Työt käynnistyvät Kouvolan RRT-alueella: Kallion räjäytyksistä aiheutuu melua, tärinää ja rajoituksia Kullasvaarantien liikenteeseen — Junien on tarkoitus kulkea ajallaan

Kouvolan Kullasvaaraan suunnitellun rautatie-maantieterminaalin eli RRT:n ensimmäinen rakennusvaihe alkaa torstaina. Räjäytykset alkavat helmikuussa.

Jussi lopperi

Kullasvaaraan rakennettavan rautatie- ja maantieterminaalin perustaksi louhitaan kalliota. Lähes kaikki puut louhittavalta alueelta on jo kaadettu.
Kullasvaaraan rakennettavan rautatie- ja maantieterminaalin perustaksi louhitaan kalliota. Lähes kaikki puut louhittavalta alueelta on jo kaadettu.

Työ aloitetaan kantojen poistolla, kalliopinnan paljastustöillä sekä rakennusten purkutöillä, Rambollin projektipäällikkö Matti Tossavainen kertoo.

— Ensin kaadetaan loput puut ja poistetaan kannot alueelta. Joitain rakennuksia voidaan ennen tammikuussa tapahtuvaa purkua käyttää työmaan tarpeisiin. Lisäksi pelastuslaitos polttaa harjoituksessaan yhden rakennuksen.

Pintamaan poiston jälkeen tehtävät kallion louhintatyöt alkavat Tossavaisen mukaan helmikuussa 2019. Rakennusurakasta aiheutuu lähialueelle melua sekä tärinää.

— Räjäytyksiä tehdään lähtökohtaisesti kaksi kertaa päivässä. Kalliosta syntyy noin miljoona kuutiota louhetta, joka hyödynnetään terminaalikentän pohjarakenteena.

NETTI - Kouvola - Kouvolan RRT-alueen 1. vaihe-01.jpg

Liikenteessä rajoituksia

Lisäksi louhintatöiden aikana rajoitetaan Kullasvaarantien liikennettä. Tieliikenne keskeytetään turvallisuuden vuoksi räjäytysten ajaksi. Liikenne on tiellä poikki 10—15 minuutin ajan.

— Haluamme varmistaa, ettei Kullasvaaran tielle mahdollisesti lentävästä kiviaineksesta aiheudu vaaraa.

Räjäytystöiden ajaksi myös junaliikenne on keskeytetty, mutta sillä ei Tossavaisen mukaan ole vaikutusta junien aikatauluihin.

— Räjäytysten ajankohta on sidottu junien aikatauluihin. Alueella on neljä raidetta, joista yhdelläkään ei saa olla junaliikennettä räjäytysaikana.

Hän sanoo, että räjäytykset koordinoidaan junien kulun väleihin tarkasti yhdessä raideliikenteen ohjauskeskuksen kanssa.

RRT-alueen työmaalla ei Tossavaisen mukaan tehdä töitä öisin eikä sunnuntaisin.

Päivi Virta-Salo

Kullasvaara uusi terminaali.jpg

Maa-ainekset hyödynnetään työmaalla

Louhinta- ja maansiirtourakan tavoitteena tasata nykyinen mäki ja hyödyntää siitä saadut maa-ainekset pengerrakenteena, joka toimii terminaalin pohjarakenteena.

Lisäksi pengerrakenne toimii väliaikaisena painopengerrakenteena, jonka tehtävä on nopeuttaa perusmaan painumia. Siten valmiiseen asvaltoituun terminaalikenttään ei synny tulevasta konttikuormasta haitallisia painumia.

Tossavaisen mukaan suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että perusmaan painumat ovat tapahtuneet syksyllä 2021.

— Sen jälkeen alue asvaltoidaan vuonna 2022.

Torstaina käynnistyvän ensimmäisen urakkavaiheen on määrä päättyä joulukuussa 2019. Rakennusurakoitsija on viime vuoden loppupuolella tarjouskilpailun voittanut YIT Infra oy.

Se teki kilpailutuksessa yhdeksästä tarjouksesta halvimman. Ensimmäisen vaiheen urakkasopimuksen arvo on hieman alle 7 miljoonaa euroa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset