Kullasvaaran terminaalin yhteyteen kaksi kilometriä uutta katua — Rakennustyöt voivat alkaa jo tammikuussa

Yrittäjien on tarkoitus päästä aloittamaan terminaalissa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päivi Virta-Salo

Kullasvaaran terminaalin yhteyteen kaksi kilometriä uutta katua — Rakennustyöt voivat alkaa jo tammikuussa

Kullasvaaran rautatie- ja maantieterminaalin eli RRT:n ensimmäisen vaiheen rakennustyöt voivat alkaa jo tammikuussa. Kouvolan tekninen lautakunta saa tiistaina käsiteltäväkseen hankkeeseen liittyvän katu- ja yleisen alueen suunnitelman.

Suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan noin 1,75 kilometriä katua, 1,3 kilometriä kevyen liikenteen väyliä ja 48 hehtaarin suuruinen terminaalialue. Rakennettavaksi tulee yksi kokonaan uusi katu nimeltä Kultasuontie. Lisäksi osa Tykkimäentiestä ja Kullasvaarantiestä rakennetaan uudelleen.

Rakennettavat kadut mitoitetaan niin, että kaksi 40 kilometrin tuntinopeudella ajavaa rekkaa mahtuu kohtaamaan niillä toisensa. Katujen viereen rakennetaan kolme metriä leveät kevyen liikenteen väylät.

Kilpailutus on käynnissä

Suunnitelman mukaan rakennustyöt toteutetaan vuosien 2019—2022 aikana. Ensimmäisen rakennusurakan kilpailutus on jo käynnissä ja päättyy 17. joulukuuta. Urakkaan kuuluu maa-ainesmassojen irrotusta, kantojen poistoa, urakka-alueella olevien rakennusten purkua, aitaus- ja kaidetöitä sekä salaojituksen rakentamista.

Kouvolan suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta kertoo kaupungin varautuneen siihen, että maansiirtotyöt voivat alkaa jo tammikuun alkupäivinä. Hänen mukaansa rakennustyöt keskittyvät terminaalialueelle eivätkä todennäköisesti aiheuta haittaa tavallisille tienkäyttäjille.

Hankkeen kustannusarvio on 39,8 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 33,9 miljoonaa ja valtion osuus 5,9 miljoonaa. Kyseessä on Kouvolan ja Liikenneviraston yhteishanke, jonka suunnitteluvaiheelle on myönnetty EU-rahoitusta. Rakennusvaiheeseen haettu 7,7 miljoonan euron EU-rahoitus ratkeaa alkuvuodesta 2019.

Tilat yli kilometrin junille

Kullasvaaran terminaali on Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon ainoa solmukohta Suomessa. Rakennushankkeen tarkoitus on parantaa nykyisen terminaalialueen palvelutasoa vastaamaan Euroopan komission asettamia tavoitteita. Valmiilla alueella voidaan käsitellä jopa 1,1 kilometrin pituisia junia ja purkaa kontteja sujuvasti raiteilta autokuljetukseen tai junasta junaan.

Tuleva terminaali liitetään valtion rataverkkoon Kouvolan liikennepaikalla jo olemassa olevaan raiteistoon. Liittyminen edellyttää kahden uuden lastausraiteen rakentamista. Tavoitteena on saada hankekokonaisuus toteutettua niin, että yritykset ja muut toimijat pääsevät aloittamaan oman toimintansa terminaalialueella vuoden 2022 loppuun mennessä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset