Kouvola aikoo hakea valituslupaa eläinlääkäriasiasta korkeimmasta hallinto-oikeudesta – Hallinto-oikeuden mukaan kaupungineläinlääkärin valintaprosessissa tapahtui ikä- tai sukupuolisyrjintää

Kiistan ytimessä on se, miten hakijoiden kykyä yhteistyöskentelyyn on arvioitu.

Lumikki Haaja

Kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanotto sijaitsee Kuusankosken keskustassa.
Kaupungineläinlääkärien yhteisvastaanotto sijaitsee Kuusankosken keskustassa.

Kouvolan kaupunki ei aio tyytyä Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisuun, jonka mukaan joulukuussa 2018 tehty kaupungineläinlääkärin valintapäätös on kumottava.

Kouvola aikoo hakea valituslupaa ja hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valitusluvan hakemisesta keskiviikkona.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lokakuisen päätöksen mukaan Kouvolan kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan, että haastateltujen hakijoiden soveltuvuutta olisi vertailtu huolellisesti.

Hallinto-oikeuteen eläinlääkärivalinnasta valittaneen henkilön mielestä hänellä on pisin ja laajin työkokemus hakuilmoituksessa mainittuihin tehtäviin ja hän oli hakijoista pisimmälle kouluttautunut. Hän koki tulleensa syrjityksi ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Valittajalla ja lautakunnalla on eri näkemys koulutuksen merkityksestä ja siitä, ovatko työkokemus yksityisvastaanotolla ja kunnaneläinlääkärin vastaanotolla vertailukelpoisia.

Kiista yhteistyökyvyn osoittamisesta

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupungin perustelut kokeneemman hakijan valitsematta jättämiselle olivat riittämättömiä. Niistä ei ilmennyt, että syy olisi ollut joku muu kuin iästä tai sukupuolesta johtuva hyväksyttävä peruste.

Kiistan ytimessä on se, miten hakijoiden kykyä yhteistyöskentelyyn on arvioitu. Hallinto-oikeuteen valittanut eläinlääkäri kertoi työskennelleensä omalla klinikallaan 10 eri eläinlääkärin ja 8 eläintenhoitajan kanssa sekä Niinisalon klinikalla 4 kuukautta.

Lautakunnan mukaan valittaja oli työhaastattelussa kertonut, ettei ole työskennellyt muiden eläinlääkärien kanssa yhtä aikaa klinikalla, vaan muut eläinlääkärit ovat sijaistaneet häntä.

Lautakunnan mielestä tätä kokemusta ei voi verrata nykyaikaiseen yhteisvastaanotolla työskentelyyn.

Hallinto-oikeuden mukaan hakijoiden edellytyksiä yhteistyöskentelyyn ei ole voitu arvioida vain yhteisvastaanotolla työskentelyn perusteella. Lautakunta katsoo, että päätös on virheellinen ja että sillä on oikeus painottaa valinnassaan työkokemusta yhteisvastaanotolla muuta työkokemusta enemmän.

Lautakunnan mukaan tehtävään valitulla henkilöllä on keskeistä kokemusta yhteisvastaanotolla toimimisesta sekä haetun kaltaisista tehtävistä.

Lautakunnan mukaan valitsematta jätetyllä on kaupungineläinlääkärin tehtävistä kokemusta vain vähäisessä määrin, ja siltäkin osin kokemus on sirpaleista ajoittuen pääsääntöisesti viikonloppuihin. Viikonloppuisin ei suoriteta eläinsuojelu-, eläintauti- ja maitotilatarkastuksia eikä tehdä terveydenhuoltotehtäviä, jotka ovat lautakunnan mukaan kaupungineläinlääkärin toimenkuvan kannalta keskeisiä toimia.

Kiistat alkoivat jo vuonna 2016

Sama henkilö valitti myös vuonna 2016 aiemmasta valinnasta. Silloinkaan hän ei saanut kaupungineläinlääkärin virkaa, ja asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Sekä Itä-Suomen hallinto-oikeus että korkein hallinto-oikeus päättivät asian valittajan eduksi. Vuonna 2016 tehty kaupungineläinlääkärin valinta kumottiin huhtikuussa 2018.

Kouvolan ympäristöjohtaja Hannu Friman sanoi elokuussa 2019, että kaupunki oli valmistelemassa uudestaan kyseistä kaupungineläinlääkärin hakua KHO:n päätöksen vuoksi. Friman kertoi tuolloin, että vuonna 2016 virkaan valittu eläinlääkäri hoiti edelleen virkatehtäviä Kouvolassa.

Kouvolan Sanomat ei tavoittanut Frimania perjantaina 30.10. kommentoimaan aiemman eläinlääkärihaun tämänhetkistä tilannetta.

Yhteisvastaanotto

Viisi kaupungineläinlääkäriä

Kaikki Kouvolan viisi kaupungineläinlääkäriä hoitavat pieneläimiä ja tuotantoeläimiä.

He työskentelevät osan ajasta Kuusankoskella sijaitsevalla yhteisvastaanotolla, jossa toimii myös päivystys.

Päivystysalueena on Kouvola ja Iitti.

Osan ajasta kaupungineläinlääkärit hoitavat tuotantoeläimiä tiloilla ja tekevät sekä eläinsuojelu- että eläintautivalvontaa.

Lisäksi Kausalassa toimii kaupungineläinlääkärin vastaanotto, jonka eläinlääkäri osallistuu yhteisvastaanoton päivystykseen. Iitti ostaa eläinlääkäripalvelun Kouvolan kaupungilta.