Kymi Ring saa 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen — yksityinen rahoitus perustuu yhtiön nykyisten omistajien ja ulkopuolisen sijoittajan pääomitukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkistanut päätöksen avustuksen myöntämisestä. Kymi Ring on saanut moottorirataa varten kasaan 10 miljoonaa euroa yksityistä rahaa. Rahoitusratkaisu mahdollistaa myös valtatie 12:n perusparannuksen välillä Tillola-Keltti.

Katja Juurikko

Kymi Ring jätti tammikuussa opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionavustushakemuksen.
Kymi Ring jätti tammikuussa opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionavustushakemuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kymi Ring oy:lle 3,5 miljoonan euron suuruisen valtionavustuksen käytettäväksi moottoriratahankkeeseen.

Kymi Ring on toimittanut ministeriölle yksityisten rahoittajien päätökset sekä niihin perustuvan kokonaisrahoitussuunnitelman, ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Ensimmäinen erä maksetaan, kun moottoriradasta on valmiina kaksi kolmasosaa. Lisäksi Kymi Ringin on osoitettava, että yhtiö on käyttänyt vähintään kahdeksan miljoonaa euroa omaa rahaa hankkeeseen — Esko Ranto

Kymi Ringin hallituksen puheenjohtajan Kari O. Sohlbergin mukaan hankkeen yksityinen rahoitus koostuu yhtiön nykyisten omistajien pääomituksesta. Lisäksi mukaan on lähtenyt ulkopuolinen rahoittaja Rakennusvarma oy.

Rakennusvarma on nurmijärveläinen rakennusyhtiö. Kymi Ringin nykyiset omistajat ovat AKK Sports oy, Suomen Moottoriliitto ry, A. Ahlströ̈m Kiinteistöt oy ja Iitin kunta.

— Emme tässä yhteydessä erittele tarkemmin rahoittajien osuuksia, Sohlberg sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikön Mikael Nybergin mukaan rahoitusratkaisu mahdollistaa myös valtatie 12:n perusparannuksen välillä Tillola-Keltti. Töiden aloituksen tarkasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

— Valtatie 12:n tieremontille ei ole enää mitään estettä. Hankkeen eteneminen on nyt varmistunut. Perusparannukseen liittyvät urakat on kilpailutettu, ja siihen on varattu määrärahat vuoden 2018 talousarviossa.

Ministeriöltä rahaa toteutuneita kuluja vastaan

Ministeriön nyt myöntämä avustus maksetaan Kymi Ringille jälkikäteen toteutuneita kuluja vastaan. Ensimmäinen erä kattaa 80 prosenttia myönnetystä 3,5 miljoonasta eurosta.

— Ensimmäinen erä maksetaan, kun moottoriradasta on valmiina kaksi kolmasosaa. Lisäksi Kymi Ringin on osoitettava, että yhtiö on käyttänyt vähintään kahdeksan miljoonaa euroa omaa rahaa hankkeeseen, Ranto kertoo.

Loput avustuksesta maksetaan, kun moottorirata on valmis.

Valtion osuus moottoriradasta 6,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin myöntänyt moottoriratahankkeeseen yhteensä 3 miljoonaa euroa valtionavustuksia. Tästä ensimmäisestä summasta suurin osa on jo maksettu Kymi Ringille, Ranto kertoo.

Hankkeen kokonaisrahoituksesta valtionavustukset kattavat 6,5 miljoonaa euroa ja muiden rahoittajien osuus on 10 miljoonaa euroa.

Urheiluministeri Sampo Terho on tyytyväinen, että hankkeessa on päästy eteenpäin.

— Kymi Ring-moottoriurheilukeskus on alueellisesti ja kansallisesti ainutlaatuinen hanke, Terho sanoo.