Kouvolan seudun ammattiopisto tarjoaa myös ympäristöalan ammattitutkintoa, vaikka se ensin unohtui koulutuslistalta

Lähinnä aikuisille suunnatusta koulutusalasta valmistuu ammattilaisia muun muassa ympäristönhoitoon ja kierrätysalalle.

Jussi Lopperi

Nyt alkavan Ksaon koulutuksen kautta tulee lisää opetusta ympäristöalalle. Sitä kautta saattaa tulla lisää työntekijöitä muun muassa Keltakankaan jäteasemalle.
Nyt alkavan Ksaon koulutuksen kautta tulee lisää opetusta ympäristöalalle. Sitä kautta saattaa tulla lisää työntekijöitä muun muassa Keltakankaan jäteasemalle.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Hakiessaan järjestämislupaa tuleville ammatillisille tutkinnoille Kouvolan seudun ammattiopisto unohti yhden tutkintokokonaisuuden: ympäristöalan ammattitutkinnon.

Ksaon rehtori Timo Olli myöntää, että kyse oli niin sanotusta työtapaturmasta.

– Se unohtui hakemuksesta hakuvaiheessa, mutta asia on korjattu.

Tutkinnon järjestämislupaa ei ole muilla alueen ammatillisilla oppilaitoksilla. Haettava tutkinto perustuu alueen työvoimatarpeeseen, jota on yhdessä määritetty työnantajien ja Kymenlaakson jatkuvan oppimisen työryhmän kanssa, kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksessä sanotaan.

Nyt hyväksynnän saaneen ammattitutkinnon alkamisen tarkka ajankohta täsmentyy myöhemmin, Olli sanoo.

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaneet voivat Ollin mukaan työllistyä kaupungin tai muiden toimijoiden ympäristötehtäviin tai vaikka kierrätys- ja jätteenkäsittelyalalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus. Myös jatkuvan oppimisen uudistus eli työikäisten osaamisen kehittäminen asettaa uusia haasteita koulutustarjontaan.

Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.