Terveystalo voitti kilpailutuksen — Kouvola maksaa yli miljoonan vuodessa työntekijöidensä terveydenhuollosta ensi vuoden alusta alkaen

Tarjousvertailussa Terveystalo sai parhaat pisteet niin palvelun hinnan kuin laadun osalta. Kilpailutus kannatti, sillä sopimuksen hinta on lähes kaksi miljoonaa euroa arvioitua alempi.

Jussi Lopperi

Kouvolan kaupungin työterveydenhuollon kilpailutukseen osallistui kolme yksityistä terveyspalvelujen tarjoajaa. Terveystalo sai tarjousvertailun parhaat pisteet.
Kouvolan kaupungin työterveydenhuollon kilpailutukseen osallistui kolme yksityistä terveyspalvelujen tarjoajaa. Terveystalo sai tarjousvertailun parhaat pisteet.

Ensi vuoden alusta Kouvolan kaupungin työterveyspalveluista vastaa Terveystalo oy.

Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Nelivuotisen sopimuksen hinta on noin 4,3 miljoonaa euroa eli reilut mijoona euroa per vuosi.

Hinta on laskettu sopimuksen alkamisajankohdan henkilöstömäärän perusteella, joka on 3 400 työntekijää. Siinä on huomioitu Kymsoten alaisuuteen siirtyvä henkilöstö.

Tarjouspyyntövaiheessa hankinnan hinnaksi arvioitiin noin 6 miljoonaa euroa. Kouvolan hankintapäällikön Marja-Liisa Jyrkilän mukaan tästä voi vetää johtopäätöksen, että kilpailutus kannattaa.

— Saimme palvelun lähes kaksi miljoonaa euroa arvioitua alemmalla hinnalla. Terveysalalla kilpailu on kovaa.

Saimme palvelun lähes kaksi miljoonaa euroa arvioitua alemmalla hinnalla. — Marja-Liisa Jyrkilä

Hinta ja laatu vaikuttivat yhtä paljon

Sopimuksen päättymisajankohdan jälkeen sitä on mahdollista jatkaa erillisellä päätöksellä toistaiseksi voimassa olevana. Muut tarjouskilpailussa mukana olleet terveysalan yritykset olivat Mehiläinen ja Pihlajalinna.

Tarjouspyynnössä oli pyydetty hintalaskelmaa henkilöä kohti kuukausittain. Mehiläinen ja Pihlajalinna olivat tarjouksessaan määritelleet hinnan henkilöä kohti vuodessa.

Täsmennyspyynnön jälkeen yhtiöt toimittivat pyydetyt laskelmat. Tarjousvertailussa Kouvolan kaupunki arvioi yhtiöiden palvelujen hinnat ja laadun. Kummankin painoarvo oli 50 prosenttia.

Hinnaltaan edullisin tarjous sai 50 pistettä ja muiden tarjoukset pisteytettiin suhteessa parhaimpaan tarjoukseen.

Terveystalolle parhaat pisteet

Terveystalon tarjous 26,60 euroa henkilöä kohti kuukaudessa oli edullisin, joten se sai 50 pistettä. Terveystalon laatupisteiksi arvioitiin 46, joten yhteispisteet olivat 96.

Pihlajalinnan vastaava hintalaskelma oli 27,40 euroa ja se sai 48,50 pistettä. Laatupisteitä Pihlajalinna sai 30, eli yhteensä pisteet olivat 78,50.

Mehiläisen hinta, 31 euroa, oli kallein ja sai 42,90 hintapistettä. Mehiläisen laatupisteet, 32, tuottivat yhteispisteiksi 74,90.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja sen yhtiöiden työterveyspalveluista tehdyn esityksen maanantaina.

Kouvolan työterveyshuollon tarjousvertailu

Hinta/pisteet

Terveystalo 26,6/50.

Pihlajalinna 27,4/48,5.

Mehiläinen 31,0/42,9.

Laatupisteet/Pisteet yhteensä

Terveystalo 46/96.

Pihlajalinna 30/78,5.

Mehiläinen 32/74,9.

Lähde: Kouvolan kaupunki

Luetuimmat

Kommentoidut