Kouvolan ja Kotkan välinen junarata sai 11 miljoonaa investointirahaa – Valtatie 6 jäi edelleen ilman, joten Napan pullonkaula säilyy

Junien uusi, tehokkaampi ohjausjärjestelmä lisäisi nykyisten ratojen kapasiteettia ja auttaisi siten vähentämään liikenteen päästöjä.

Katja Juurikko

Kouvolan ja Kotkan väliselle radalle myönnettiin 11 miljoonan rahoitus uuden digitaalisen ohjausjärjestelmän kehittämistä varten. Kuvituskuva Myllykosken asemalta.
Kouvolan ja Kotkan väliselle radalle myönnettiin 11 miljoonan rahoitus uuden digitaalisen ohjausjärjestelmän kehittämistä varten. Kuvituskuva Myllykosken asemalta.

Kouvolan ja Kotkan välisen radan parantamiseen on myönnetty hallituksen lisätalousarviossa 11 miljoonan euron määräraha. Sen sijaan valtatie 6:n parantaminen jäi lisätalousarviosta pois.

Rautatien 11 miljoonaa on tarkoitettu uuden kulunvalvontajärjestelmän pilotointiin Digirata-hankkeen kautta.

Digirata-hankkeessa selvitetään digitaalisen ohjausjärjestelmän rakentamista nykyisin käytössä olevan junien kulunvalvontajärjestelmän korvaajaksi. Uudenlainen ohjausjärjestelmä on tavoitteena saada Suomessa käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Yksi iso hyöty digijärjestelmästä on se, että liikennemäärän kapasiteettia rataverkolla pystytään lisäämään. Junia voidaan ajattaa lähempänä toisiaan, koska digijärjestelmän takia liikennettä pystytään optimoimaan, Finrailin hankejohtaja Jari Pylvänäinen kuvaili hanketta Kouvolan Sanomille toukokuussa.

11 miljoonalla rakennetaan Kouvolan ja Kotkan välille testirata ja testilaboratorio.

Liikennemäärän maksimin kasvattaminen mahdollistaisi henkilö- ja tavaraliikenteen siirtämistä nykyistä enemmän tien päältä raiteille, mikä auttaisi vähentämään liikenteen päästöjä.

– Tutkimusten mukaan raideliikenteen päästöt kaikesta Suomen liikenteestä ovat yhden prosentin verran, vaikka 27 prosenttia tavaraliikenteestä ja 6 prosenttia henkilöliikenteestä käyttää junia, Pylvänäinen sanoi toukokuussa.

Digirata-hanke jatkuu kevääseen 2021 saakka.

Kuutostie jäi ilman rahaa

Jos raideliikenteen 11 miljoonaa oli Kouvolalle hyvä uutinen, lisätalousarvio toi myös lunta tupaan. Valtatie 6:n pitkään kaivattu parannus ei etene vieläkään. Etenkin Hevossuon ja Napan välinen kapea tieosuus pysyy pullonkaulana.

– Harmikseni esittämilleni liikennehankkeille ei vielä saatu rahoitusta lisätalousarviosta, mutta tämä on tilanne tällä hetkellä, kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa tiedotteessaan.

Kuutostien lisäksi Kouvolan seudun valtaväylistä perusparannusta odottaa Kouvolan ja Kotkan välinen valtatie 15. Sen osana Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen myönnettiin lisätalousarviossa jo kuitenkin 15 miljoonan rahoitus.

Uusimmat uutiset