Voikkaan satamien rakentaminen alkaa – Virtakivestä tulee vierassatama, Hirvelästä kouvolalaisten oma kotisatama

Virtakivi saa vierasvenesataman, kotisatama rakennetaan Hirvelään.

Jussi Lopperi

Virtakiveen rakennetaan vierasvenesatama, joka valmistuu Kimolan kanavan avajaisiin mennessä.
Virtakiveen rakennetaan vierasvenesatama, joka valmistuu Kimolan kanavan avajaisiin mennessä.

Kouvolan kaupunki aloittaa tällä viikolla sekä Voikkaan Virtakiven vierassataman että Hirvelän kotisataman kunnostustyöt. Vesirakennustyöt kestävät huhtikuulle, ja molempien satamien on tarkoitus olla valmiina toukokuun lopussa.

Rakennustöiden aikana Brejlinintien käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen ja pyydetään huomioimaan tiellä liikkuvat raskaat ajoneuvot. Satamiin kuljetettavat kiviaines- ja muut rakennusmateriaalit tuodaan ja ruoppausmaa-aineksen viedään Brejlinintien kautta.

Rakennustöiden ajan Virtakiven veneranta ja Hirvelän satama ovat rakennustyömaita, ja alue on suljettu ulkopuolisilta, kaupunki muistuttaa tiedotteessa.

Voikkaan satamat rakennuttaa Kouvolan kaupunki. Pääurakoitsija on GRK Infra oy.

Virtakiveen vuokrapaikkoja myös kaupunkilaisille

Virtakiven satamasta tulee Kouvolan kaupungin vierasvenesatama. Sinne rakennetaan laivalaituri, poijupaikkoja matkaveneille ja puomi- ja rantapaikkoja pienveneille.

Vierasvenepaikkoja tulee 40. Satamaan tulee myös kouvolalaisille vuokrattavia puomi- ja poijupaikkoja.

Uudesta paalutetusta ja betonirakenteisesta laivalaiturista tulee 30 metriä pitkä ja 6 metriä leveä. Laivalaituri mahdollistaa Päijänteeltä Kimolan kanavan läpi tulevien risteilyalusten kiinnittymisen laituriin.

Imulaite kerää jäte- ja pilssivedet

Laivalaiturille tulee imulaite pilssi- ja septivesien keräämiseksi. Imulaite mahdollistaa veneiden käymäläjätteiden ja öljyisten pilssivesien talteenoton.

Laituri varustetaan myös vesi- ja sähköpisteillä.

Sataman syvyys on 1,8 metriä

Satama-alue ruopataan 1,8 metrin syvyiseksi. Nykyiset paalutetut, puurakenteiset laiturit puretaan. Niiden tilalle tulevat kelluvat betoniponttonilaiturit.

Vierasvenesataman rakentamisen yhteydessä uusitaan myös Kymijoen pohjassa oleva Pilkanmaan ja Virtakiven venerannan välinen vesijohto.

Hirvelästä tulee kotisatama

Hirvelän satamasta tulee kouvolalaisten oma kotisatama. Satamaan tulee huoltolaituri, veneenlaskuluiska ja kelluvia betoniponttoonilaitureita. Venepaikkoja tulee 50–60.

Uudesta huoltolaiturista tulee teräsponttoni- ja betonirakenteinen. Se on 30 metriä pitkä ja se mahdollistaa veneiden ja laivojen laskemisen veteen ja nostamisen nosturin avulla. Veneenlaskuluiska rakennetaan huoltolaiturin yhteyteen.

Virtakiven tavoin myös Hirvelän satama ruopataan 1,8 metrin syvyyteen. Hirvelässä rantarakenteet saavat louheverhouksen eroosion torjumiseksi.

Kouvolan kaupunki sai Kaakkois-Suomen elyltä noin 413 000 euron rahoituksen Hirvelän satamahankkeeseen ja 267 000 euron rahoituksen Virtakiven Venerannan satama-alueen kunnostukseen ja laajennukseen.

Juttua korjattu 29.1. klo 14: Kouvola sai avustusta Voikkaan satamien rakentamiseen vain Kaakkois-Suomen ely-keskukselta.