoimituksen toimittajan Johanna Värjän kommentti: Vasta valtuusto päättää Kouvolan palveluverkoista — Elimäen ja Valkealan lukioiden lakkautusta ei ole vielä nuijittu

Kouvolan lautakunnat päättävät lähiaikoina siitä, hyväksyvätkö ne erilaisia palveluverkkoselvityksiä. Hyväksynnästä huolimatta palveluverkoista päättää kaupunginvaltuusto. Siis lukioiden, koulujen, liikuntapaikkojen, päiväkotien, nuorisopalvelujen ynnä muiden palveluverkkoihin kuuluvien toimipaikkojen lakkautuksesta tai jatkosta.

Kun Kouvolan Sanomat kirjoittaa viranhaltijoiden esityksistä lautakunnille tai lautakuntien päätöksistä, se ei tarkoita, että palveluverkko olisi sillä taputeltu. Ei, vaikka osa verkkokeskustelijoista näin huuteleekin.

Esimerkiksi Elimäen tai Valkealan lukion sulkemista elokuussa 2021 ei ole vielä nuijittu pöytään. Asian päättää kaupunginvaltuusto — säästöpaineiden vuoksi todennäköisesti jo loppuvuoden aikana.

Se, että lautakunta päättää hyväksyä palveluverkkoselvityksen, ei sido kaupunginjohtaja Marita Toikkaa. Tämä nähtiin esimerkiksi syksyllä 2018 perusopetusverkon päätöksenteon yhteydessä. Kaupunginjohtaja tekee kaupunginhallitukselle oman esityksensä lautakunnan päätöksestä riippumatta.

Marraskuussa 2018 lautakunta sai esityksen 18 peruskoulun mallista, mutta päätyi hyväksymään 20 koulun mallin. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle 18:aa koulua, ja hallitus päätti esittää valtuustolle 20 koulun mallia.

Valtuustosalissa äänestettiin illan mittaan useampaan kertaan, ja hyväksytyksi tuli 20 peruskoulun mallin.

Kun verkkoratkaisusta on kyse, olen nähnyt valtuustosalissa monta äänestyspäätöstä, joita on ollut mahdotonta varmasti ennakoida.

Uusimmat uutiset